Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Národní identity a identifikace

Česká republika – Visegrádská čtyřka – Evropská unie

Nově u nás!
Národní identity a identifikace

Klára Vlachová

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
204 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-188-6
cena:
 269,-

Kniha se zabývá národní identitou Čechů a Češek z různých pohledů. Reflektuje, že lidé mají více sociálních identit a tyto identity jsou významně ovlivňovány sociálními skupinami, kterých jsme členy – věk, pohlaví, zaměstnání, vyznání, sídlo, a také občanství. Hlavní pozornost autorky a autoři věnují sociální skupině zvané národ, sociálním emocím (národní hrdosti), které lidé k národu mají, národním předsudkům a stereotypům. Zkoumají, kdo je považován za opravdového Čecha či Češku a jaké postoje mají lidé k cizincům, kteří přicházejí pracovat a žít do České republiky. Stát, kterého jsou lidé občany nebo rezidenty, určuje jejich hospodářskou, sociální a politickou existenci. Teritoria států a jejich vnitřní uspořádání se však proměňují a spolu s tím se mění i národní a teritoriální identity lidí. Kniha ukazuje, jak vnímali obyvatelé Československa v letech 1990–1992 společný stát a jak rozdělení československé federace hodnotí po dvaceti letech samostatnosti a po deseti letech členství v Evropské unii. Autoři sledují, jak se Češi a další obyvatelé členských zemí Evropské unie identifikují s jejími symboly a institucemi a jak rozdílnou image má Evropská unie v jednotlivých zemích.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Sociologie pro ekonomy a manažery - Využití sociologie v managementu, marketingu a porsonalistice; Chování jednotlivců a skupin v organizaci; Fungování a řízení pracovní skupiny; Komunikace s veřejností; Sociologiský empirický výzkum
Ivan Nový, Alois Surynek a kol., ISBN-10: 80-247-1705-0, Grada
Sociologie sportu
Aleš Sekot, ISBN-10: 80-7315-132-4, Paido
Sociologie světových systémů - Hegemonie, centra, periferie
Stanislav Holubec, ISBN-13: 978-80-7419-014-8, SLON
Sociologie trochu jinak
Lukáš Urban, ISBN-13: 978-80-247-2493-5, Grada
Sociologie v kostce
Aleš Sekot, ISBN-10: 80-7315-126-X, Paido
Sociologie výchovy a školy
Radomír Havlík, Jaroslav Koťa, ISBN-13: 978-80-7367-327-7, Portál
Sociologie zdraví, nemoci a rodiny - Sociológia zdravia, choroby a rodiny
Sylva Bártlová, Stanislav Matulay, ISBN-13: 978-80-8063-306-6, Osveta
Sociologie životního stylu
Jana Dufková, Lukáš Urban, Josef Dubský, ISBN-13: 978-80-7380-123-6, Aleš Čeněk
Sociologie žurnalistiky
Brian McNair, ISBN-10: 80-7178-840-6, Portál
Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech
Vojtěch Krebs a kol., ISBN-13: 978-80-7416-044-8, VÚPSV Rilsa
Soudobá sociologická teorie
Jiří Šubrt, Jan Balon, ISBN-13: 978-80-247-2457-7, Grada
Soudobá sociologie I - (Teoretické koncepce a jejich autoři)
Jiří Šubrt a kol., ISBN-13: 978-80-246-1275-1, Karolinum
Soudobá sociologie II - Teorie sociálního jednání a sociální struktury
Jiří Šubrt a kolektiv, ISBN-13: 978-80-246-1413-7, Karolinum
Soudobá sociologie III - Diagnózy soudobých společností
Jiří Šubrt a kolektiv, ISBN-13: 978-80-246-1486-1, Karolinum
Soudobá sociologie IV (Aktuální a každodenní)
Jiří Šubrt a kol., ISBN-13: 978-80-246-1789-3, Univerzita Karlova v Praze
Soudržnost v diferencující se společnosti
Milan Tuček, ISBN-13: 978-80-7330-145-3, SOÚ
Společenská dělba práce
Émile Durkheim, ISBN-10: 80-7325-041-1, CDK
Společenské souvislosti trhu práce
Dagmar Brožová, ISBN-10: 80-86429-16-4, SLON
Společnost a vědění - Od Gutenberga k Diderotovi
Peter Burke, ISBN-13: 978-80-246-1319-2, Karolinum
Společnost nevolnosti - Eseje z pozdější doby
Václav Bělohradský, ISBN-13: 978-80-86429-80-9, SLON
Společnosti pozdní doby
Miroslav Petruse, ISBN-10: 80-86429-63-6, SLON
Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě - Význam, praxe, příslib
Daniel Čermák, ISBN-13: 978-80-7419-067-4, Slon
Spříznění volbou? - Homogamie a heterogamie manželských párů v České republice
Tomáš Katrňák, ISBN-13: 978-80-86429-98-4, SLON
Squaty a jejich revoluční tendence
Vlastimil Růžička, ISBN-10: 80-7254-859-X, Triton
Státověda a teorie politiky
Zdeněk Neubauer, ISBN-10: 80-86429-51-2, SLON
Stigma - Poznámky o způsobech zvládání narušené identity
Erving Goffman, ISBN-10: 80-86429-21-0, SLON
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML