Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Umění bez revolucí?

Proměny soudobého výtvarného umění

Nově u nás!
Umění bez revolucí?

Radek Horáček

nakl.: Barrister & Principal, 1. vyd., 2015
279 str., čb., brož., 150x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7485-066-0
cena:
 295,-

Kniha Umění bez revolucí? zkoumá jednu z možností, jak přistupovat k dějinám moderního a současného umění. Zatímco publikace o umění obvykle chronologicky popisují vývojové etapy s důrazem na novátorské změny, Radek Horáček se snaží upozornit, že ve vývoji umění spíše převládají prvky dlouhodobé. V jednotlivých kapitolách ukazuje různé možnosti interpretace současného umění z hlediska jeho funkcí a provozu. Kniha přináší řadu jedinečných aktuálních informací a je doplněna fotodokumentací s interpretačními texty a výběrovým přehledem uměleckých směrů posledních desetiletí.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Náboženství v menšině - Religiozita a spiritu alita v současné české společnosti
Dušan Lužný, Zdeněk R. Nešpor a kolektiv, ISBN-13: 978-80-86702-53-7, Malvern
Nacionalismus
Ernest Gellner, ISBN-10: 80-7325-023-3, Centrum pro studium demokracie a kultury
Náměty pro multikulturní výchovu - Poznáváme jiné národy
Eva Cílková, Petra Schönerová, ISBN-13: 978-80-7367-238-6, Portál
Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře
Alexandra Navrátilová, ISBN-13: 978-80-7429-238-5, Vyšehrad
Národ a náboženství v době globalizace - Nations et religions à l´heure de la mondialisation
Pierre Rosanvallon a kol., ISBN-13: 978-80-246-1516-5, Karolinum
Ne/náboženské naděje intelektuálů - Vývoj české sociologie náboženství
Zdeněk R. Nešpor, ISBN-13: 978-80-86197-97-5, Scriptorium
Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět
Zdeněk Vojtíšek, ISBN-13: 978-80-86851-64-8, Beta Books
Nový zákon, žalmy - Český ekumenický překlad
kolektiv autorů :-), ISBN-10: 80-85810-16-6, Česká biblická společnost
O české a německé kultuře
Ferdiand Peroutka, Johannes Urzidil, ISBN-13: 978-80-7363-216-8, Dokořán
Od jišuvu k Izraeli - Formování izraelských mocenských elit 1919-1949
Jan Zouplna, ISBN-13: 978-80-7277-336-7, Libri
Od moderny k avantgardě - Rusko-české paralely
Danuše Kšicová, ISBN-13: 978-80-210-4271-1, MU Brno
Ohrožená kultura - Od evoluční ontologie k ekologické politice
Josef Šmajs, ISBN-13: 978-80-7294-458-3, Host
Orgsanizovaný zločin v Ruské federaci
Tomáš Šmíd, ISBN-13: 978-80-210-4846-1, MU Brno
Orientalismus - Západní koncepce Orientu
Edward W. Said, ISBN-13: 978-80-7185-921-5, Paseka
Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve
Ján Mlynárik, ISBN-10: 80-7277-204-X, Libri
Otázky naší doby - Filozoficko-teologický slovník
Claude Tresmontant, ISBN-10: 80-86598-94-2, Barrister & Principal
Palestinská církev dnes - Politická a teologická problematika
Monika Šlajerová, ISBN-13: 978-80-87378-02-1, Pavel Mervart
Paříž a okolí - Turistický průvodce uměleckými díly a památkami
Billa Lorna Hannanovi, ISBN-10: 80-86598-96-9, Barrister & Principal
Platonská kniha mrtvých - Eros, energie duše a život po životě
Holger Klaweit, ISBN-10: 80-7281-212-2, Eminent
Politická náboženství - Mezi demokracií a totalitarismem
Emilio Gentile, ISBN-13: 978-80-7325-153-6, CDK
Populace v evropské historii - Utváření Evropy
Massimo Livi Bacci, ISBN-10: 80-7106-495-5, Nln
Poslední země
Marek Orko Vácha, ISBN-10: 80-7295-090-8, Cesta
Posvátná svatba
Gerhard Wehr, ISBN-10: 80-86600-21-1, Fabula
Posvátné a profánní
Mircea Eliade, ISBN-10: 80-7298-175-7, Oikoymenh
Potřebujeme filosofii přežití? - Úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci vědy
Josef Šmajs, ISBN-13: 978-80-7239-221-6, Doplněk
Pravidla umění - Vznik a struktura literárního pole
Pierre Bourdieu, ISBN-13: 978-80-7294-364-7, Host
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML