Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Genderové představy a vztahy

Sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a femininity v průběhu základní školy

Novinka!
Genderové představy a vztahy

Irena Smetáčková

nakl.: Slon, 1. vyd., 2016
274 str., čb., brož., 140x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-229-6
cena:
 499,-

Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si vytvářejí děti ve věku 6 až 15 let? 2. Jak se ve smíšených školních kolektivech projevuje gender? Jaké vztahy mezi sebou chlapci a dívky mají? 3. Jak spolu souvisí kognitivní a sociální oblast genderového vývoje? Jak dětská genderová schémata ovlivňují komunikaci a vztahy ve smíšených skupinách, a naopak? Ke každé z otázek jsou představeny aktuální zahraniční výzkumy, psychologické a sociologické teorie a výsledky autorčina vlastního výzkumu. Výzkumu se účastnilo 435 dětí z 20 školních tříd pokrývajících všechny ročníky základní školy. V každé třídě byla provedena případová studie s využitím pozorování, kresby ideální dívky a ideálního chlapce, sociometrického ratingového dotazníku a rozhovorů s dětmi a vyučujícími. Výzkum ukázal, že genderová schémata jsou založena na znacích socio-kulturní povahy a jsou silně komplementární. Schémata mladších dětí jsou homogenní, u starších dětí narůstá flexibilita a variabilita schémat. Ve třídách děti i vyučující často používají dělení na dívky a chlapce. Vztahy mezi oběma genderovými podskupinami jsou horší než uvnitř skupin. Při vzájemném kontaktu děti často tematizují genderové hranice. Konkrétně byly identifikovány tři praktiky používané k obhajobě existujících hranic femininity a maskulinity a jedna praktika, která tyto hranice měnila. Kniha přináší vhled do genderové struktury dětských životů. Jako taková může být přínosem pro všechny, kteří s dětmi pracují a snaží se lépe porozumět jejich světu.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Pretože to je na láske to strašné
Nicole Müller, ISBN-10: 80-85549-14-X, Aspekt
Protest proti globalizaci - Gender a feministická kritika
Marta Kolářová, ISBN-13: 978-80-86429-96-0, SLON
Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů - (pracovní sešit)
Kateřina Pleskotová, ISBN-13: 978-80-87217-01-6, NESEHNUTÍ
Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století
kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-86712-45-1, Národní archiv
Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání
Lucie Jarkovská, ISBN-10: 80-903228-6-7, NESEHNUTÍ
Rovnost v odměňování žen a mužů
Barbara Havelková, ISBN-13: 978-80-903786-2-9, Auditorium
Sestup k bohyni - Iniciační cesta žen
Sylvia Brinton Perera, ISBN-10: 80-85880-24-5, Nakladatelství Tomáše Janečka
Sexuálna zmluva
Carole Pateman, ISBN-10: 80-85549-18-2, Aspekt
Siete
Jana Juráňová, ISBN-10: 80-967585-1-9, Aspekt
Spoutaná rozkoš - Sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici
Kateřina Nedbálková, ISBN-10: 80-86429-65-2, SLON
Svadba v káne galilejskej
Jaroslava Blažková, ISBN-10: 80-85549-20-4, Aspekt
Totálne zakázané
Nina Sadur, ISBN-10: 80-85549-14-3, Aspekt
Tudy cesta nevede - Slabé ženy, nebezpeční muži a jiné omyly radikálního feminismu
Elisabeth Badinterová, ISBN-10: 80-246-0885-5, Karolinum
Veřejný muž, soukromá žena - Ženy ve společenském a politickém myšlení
Jean Bethke Elshtainová, ISBN-10: 80-86130-07-X, Institut pro středoevropskou politiku a kulturu
Všechny naše včerejšky II - Paměť žen
Pavla Frýdlová, ISBN-10: 80-902367-5-8, Nadace Gendes Studies
XY. - Identita muža
Elisabeth Badinter, ISBN-10: 80-85549-10-7, Aspekt
XY. O mužské identitě
Elisabeth Badinterová, ISBN-10: 80-7185-727-0, Paseka
Závoj a džíny - Ženy v islámském světě
Magdaléna Frouzová, ISBN-10: 80-7021-840-1, Vyšehrad
Žena 50+ - Co už nemusí řešit
Michael Kernbach, ISBN-13: 978-80-247-5179-5, Grada
Ženám patří půlka nebe
Pavla Frýdlová, ISBN-13: 978-80-7106-893-8, NLN
Ženská literární tradice a hledání identit - Antologie angloamerické feministické literární teorie
Libora Oates-Indruchová, ISBN-13: 978-80-86429-69-4, SLON
Ženy - muži - Genderové role, jejich původ a vývoj
Hartmut Karsten, ISBN-10: 80-7367-145-X, Portál
Živitelé a živitelky - Reflexe (a) praxe
Alena Křížková a Marta Vohlídalová, ISBN-13: 978-80-7419-100-8, SLON
 2 / 2    předchozí strana  1  2   
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML