Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Svět cizinců a jeho regulace

Nově u nás!
Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Pavel Poslěch

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
193 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-186-2
cena:
 399,-

otázka se často vynořuje v médiích v reakci na to, jak se „výlet do nákupního centra“ stává častějším a legitimním způsobem využití volného času, přičemž v této funkci nahrazuje vylidňující se centra měst. Kniha tuto otázku uchopuje ze sociologické perspektivy. Ukazuje přitom, že na pozadí poměrně jednoznačného konfliktu veřejný prostor vs. nákupní centra vystupuje daleko komplexnější a sociologicky hlubší problém regulace prostoru a produkce řádu v každodenním světě. Pro veřejný prostor měst je charakteristické setkávání cizinců, tedy navzájem si neznámých osob, které spolu sdílí fyzický prostor města. Tato situace vyžaduje přítomnost určité formy řádu, který zaručí, že se navzájem neznámí lidé budou moci ve veřejném prostoru rutinně a s důvěrou pohybovat. Hledání tohoto řádu je proto tázáním po tom, jak je vlastně veřejný prostor možný, v parafrázi Simmelovy klasické otázky „Jak je možná společnost?“. V odpověď na tuto otázku identifikuje autor dva způsoby regulace městského prostoru: regulaci vnitřní, tedy intersubjektivní a zpravidla nepsanou, a regulaci vnější, vykonávanou prostřednictvím formální sociální kontroly. Fungování těchto dvou forem regulace kniha ukazuje na dvou formách sdíleného prostoru: na tradičním veřejném prostoru, který vzniká v centrech moderních měst a na nákupních centrech, která v posledních dvaceti letech radikálně proměnila náš způsob trávení času a náš vztah k našim městům. Jak je vlastně veřejný prostor možný? Jak mohou v současných městech rutinně koexistovat navzájem neznámí lidé? Co a proč ohrožuje náš veřejný prostor? Proč mluvíme o úpadku veřejného prostoru? Jakým způsobem nákupní centra vyrábí "nový veřejný prostor" a čím nás do něj lákají? Jak vzniká svět nákupních center? Jak se vyrábí prostor, který je zároveň bezpečný a vzrušující? Jsou nákupní centra budoucností našich měst?
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Přelet nad hypermarketovým hnízdem - Deset let budování hypermarketů v ČR
Filip Fuchs a kol., ISBN-10: 80-903228-5-9, NESEHNUTÍ
Příroda a kultura - Svět jevů a svět interpretací
Stanislav Komárek, ISBN-13: 978-80-200-1582-2, Academia
Příručka sociologie náboženství
Zdeněk R. Nešpor, David Václavík a kol., ISBN-13: 978-80-86429-92-2, SLON
Příruční slovník občana
Marek Mičienka, ISBN-10: 80-86429-17-2, SLON
Psychologie davu
Gustave Le Bon, ISBN-13: 978-80-262-1028-3, Portal
Riziko odlivu lékařů a odborníků IT/ICT z České republiky do zahraničí
Jana Vavřečková a kol., ISBN-13: 978-80-87007-50-1, VÚPSV Rilsa
Rodičovské dráhy - Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě
Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea, ISBN-13: 978-80-210-6551-2, MU Brno
Rodina a společnost
Ivo Možný, ISBN-13: 978-80-86429-87-8, SLON
Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti
Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, ISBN-13: 978-80-7326-140-5, Albert
Rodina, partnerství a demografické stárnutí
Jitka Rychtaříková, Věra Kuchařová, (eds.), ISBN-13: 978-80-87007-75-4, VÚPSV Rilsa
Rodina, zaměstnání a sociální politika
Tomáš Sirovátka a kol., ISBN-10: 80-7326-104-9, Albert
Romové a cikáni – známí i neznámí - Interdisciplinární pohled
Marek Jakoubek, Lenka Budilová, ISBN-13: 978-80-7335-119-9, LEDA
Romové: kulturologické etudy
Marek Jakoubek, Tomáš Hirt, ISBN-10: 80-86473-83-X, Aleš Čeněk
Rozvod a změny reprodukčních strategií
Petr Fučík, ISBN-13: 978-80-210-6093-7, MU Brno
Rusko a virus svobody
Emile M. Cioran, ISBN-10: 80-7239-083-X, Doplněk
Řeknu to stručně - Základy slušné společnosti
Robert B. Reich, ISBN-10: 80-7261-122-4, Management Press
Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí
Věra Konečná, ISBN-13: 978-80-210-5325-0, MU Brno
Sex a represe v divošské společnosti
Bronislav Malinowski, ISBN-13: 978-80-86429-76-2, SLON
Sexuální chování v ČR – situace a trendy
Petr Weiss, Jaroslav Zvěřina, ISBN-10: 80-7178-558-X, Portál
Simplicity - Síla jednoduchosti
Edward de Bono, ISBN-13: 978-80-7387-309-7, Triton
Skleněná věc - Automatizace a my
Nicholas Carr, ISBN-13: 978-80-87171-46-2, Emitos
Slovník antropologie občanské společnosti
Marie Dohnalová, Jaroslav Malina, ISBN-10: 80-7204-349-8, CERM
Smrt a nesmrtelnost - Sociální reprezentace smrti
Roman Hytych, ISBN-13: 978-80-7387-092-8, Triton
Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný?
Jiřina Kocourková, Ladislav Rabušic, ISBN-10: 80-86561-93-3, UK Praha
Sobí lidé - Život se zvířaty a duchy na sibiři
Piers Vitebrsky, ISBN-13: 978-80-7419-005-6, SLON
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML