Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Národní identity a identifikace

Česká republika – Visegrádská čtyřka – Evropská unie

Nově u nás!
Národní identity a identifikace

Klára Vlachová

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
204 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-188-6
cena:
 269,-

Kniha se zabývá národní identitou Čechů a Češek z různých pohledů. Reflektuje, že lidé mají více sociálních identit a tyto identity jsou významně ovlivňovány sociálními skupinami, kterých jsme členy – věk, pohlaví, zaměstnání, vyznání, sídlo, a také občanství. Hlavní pozornost autorky a autoři věnují sociální skupině zvané národ, sociálním emocím (národní hrdosti), které lidé k národu mají, národním předsudkům a stereotypům. Zkoumají, kdo je považován za opravdového Čecha či Češku a jaké postoje mají lidé k cizincům, kteří přicházejí pracovat a žít do České republiky. Stát, kterého jsou lidé občany nebo rezidenty, určuje jejich hospodářskou, sociální a politickou existenci. Teritoria států a jejich vnitřní uspořádání se však proměňují a spolu s tím se mění i národní a teritoriální identity lidí. Kniha ukazuje, jak vnímali obyvatelé Československa v letech 1990–1992 společný stát a jak rozdělení československé federace hodnotí po dvaceti letech samostatnosti a po deseti letech členství v Evropské unii. Autoři sledují, jak se Češi a další obyvatelé členských zemí Evropské unie identifikují s jejími symboly a institucemi a jak rozdílnou image má Evropská unie v jednotlivých zemích.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Jak čtou Češi, Francouzi a Němci Hrabalova Anglického krále - Esej ze sociologie četby
Pierre-Laurent Cosset, Lenka Grafnetterová, ISBN-13: 978-80-86429-95-3, SLON
Jak vládli? - Průvodce hierarchiemi reálného socialismu
Jiří Kabele, Martin Hájek, ISBN-13: 978-80-7239-213-1, Doplněk
Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství - Sociologiské studie
Zdeněk R. Nešpor, ISBN-10: 80-7330-061-3, SOÚ
Jazyk a identita etnických menšin - Možnosti zachování a revitalizace
Leoš Šatava, ISBN-13: 978-80-86429-83-0, SLON
Jednání, diskurs, kritika - Myslet společnost
Marek Nohejl, ISBN-13: 978-80-86429-71-7, SLON
Jinakost – postižení – kritika - Společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu
Kateřina Kolářová ( ed.), ISBN-13: 978-80-7419-050-6, Slon
Kam kráčíš, Ameriko? - Krize americké identity
Samuel P. Huntington, ISBN-10: 80-86182-87-8, Rybka Publishers
Kapitoly systematické sociologie
Jiří Reichel, ISBN-10: 80-86432-80-7, Eurolex Bohemia
Kapitoly systematické sociologie
Jiří Reichel, ISBN-13: 978-80-247-2594-9, Grada
Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech
Zdeněk R. Nešpor a Anna Kopecká (eds), ISBN-13: 978-80-7419-051-3, SLON
Kdo řídí Internet? - Iluze o světě bez hranic
Jack Goldsmith, Tim Wu, ISBN-13: 978-80-257-0044-0, Argo
Keď ľahostajnosť nie je odpoveď - Pribeh občianskeho združovania na Slovensku po páde komunizmu
Jozef Majchrák, Boris Strečanský, Martin Bútora, ISBN-10: 80-88935-73-3, IVO – Inštitút pre verejné otázky
Klíčové citace v sociologii - Hlavní myslitelé, pojmy a témata
Kenneth Thompson, ISBN-10: 80-85947-68-4, Barrister & Principal
Kolaps - Proč společnosti zanikají a přežívají
Jared Diamond, ISBN-13: 978-80-200-1589-1, Academia
Kolektivní paměť
Maurice Halbwachs, ISBN-13: 978-80-7419-016-2, SLON
Komunikační systémy - Socioantropologický pohled
Jean Lohisse, ISBN-10: 80-246-0301-2, Karolinum
Konec civilizace - (Brave New World)
Aldous Huxley, ISBN-13: 978-80-7287-150-6, Maťa
Konec velkého vyprávění? - Sekularizace v sociologické perspektivě
Roman Vido , ISBN-13: 978-80-7325-266-3, CDK
Krize
Henry Kissinger, ISBN-10: 80-200-1439-X, Academia
Krize - Psychologický a sociologický fenomén
Naděžda Špatenková a kol., ISBN-10: 80-247-0888-4, Grada
Krize moderního světa
René Guénon, ID: ID0003, Herrmann & synové
Krize rodiny
Evelyne Sullerotová, ISBN-10: 80-7184-647-3, Karolinum
Krizová intervence - Krize v životě člověka. Formy krizové pomoci a služeb
Daniela Vodáčková, ISBN-13: 978-80-262-0212-7, Portál
Kultura organizace a supervize ve vzájemném působení
Zuzana Havrdová a kol., ISBN-13: 978-80-87398-14-2, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Kulturní identita a její ohroženost
Martin Paleček, ISBN-10: 80-7041-580-0, Gaudeamus
Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice
Jindřich Krejčí, ISBN-13: 978-80-7419-001-8, SLON
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML