Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Nový přehled biologie

Nový přehled biologie

Stanislav Rosypal a kol.

nakl.: Scientia, 1. vyd., 2003
797 str., bar., váz., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-86960-23-4
cena:
 980,-

Přehled biologie na 824 stranách – příručka pro maturanty, k přijímacím zkouškám na VŠ, průvodce studiem biologie na VŠ, všem pro orientaci v moderní biologii. Titul je doporučeným studijním podkladem pro přípravu ke SCIO testům! Trojí vydání titulu Přehled biologie během 11 let svědčilo o nesporném zájmu veřejnosti o tento typ knihy. Protože ve čtvrtém vydání by bylo možné text pouze drobně upravovat a nepatrně doplňovat o moderní poznatky, popř. odstraňovat nedostatky v tvrzeních, rozhodli jsme se předložit nově koncipovaný přehled oživený výkladem nových spoluautorů, znovu jej celý pečlivě lektorovat, vše v souladu a s důrazem na současný stav poznání. Při přípravě Nového přehledu biologie jsme měli na zřeteli, že připravujeme knihu, která bude nejen přehledem středoškolské látky, ale která by měla být i studijní pomůckou při přípravě absolventa gymnázia na přijímací zkoušky na vysokou školu a zároveň mu být nápomocná také v začátcích studia vysokoškolské látky z biologie. Autory bylo navrženo nové členění do těchto celků: úvod do biologie, buňka, bakterie, archea, eukarya (protozoa, chromista, rostliny, houby, živočichové), člověk, viry a subvirové částice, dědičnost a proměnlivost, organizmy ve vztahu k prostředí, evoluční biologie. Obecné souvislosti mezi charakteristikami hlavních skupin jsou zajišťovány kapitolami o buňce, dědičnosti organizmů, vztazích mezi organizmy a o molekulárních základech života a jeho vzniku. Jednotlivé kapitoly (bakterie, archea, eukarya) jsou pojaty jako globální charakteristika (strukturální, morfologická, fyziologická a systematická) uvedených skupin organizmů.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Biologie člověka pro učitele
Jitka Machová, ISBN-10: 80-7184-867-0, Karolinum
CRC Encyclopedia of Mathematics - Third Edition – 3 Volume Set
Eric W. Weisstein, ISBN-13: 978-1-4200-7221-1, CRC Press
Drahé kameny starověkých civilizací
Ivan Mrázek, ISBN-13: 978-80-210-6122-4, MU Brno
Příroda a krajina v okolí Svaté Heleny
Jan Lacina, Pavel Klvač, Antonín Buček, ISBN-13: 978-80-904591-1-3, Občanské sdružení Drnka
Špetka dobromysli - Kapitoly z praktické ekologické výchovy
Aleš Máchal, ISBN-10: 80-901668-6-5, EkoCentrum
Veřejná správa životního prostředí
Hadrabová Alena, ISBN-13: 978-80-245-1407-9, Nakladatelství Oeconomica
Znaky a významy v evoluci
Anton Markoš, ISBN-13: 978-80-906089-3-1, Nová Beseda
Zrakové vnímání
Radovan Šikl, ISBN-13: 978-80-247-3029-5, Grada
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML