Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Národní identity a identifikace

Česká republika – Visegrádská čtyřka – Evropská unie

Nově u nás!
Národní identity a identifikace

Klára Vlachová

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
204 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-188-6
cena:
 269,-

Kniha se zabývá národní identitou Čechů a Češek z různých pohledů. Reflektuje, že lidé mají více sociálních identit a tyto identity jsou významně ovlivňovány sociálními skupinami, kterých jsme členy – věk, pohlaví, zaměstnání, vyznání, sídlo, a také občanství. Hlavní pozornost autorky a autoři věnují sociální skupině zvané národ, sociálním emocím (národní hrdosti), které lidé k národu mají, národním předsudkům a stereotypům. Zkoumají, kdo je považován za opravdového Čecha či Češku a jaké postoje mají lidé k cizincům, kteří přicházejí pracovat a žít do České republiky. Stát, kterého jsou lidé občany nebo rezidenty, určuje jejich hospodářskou, sociální a politickou existenci. Teritoria států a jejich vnitřní uspořádání se však proměňují a spolu s tím se mění i národní a teritoriální identity lidí. Kniha ukazuje, jak vnímali obyvatelé Československa v letech 1990–1992 společný stát a jak rozdělení československé federace hodnotí po dvaceti letech samostatnosti a po deseti letech členství v Evropské unii. Autoři sledují, jak se Češi a další obyvatelé členských zemí Evropské unie identifikují s jejími symboly a institucemi a jak rozdílnou image má Evropská unie v jednotlivých zemích.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Odkud se berou dobré nápady
Steven Johnson, ISBN-13: 978-80-7363-361-5, Dokořán
Odsouzeni k manuální práci - Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině
ISBN-10: 80-86429-29-6, SLON
Ohrožená kultura - Od evoluční ontologie k ekologické politice
Josef Šmajs, ISBN-13: 978-80-7294-458-3, Host
Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě
Josef Smolík, Tomáš Šmíd, Vladimír Vaďura, ISBN-13: 978-80-210-4438-8, IIPS MPÚ
Pedestrian Behavior - Models, Data Collection and Applications
Harry Timmermans, ISBN-13: 978-1-84855-750-5, Emerald
Peníze v moderní kultuře a její eseje
Georg Simmel, ISBN-10: 80-86429-59-8, SLON
Pierre Bourdieu o umění, výchově a společnosti
Miroslav Dopita, ISBN-13: 978-80-244-1650-2, Univerzita Palackého Olomouc
Plzeňské rozhovory - Chudoba a bohatství v současném světě
Šárka Waisová, ISBN-10: 80-86898-86-5, Aleš Čeněk
Pohledy na národ a nacionalismus - Čítanka textů
Miroslav Hroch, ISBN-10: 80-86429-20-2, SLON
Politická sociologie - Politika a identita v proměnách modernity
Karel B. Müller, ISBN-13: 978-80-7367-380-2, Portál
Politika kolektivního násilí
Charles Tilly, ISBN-10: 80-86529-60-1, SLON
Postparsonsovské teorie sociálních systémů
Jiří Šubrt, ISBN-13: 978-80-246-1368-0, Karolinum
Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy
Petra Rakušanová, ISBN-13: 978-80-7330-122-4, SOÚ
Práce a péče
Alena křížková, Radka Dudová, Han aHašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde, ISBN-13: 978-80-86429-94-6, SLON
Právo a politika konverzace
Jiří Přibáň, ISBN-10: 80-86103-36-6, G plus G
Proč existují národy - Úvahy o demokracii v Evropě
Pierre Manent, ISBN-13: 978-80-7325-133-8, CDK
Proč se lidé zabíjejí - (homicida a genocida)
Jan Zrzavý, ISBN-10: 80-7254-518-3, Triton
Proč tak snadno... - Některé rodinné důvody sametové revoluce
Ivo Možný, ISBN-13: 978-80-7419-013-1, SLON
Profil absolventa
Anton Markoš, ISBN-13: 978-80-200-1564-8, Academia
Proměny lékařské profese z pohledu sociologie
Eva Křížová, ISBN-10: 80-86429-57-1, SLON
Prostor, moc a utopie - Ideální město a jeho společnost
Barbora Vacková, ISBN-13: 978-80-210-5252-9, MUNI Press
Protest proti globalizaci - Gender a feministická kritika
Marta Kolářová, ISBN-13: 978-80-86429-96-0, SLON
Průvodce sociologií
Jan Jandourek, ISBN-13: 978-80-247-2397-6, Grada
Představy mladých lidí o manželství a rodičovství
Ludmila Fialová, Dana Hamplová, Milan Kučera, Simona Vymětalová, ISBN-10: 80-85850-87-7, SLON
Představy společenství - Úvahy o původu a šíření nacionalismu
Benedict Anderson, ISBN-13: 978-80-246-1490-8, Karolinum
Překonávat hranice - Životní vzpomínky
Ralf Dahrendorf, ISBN: 978-80731908-4, H & H
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML