Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Ženy jako oběti partnerkého násilí

Sociologická perspektiva

Nově u nás!
Ženy jako oběti partnerkého násilí

Simona Pikálková, Zuzana Podaná

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
162 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-189-3
cena:
 420,-

Kniha nabízí přehledně a systematicky zpracované informace týkající se fenoménu násilí na ženách v partnerských vztazích – jeho různých podob, souvislostí a faktorů více či méně přispívajících ke vzniku násilného chování. V analýzách nechybí ani aspekt časového vývoje, kdy údaje byly porovnány s daty pocházejícími z mezinárodního výzkumu provedeného před deseti lety. Autoři se zaměřili nejen na fyzické a psychické formy násilí a blízké souvislosti, ale věnovali pozornost i analýze profilu obětí na straně jedné a partnerů, kteří se dopouštějí násilí, na straně druhé. Předmětem jejich zájmu byla rovněž problematika percepce násilí ve vztahu a reakcí na ně. V neposlední řadě se kniha věnuje tématu, které podnětně propojuje sociologickou a psychologickou perspektivu, totiž uspořádání partnerských vztahů, resp. partnerským konfiguracím, ve vztahu k výskytu různých forem násilí. Základ pro analýzy tvoří sice data z rozsáhlého empirického šetření, autoři se nicméně pokusili předmět zkoumání i všechny dílčí analýzy ukotvit v širší teoretické rovině, zejména s ohledem na soudobé kriminologické teorie. Při rozboru okolností vzniku partnerského násilí byly použity i složitější analytické postupy snažící se podchytit podstatné faktory a vlivy působící jako jakési katalyzátory agrese.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Sobí lidé - Život se zvířaty a duchy na sibiři
Piers Vitebrsky, ISBN-13: 978-80-7419-005-6, SLON
Sociální deviace
Lukáš Urban, ISBN-13: 978-80-7380-397-1, Aleš Čeněk
Sociální distance, interakce, relace a kategorizace - Alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace
Jiří Šafr, ISBN-13: 978-80-7330-146-0, SOÚ
Sociální ekologie
Jaroslav Mozga, Miloš Vítek, ISBN-13: 978-80-7041-777-5, Gaudeamus
Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin
Tomáš Sirovátka, ISBN-10: 80-210-3455-6, MU Brno
Sociální hnutí
František Znebejánek, ISBN-10: 80-85850-31-1, SLON
Sociální integrace přistěhovalců v České republice
Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola (eds.), ISBN-13: 978-80-7419-020-0, SLON
Sociální konstrukce reality - Pojednání o sociologii vědění
Peter I. Berger, Thomas Luckmann, ISBN-10: 80-85959-46-1, CDK
Sociální ochrana - Terciární prevence, její možnosti a limity
Vratislava Černíková a kol., ISBN-13: 978-80-7380-138-0, Aleš Čeněk
Sociální patologie - Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů
Slavomil Fischer, Jiří Škoda, ISBN-13: 978-80-247-2781-3, Grada
Sociální politika 2
Helena Kolibová, ISBN-13: 978-80-85819-67-0, OPTYS
Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze - Sborník z konference
Petr Mareš, Ondřej Hofírek, ISBN-13: 978-80-210-4439-5, IIPS MPÚ
Sociální situace a religiozita ukrajinských migrantů v ČR
Eva Pavlíková, Karel Sládek a kol., ISBN-13: 978-80-86818-95-5, Pavel Mervart
Sociální stát a kapitalismus
Michael Hauser, ISBN-13: 978-80-86320-48-9, Svoboda Servis
Sociální stratifikace - Problém, vybrané teorie, výzkum
Jadwiga Šanderová, ISBN-10: 80-246-0025-0, Karolinum
Sociální studia - č. 1 / ročník 7 – Vzpomínání a paměť
ISBN: 1001-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 2 / ročník 6 – Nová média
ISBN: 0902-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 2 / ročník 7 – Nová sociální rizika
ISBN: 1002-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 3 / ročník 6 – Individualizace
ISBN: 0903-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 3 / ročník 7 – Československé město
ISBN: 1003-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 4 / ročník 6 – Reprodukce nebo intimita?
ISBN: 0904-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia 1-2/2007 - Generace
kolektiv autorů , ID: ID0701-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 1/2004 - Rozšířená Evropa: předpoklady, důsledky, problémy
kolektiv autorů , ID: ID0401-1212-365X, MU Brno
Sociální studia 1/2005 - Dilemata občanské společnosti
kolektiv autorů , ID: ID0501-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 1/2006 - Život v pohybu
kolektiv autorů , ID: ID0601-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 1/2008 - Genderové re-konstrukce
kolektiv autorů , ID: ID0801-1214-813X, MU Brno
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML