Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Svět cizinců a jeho regulace

Nově u nás!
Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Pavel Poslěch

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
193 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-186-2
cena:
 399,-

otázka se často vynořuje v médiích v reakci na to, jak se „výlet do nákupního centra“ stává častějším a legitimním způsobem využití volného času, přičemž v této funkci nahrazuje vylidňující se centra měst. Kniha tuto otázku uchopuje ze sociologické perspektivy. Ukazuje přitom, že na pozadí poměrně jednoznačného konfliktu veřejný prostor vs. nákupní centra vystupuje daleko komplexnější a sociologicky hlubší problém regulace prostoru a produkce řádu v každodenním světě. Pro veřejný prostor měst je charakteristické setkávání cizinců, tedy navzájem si neznámých osob, které spolu sdílí fyzický prostor města. Tato situace vyžaduje přítomnost určité formy řádu, který zaručí, že se navzájem neznámí lidé budou moci ve veřejném prostoru rutinně a s důvěrou pohybovat. Hledání tohoto řádu je proto tázáním po tom, jak je vlastně veřejný prostor možný, v parafrázi Simmelovy klasické otázky „Jak je možná společnost?“. V odpověď na tuto otázku identifikuje autor dva způsoby regulace městského prostoru: regulaci vnitřní, tedy intersubjektivní a zpravidla nepsanou, a regulaci vnější, vykonávanou prostřednictvím formální sociální kontroly. Fungování těchto dvou forem regulace kniha ukazuje na dvou formách sdíleného prostoru: na tradičním veřejném prostoru, který vzniká v centrech moderních měst a na nákupních centrech, která v posledních dvaceti letech radikálně proměnila náš způsob trávení času a náš vztah k našim městům. Jak je vlastně veřejný prostor možný? Jak mohou v současných městech rutinně koexistovat navzájem neznámí lidé? Co a proč ohrožuje náš veřejný prostor? Proč mluvíme o úpadku veřejného prostoru? Jakým způsobem nákupní centra vyrábí "nový veřejný prostor" a čím nás do něj lákají? Jak vzniká svět nákupních center? Jak se vyrábí prostor, který je zároveň bezpečný a vzrušující? Jsou nákupní centra budoucností našich měst?
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Sociální deviace
Lukáš Urban, ISBN-13: 978-80-7380-397-1, Aleš Čeněk
Sociální distance, interakce, relace a kategorizace - Alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace
Jiří Šafr, ISBN-13: 978-80-7330-146-0, SOÚ
Sociální ekologie
Jaroslav Mozga, Miloš Vítek, ISBN-13: 978-80-7041-777-5, Gaudeamus
Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin
Tomáš Sirovátka, ISBN-10: 80-210-3455-6, MU Brno
Sociální hnutí
František Znebejánek, ISBN-10: 80-85850-31-1, SLON
Sociální integrace přistěhovalců v České republice
Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola (eds.), ISBN-13: 978-80-7419-020-0, SLON
Sociální konstrukce reality - Pojednání o sociologii vědění
Peter I. Berger, Thomas Luckmann, ISBN-10: 80-85959-46-1, CDK
Sociální ochrana - Terciární prevence, její možnosti a limity
Vratislava Černíková a kol., ISBN-13: 978-80-7380-138-0, Aleš Čeněk
Sociální patologie - Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů
Slavomil Fischer, Jiří Škoda, ISBN-13: 978-80-247-2781-3, Grada
Sociální politika 2
Helena Kolibová, ISBN-13: 978-80-85819-67-0, OPTYS
Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze - Sborník z konference
Petr Mareš, Ondřej Hofírek, ISBN-13: 978-80-210-4439-5, IIPS MPÚ
Sociální situace a religiozita ukrajinských migrantů v ČR
Eva Pavlíková, Karel Sládek a kol., ISBN-13: 978-80-86818-95-5, Pavel Mervart
Sociální stát a kapitalismus
Michael Hauser, ISBN-13: 978-80-86320-48-9, Svoboda Servis
Sociální stratifikace - Problém, vybrané teorie, výzkum
Jadwiga Šanderová, ISBN-10: 80-246-0025-0, Karolinum
Sociální studia - č. 1 / ročník 7 – Vzpomínání a paměť
ISBN: 1001-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 2 / ročník 6 – Nová média
ISBN: 0902-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 2 / ročník 7 – Nová sociální rizika
ISBN: 1002-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 3 / ročník 6 – Individualizace
ISBN: 0903-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 3 / ročník 7 – Československé město
ISBN: 1003-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 4 / ročník 6 – Reprodukce nebo intimita?
ISBN: 0904-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia 1-2/2007 - Generace
kolektiv autorů , ID: ID0701-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 1/2004 - Rozšířená Evropa: předpoklady, důsledky, problémy
kolektiv autorů , ID: ID0401-1212-365X, MU Brno
Sociální studia 1/2005 - Dilemata občanské společnosti
kolektiv autorů , ID: ID0501-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 1/2006 - Život v pohybu
kolektiv autorů , ID: ID0601-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 1/2008 - Genderové re-konstrukce
kolektiv autorů , ID: ID0801-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 2/2005 - Divočina mezi přírodou a kulturou
kolektiv autorů , ID: ID0502-1214-813X, MU Brno
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML