Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Svět cizinců a jeho regulace

Nově u nás!
Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Pavel Poslěch

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
193 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-186-2
cena:
 399,-

otázka se často vynořuje v médiích v reakci na to, jak se „výlet do nákupního centra“ stává častějším a legitimním způsobem využití volného času, přičemž v této funkci nahrazuje vylidňující se centra měst. Kniha tuto otázku uchopuje ze sociologické perspektivy. Ukazuje přitom, že na pozadí poměrně jednoznačného konfliktu veřejný prostor vs. nákupní centra vystupuje daleko komplexnější a sociologicky hlubší problém regulace prostoru a produkce řádu v každodenním světě. Pro veřejný prostor měst je charakteristické setkávání cizinců, tedy navzájem si neznámých osob, které spolu sdílí fyzický prostor města. Tato situace vyžaduje přítomnost určité formy řádu, který zaručí, že se navzájem neznámí lidé budou moci ve veřejném prostoru rutinně a s důvěrou pohybovat. Hledání tohoto řádu je proto tázáním po tom, jak je vlastně veřejný prostor možný, v parafrázi Simmelovy klasické otázky „Jak je možná společnost?“. V odpověď na tuto otázku identifikuje autor dva způsoby regulace městského prostoru: regulaci vnitřní, tedy intersubjektivní a zpravidla nepsanou, a regulaci vnější, vykonávanou prostřednictvím formální sociální kontroly. Fungování těchto dvou forem regulace kniha ukazuje na dvou formách sdíleného prostoru: na tradičním veřejném prostoru, který vzniká v centrech moderních měst a na nákupních centrech, která v posledních dvaceti letech radikálně proměnila náš způsob trávení času a náš vztah k našim městům. Jak je vlastně veřejný prostor možný? Jak mohou v současných městech rutinně koexistovat navzájem neznámí lidé? Co a proč ohrožuje náš veřejný prostor? Proč mluvíme o úpadku veřejného prostoru? Jakým způsobem nákupní centra vyrábí "nový veřejný prostor" a čím nás do něj lákají? Jak vzniká svět nákupních center? Jak se vyrábí prostor, který je zároveň bezpečný a vzrušující? Jsou nákupní centra budoucností našich měst?
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Odkud se berou dobré nápady
Steven Johnson, ISBN-13: 978-80-7363-361-5, Dokořán
Odsouzeni k manuální práci - Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině
ISBN-10: 80-86429-29-6, SLON
Ohrožená kultura - Od evoluční ontologie k ekologické politice
Josef Šmajs, ISBN-13: 978-80-7294-458-3, Host
Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě
Josef Smolík, Tomáš Šmíd, Vladimír Vaďura, ISBN-13: 978-80-210-4438-8, IIPS MPÚ
Pedestrian Behavior - Models, Data Collection and Applications
Harry Timmermans, ISBN-13: 978-1-84855-750-5, Emerald
Peníze v moderní kultuře a její eseje
Georg Simmel, ISBN-10: 80-86429-59-8, SLON
Pierre Bourdieu o umění, výchově a společnosti
Miroslav Dopita, ISBN-13: 978-80-244-1650-2, Univerzita Palackého Olomouc
Plzeňské rozhovory - Chudoba a bohatství v současném světě
Šárka Waisová, ISBN-10: 80-86898-86-5, Aleš Čeněk
Pohledy na národ a nacionalismus - Čítanka textů
Miroslav Hroch, ISBN-10: 80-86429-20-2, SLON
Politická sociologie - Politika a identita v proměnách modernity
Karel B. Müller, ISBN-13: 978-80-7367-380-2, Portál
Politika kolektivního násilí
Charles Tilly, ISBN-10: 80-86529-60-1, SLON
Postparsonsovské teorie sociálních systémů
Jiří Šubrt, ISBN-13: 978-80-246-1368-0, Karolinum
Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy
Petra Rakušanová, ISBN-13: 978-80-7330-122-4, SOÚ
Práce a péče
Alena křížková, Radka Dudová, Han aHašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde, ISBN-13: 978-80-86429-94-6, SLON
Právo a politika konverzace
Jiří Přibáň, ISBN-10: 80-86103-36-6, G plus G
Proč existují národy - Úvahy o demokracii v Evropě
Pierre Manent, ISBN-13: 978-80-7325-133-8, CDK
Proč se lidé zabíjejí - (homicida a genocida)
Jan Zrzavý, ISBN-10: 80-7254-518-3, Triton
Proč tak snadno... - Některé rodinné důvody sametové revoluce
Ivo Možný, ISBN-13: 978-80-7419-013-1, SLON
Profil absolventa
Anton Markoš, ISBN-13: 978-80-200-1564-8, Academia
Proměny lékařské profese z pohledu sociologie
Eva Křížová, ISBN-10: 80-86429-57-1, SLON
Prostor, moc a utopie - Ideální město a jeho společnost
Barbora Vacková, ISBN-13: 978-80-210-5252-9, MUNI Press
Protest proti globalizaci - Gender a feministická kritika
Marta Kolářová, ISBN-13: 978-80-86429-96-0, SLON
Průvodce sociologií
Jan Jandourek, ISBN-13: 978-80-247-2397-6, Grada
Představy mladých lidí o manželství a rodičovství
Ludmila Fialová, Dana Hamplová, Milan Kučera, Simona Vymětalová, ISBN-10: 80-85850-87-7, SLON
Představy společenství - Úvahy o původu a šíření nacionalismu
Benedict Anderson, ISBN-13: 978-80-246-1490-8, Karolinum
Překonávat hranice - Životní vzpomínky
Ralf Dahrendorf, ISBN: 978-80731908-4, H & H
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML