Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Národní identity a identifikace

Česká republika – Visegrádská čtyřka – Evropská unie

Nově u nás!
Národní identity a identifikace

Klára Vlachová

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
204 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-188-6
cena:
 269,-

Kniha se zabývá národní identitou Čechů a Češek z různých pohledů. Reflektuje, že lidé mají více sociálních identit a tyto identity jsou významně ovlivňovány sociálními skupinami, kterých jsme členy – věk, pohlaví, zaměstnání, vyznání, sídlo, a také občanství. Hlavní pozornost autorky a autoři věnují sociální skupině zvané národ, sociálním emocím (národní hrdosti), které lidé k národu mají, národním předsudkům a stereotypům. Zkoumají, kdo je považován za opravdového Čecha či Češku a jaké postoje mají lidé k cizincům, kteří přicházejí pracovat a žít do České republiky. Stát, kterého jsou lidé občany nebo rezidenty, určuje jejich hospodářskou, sociální a politickou existenci. Teritoria států a jejich vnitřní uspořádání se však proměňují a spolu s tím se mění i národní a teritoriální identity lidí. Kniha ukazuje, jak vnímali obyvatelé Československa v letech 1990–1992 společný stát a jak rozdělení československé federace hodnotí po dvaceti letech samostatnosti a po deseti letech členství v Evropské unii. Autoři sledují, jak se Češi a další obyvatelé členských zemí Evropské unie identifikují s jejími symboly a institucemi a jak rozdílnou image má Evropská unie v jednotlivých zemích.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Sociální deviace
Lukáš Urban, ISBN-13: 978-80-7380-397-1, Aleš Čeněk
Sociální distance, interakce, relace a kategorizace - Alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace
Jiří Šafr, ISBN-13: 978-80-7330-146-0, SOÚ
Sociální ekologie
Jaroslav Mozga, Miloš Vítek, ISBN-13: 978-80-7041-777-5, Gaudeamus
Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin
Tomáš Sirovátka, ISBN-10: 80-210-3455-6, MU Brno
Sociální hnutí
František Znebejánek, ISBN-10: 80-85850-31-1, SLON
Sociální integrace přistěhovalců v České republice
Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola (eds.), ISBN-13: 978-80-7419-020-0, SLON
Sociální konstrukce reality - Pojednání o sociologii vědění
Peter I. Berger, Thomas Luckmann, ISBN-10: 80-85959-46-1, CDK
Sociální ochrana - Terciární prevence, její možnosti a limity
Vratislava Černíková a kol., ISBN-13: 978-80-7380-138-0, Aleš Čeněk
Sociální patologie - Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů
Slavomil Fischer, Jiří Škoda, ISBN-13: 978-80-247-2781-3, Grada
Sociální politika 2
Helena Kolibová, ISBN-13: 978-80-85819-67-0, OPTYS
Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze - Sborník z konference
Petr Mareš, Ondřej Hofírek, ISBN-13: 978-80-210-4439-5, IIPS MPÚ
Sociální situace a religiozita ukrajinských migrantů v ČR
Eva Pavlíková, Karel Sládek a kol., ISBN-13: 978-80-86818-95-5, Pavel Mervart
Sociální stát a kapitalismus
Michael Hauser, ISBN-13: 978-80-86320-48-9, Svoboda Servis
Sociální stratifikace - Problém, vybrané teorie, výzkum
Jadwiga Šanderová, ISBN-10: 80-246-0025-0, Karolinum
Sociální studia - č. 1 / ročník 7 – Vzpomínání a paměť
ISBN: 1001-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 2 / ročník 6 – Nová média
ISBN: 0902-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 2 / ročník 7 – Nová sociální rizika
ISBN: 1002-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 3 / ročník 6 – Individualizace
ISBN: 0903-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 3 / ročník 7 – Československé město
ISBN: 1003-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 4 / ročník 6 – Reprodukce nebo intimita?
ISBN: 0904-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia 1-2/2007 - Generace
kolektiv autorů , ID: ID0701-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 1/2004 - Rozšířená Evropa: předpoklady, důsledky, problémy
kolektiv autorů , ID: ID0401-1212-365X, MU Brno
Sociální studia 1/2005 - Dilemata občanské společnosti
kolektiv autorů , ID: ID0501-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 1/2006 - Život v pohybu
kolektiv autorů , ID: ID0601-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 1/2008 - Genderové re-konstrukce
kolektiv autorů , ID: ID0801-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 2/2005 - Divočina mezi přírodou a kulturou
kolektiv autorů , ID: ID0502-1214-813X, MU Brno
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML