Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Národní identity a identifikace

Česká republika – Visegrádská čtyřka – Evropská unie

Nově u nás!
Národní identity a identifikace

Klára Vlachová

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
204 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-188-6
cena:
 269,-

Kniha se zabývá národní identitou Čechů a Češek z různých pohledů. Reflektuje, že lidé mají více sociálních identit a tyto identity jsou významně ovlivňovány sociálními skupinami, kterých jsme členy – věk, pohlaví, zaměstnání, vyznání, sídlo, a také občanství. Hlavní pozornost autorky a autoři věnují sociální skupině zvané národ, sociálním emocím (národní hrdosti), které lidé k národu mají, národním předsudkům a stereotypům. Zkoumají, kdo je považován za opravdového Čecha či Češku a jaké postoje mají lidé k cizincům, kteří přicházejí pracovat a žít do České republiky. Stát, kterého jsou lidé občany nebo rezidenty, určuje jejich hospodářskou, sociální a politickou existenci. Teritoria států a jejich vnitřní uspořádání se však proměňují a spolu s tím se mění i národní a teritoriální identity lidí. Kniha ukazuje, jak vnímali obyvatelé Československa v letech 1990–1992 společný stát a jak rozdělení československé federace hodnotí po dvaceti letech samostatnosti a po deseti letech členství v Evropské unii. Autoři sledují, jak se Češi a další obyvatelé členských zemí Evropské unie identifikují s jejími symboly a institucemi a jak rozdílnou image má Evropská unie v jednotlivých zemích.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Sociální studia 2/2006 - Město
kolektiv autorů , ID: ID0602-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 2/2008 - Partnerství, rodičovství, rodina
kolektiv autorů , ID: ID0904-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 3-4/2008 - Posvátno
kolektiv autorů , ID: ID0803-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 3/2007 - Evropeizace
kolektiv autorů , ID: ID0703-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 4/2007 - Rasa
kolektiv autorů , ID: ID0704-1214-813X, MU Brno
Sociální studia č. 10 - Otázky sociální inkluze romské komunity
kolektiv autorů , ISBN-10: 80-210-3294-4, MU Brno
Sociální studia č. 2 - G39 - Sborník prací filozofické fakulty
kolektiv autorů , ISBN-10: 80-210-1705-8, MU Brno
Sociální studia č. 3 - Sborník prací fakulty sociálních studií
kolektiv autorů , ISBN-10: 80-210-1954-9, MU Brno
Sociální studia č. 4 - Sborník prací fakulty sociálních studií
kolektiv autorů , ISBN-10: 80-210-2222-1, MU Brno
Sociální svět středověkého města
Martin Nodl, ISBN-10: 80-7007-219-9, Filosofia
Society, reproduction and contemporary challenges
Petr Mareš a kol., ISBN-10: 80-86598-67-5, Barrister & Principal
Sociologická imaginace - S novým doslovem Todda Gitlina
Charles Wright Mills, ISBN-13: 978-80-86429-93-9, SLON
Sociologická teorie - Příběh krize a fragmentace – projekt obnovy a rekonstrukce
Jan Balon, ISBN-13: 978-80-86429-72-4, SLON
Sociologické problémy sportu
Aleš Sekot, ISBN-13: 978-80-247-2562-8, Grada
Sociologické texty – Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let - Dědictví komunistické vlády V: sborník popisů komunistického vládnutí
Jiří Kabele, ISBN-10: 80-7330-047-8, SOÚ
Sociologické texty – Work and Job Values in CEE and EU countries
Jiří Večerník, ISBN-10: 80-7330-036-2, SOÚ
Sociologický slovník
Jan Jandourek, ISBN-13: 978-80-7367-269-0, Portál
Sociologie
Anthony Giddens, ISBN-10: 80-7203-124-4, Argo
Sociologie - Průvodce pro každého
Steve Bruce, ISBN-13: 978-80-7363-158-1, Dokořán
Sociologie medicíny a zdravotnictví
Sylva Bártlová , ISBN-10: 80-247-1197-4, Grada
Sociologie modernity - Itinerář 20. století
Danilo Martuccelli, ISBN-13: 978-80-7325-145-1, CDK
Sociologie náboženství
Zdeněk Nešpor, Dušan Lužný, ISBN-13: 978-80-7367-251-5, Portál
Sociologie nových náboženských hnutí
David Václavík, ISBN-13: 978-80-86702-22-3, MU Brno
Sociologie organizace a byrokracie
Jan Keller, ISBN-13: 978-80-86429-74-8, SLON
Sociologie práva
Jiří Přibáň, ISBN-10: 80-85850-18-4, SLON
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML