Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Umění bez revolucí?

Proměny soudobého výtvarného umění

Nově u nás!
Umění bez revolucí?

Radek Horáček

nakl.: Barrister & Principal, 1. vyd., 2015
279 str., čb., brož., 150x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7485-066-0
cena:
 295,-

Kniha Umění bez revolucí? zkoumá jednu z možností, jak přistupovat k dějinám moderního a současného umění. Zatímco publikace o umění obvykle chronologicky popisují vývojové etapy s důrazem na novátorské změny, Radek Horáček se snaží upozornit, že ve vývoji umění spíše převládají prvky dlouhodobé. V jednotlivých kapitolách ukazuje různé možnosti interpretace současného umění z hlediska jeho funkcí a provozu. Kniha přináší řadu jedinečných aktuálních informací a je doplněna fotodokumentací s interpretačními texty a výběrovým přehledem uměleckých směrů posledních desetiletí.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Výzkum médií - Nejužívanější metody a techniky
Renáta Sedláková, ISBN-13: 978-80-247-3568-9, Grada
Vzestup a pád moderního ateismu
Jan Jandourek, ISBN-13: 978-80-247-2981-7, Grada
Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení
Neil Gillman, ISBN-13: 978-80-7021-871-6, Vyšehrad
Vznik Velkého Brna
Filip Vrána, Karel Schelle, ISBN-13: 978-80-7418-096-5, KEY Publishing
Základy etiky, estetiky a religionistiky
Jiří Bílý, ISBN-10: 80-86861-21-X, Eurolex Bohemia
Základy interkulturního soužití
Dana Moree, ISBN-13: 978-80-262-0915-7, Portál
Závoj a džíny - Ženy v islámském světě
Magdaléna Frouzová, ISBN-10: 80-7021-840-1, Vyšehrad
Země Bójů
Zuzana Michnová, ISBN-13: 978-80-7262-554-3, Galén
Znavená Evropa umírá
Otakar A. Funda, ISBN-10: 80-7184-944-8, Karolinum
Zpěvy vánoční Evropy
Pavel Svoboda, ISBN-13: 978-80-7387-054-6, Triton
Zrození moderního sionismu
Šlomo Avineri, ISBN-10: 80-85924-28-5, Sefer
Žena a krása - K otázkám erotologické estetiky
Jiří Zeman, ISBN-10: 80-7041-352-2, Gaudeamus
Židé v novodobých dějinách
Václav Veber a kol., ISBN-10: 80-7184-412-8, Karolinum
Židovský stát - Pokus o moderní řešení židovské otázky
Theodor Herzl, ISBN-13: 978-80-200-1712-3, Academia
Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě - Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR
kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-7195-162-9, Karmelitánské nakladatelství
Žurnalistika a média
Denis Mcquail, ISBN-13: 978-80-246-3093-9, Karolinum
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML