Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Ženy jako oběti partnerkého násilí

Sociologická perspektiva

Nově u nás!
Ženy jako oběti partnerkého násilí

Simona Pikálková, Zuzana Podaná

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
162 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-189-3
cena:
 420,-

Kniha nabízí přehledně a systematicky zpracované informace týkající se fenoménu násilí na ženách v partnerských vztazích – jeho různých podob, souvislostí a faktorů více či méně přispívajících ke vzniku násilného chování. V analýzách nechybí ani aspekt časového vývoje, kdy údaje byly porovnány s daty pocházejícími z mezinárodního výzkumu provedeného před deseti lety. Autoři se zaměřili nejen na fyzické a psychické formy násilí a blízké souvislosti, ale věnovali pozornost i analýze profilu obětí na straně jedné a partnerů, kteří se dopouštějí násilí, na straně druhé. Předmětem jejich zájmu byla rovněž problematika percepce násilí ve vztahu a reakcí na ně. V neposlední řadě se kniha věnuje tématu, které podnětně propojuje sociologickou a psychologickou perspektivu, totiž uspořádání partnerských vztahů, resp. partnerským konfiguracím, ve vztahu k výskytu různých forem násilí. Základ pro analýzy tvoří sice data z rozsáhlého empirického šetření, autoři se nicméně pokusili předmět zkoumání i všechny dílčí analýzy ukotvit v širší teoretické rovině, zejména s ohledem na soudobé kriminologické teorie. Při rozboru okolností vzniku partnerského násilí byly použity i složitější analytické postupy snažící se podchytit podstatné faktory a vlivy působící jako jakési katalyzátory agrese.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Kyberkultura
Piere Lévy, ISBN-10: 80-246-0109-5, Karolinum
Lidská práva proti rasismu
Tatiana Machalová a kol., ISBN-10: 80-7239-099-6, Doplněk
Lokomotivy dějin - Revoluce a utváření moderního světa
Martin Malia, ISBN-13: 978-80-7325-194-9, CDK
Marienthal - Sociograie komunity nezaměstnaných
Marie Jahoda, ISBN-13: 978-80-210-6226-9, Masarykova univerzita
Masa a moc
Elias Canetti, ISBN-13: 978-80-200-1512-9, Academia
Matky po e-mailu
Jiřina Šiklová, ISBN-13: 978-80-7017-124-0, Kalich
Max Weber - Život a dílo; Weberovské interpretace
Marek Loužek, ISBN-10: 80-246-0812-X, Karolinum
Mediální integrace národa v době globalizace
Václav Štětka, ISBN-13: 978-80-210-4376-3, IIPS MPÚ
Menšiny a marginalizované skupiny v České republice
Tomáš Sirovátka, ISBN-10: 80-210-2791-6, Georgetown
Mezi demokracií a totalitarismem - Aronova politická sociologie industriálních společností 20. století
Miroslav Novák , ISBN-13: 978-80-210-4437-1, IIPS MPÚ
Mezi konfliktem a kooperací - Jednotná teorie konfliktu a kooperace
František Znebejánek, ISBN-13: 978-80-7419-154-1, SLON
Mezinárodní bezpečnost v době globalizace
Jan Eichler, ISBN-13: 978-80-7367-540-0, Portál
Mezinárodní organizovaný zločin v České republice
Miroslav Nožina, ISBN-10: 80-7312-018-6, Themis
Migrace a (i)migranti v Česku - Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?
Dušan Drbohlav a kol., ISBN-13: 978-80-7419-039-1, SLON
Migrace a státní suverenita - Oprávnění a hranice přistěhovalecké politiky z pohledu křesťanské sociální etiky
Petr Štica, ISBN-13: 978-80-87378-75-5, Pavel Mervart
Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil
Jana Vavřečková a kol., ISBN-10: 80-87007-00-X, VÚPSV Rilsa
Mikroekonomie sounáležitosti se společenstvím
Jiří Hlaváček a kol., ISBN-10: 80-7184-856-5, Karolinum
Mládež a delikvence - Možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže
Oldřich Matoušek, Andrea Kroftová, ISBN-10: 80-7178-771-X, Portál
Mocenská posedlost
František Koukolík, ISBN-13: 978-80-246-1825-8, Karolinum
Modelování a simulace komplexních systémů
Radek Pelánek, ISBN-13: 978-80-210-5318-2, MU Brno
Moderní sociální teorie - Základní témata a myšlenkové proudy
Austin Harrington a kol., ISBN-10: 80-7367-093-3, Portál
Modernizace a česká rodina
Petr Mareš, Tomáš Potočný, ISBN-10: 80-86598-61-6, Barrister & Principal
Náboženství a lidé západní Evropy (1789 – 1989)
Hugh McLeod, ISBN-13: 978-80-7325-124-6, CDK
Náboženství a moderní česká společnost
David Václavík, ISBN-13: 978-80-247-2468-3, Grada
Náboženství a moderní společnost - Sociologické teorie modernizace a sekularizace
Dušan Lužný, ISBN-10: 80-210-2224-8, MU Brno
Náboženství a společnost v Evropě
René Rémond, ISBN-10: 80-7106-496-3, NLN
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML