Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Svět cizinců a jeho regulace

Nově u nás!
Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Pavel Poslěch

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
193 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-186-2
cena:
 399,-

otázka se často vynořuje v médiích v reakci na to, jak se „výlet do nákupního centra“ stává častějším a legitimním způsobem využití volného času, přičemž v této funkci nahrazuje vylidňující se centra měst. Kniha tuto otázku uchopuje ze sociologické perspektivy. Ukazuje přitom, že na pozadí poměrně jednoznačného konfliktu veřejný prostor vs. nákupní centra vystupuje daleko komplexnější a sociologicky hlubší problém regulace prostoru a produkce řádu v každodenním světě. Pro veřejný prostor měst je charakteristické setkávání cizinců, tedy navzájem si neznámých osob, které spolu sdílí fyzický prostor města. Tato situace vyžaduje přítomnost určité formy řádu, který zaručí, že se navzájem neznámí lidé budou moci ve veřejném prostoru rutinně a s důvěrou pohybovat. Hledání tohoto řádu je proto tázáním po tom, jak je vlastně veřejný prostor možný, v parafrázi Simmelovy klasické otázky „Jak je možná společnost?“. V odpověď na tuto otázku identifikuje autor dva způsoby regulace městského prostoru: regulaci vnitřní, tedy intersubjektivní a zpravidla nepsanou, a regulaci vnější, vykonávanou prostřednictvím formální sociální kontroly. Fungování těchto dvou forem regulace kniha ukazuje na dvou formách sdíleného prostoru: na tradičním veřejném prostoru, který vzniká v centrech moderních měst a na nákupních centrech, která v posledních dvaceti letech radikálně proměnila náš způsob trávení času a náš vztah k našim městům. Jak je vlastně veřejný prostor možný? Jak mohou v současných městech rutinně koexistovat navzájem neznámí lidé? Co a proč ohrožuje náš veřejný prostor? Proč mluvíme o úpadku veřejného prostoru? Jakým způsobem nákupní centra vyrábí "nový veřejný prostor" a čím nás do něj lákají? Jak vzniká svět nákupních center? Jak se vyrábí prostor, který je zároveň bezpečný a vzrušující? Jsou nákupní centra budoucností našich měst?
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Náboženství v globální občanské společnosti
Jiří HanuŠ, Jan Vybíral, ISBN-13: 978-80-7325-140-6, CDK
Náboženství v menšině - Religiozita a spiritu alita v současné české společnosti
Dušan Lužný, Zdeněk R. Nešpor a kolektiv, ISBN-13: 978-80-86702-53-7, Malvern
Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století - Nacionalismus, Gesellschaft und Kulturin Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert
Jiří Pokorný, Luboš Velek, Alice Veleková, ISBN-13: 978-80-246-1398-7, Karolinum
Národ a náboženství v době globalizace - Nations et religions à l´heure de la mondialisation
Pierre Rosanvallon a kol., ISBN-13: 978-80-246-1516-5, Karolinum
Národní identity a identifikace - Česká republika – Visegrádská čtyřka – Evropská unie
Klára Vlachová, ISBN-13: 978-80-7419-188-6, Slon
Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914
Jana Machačová, Jiří Matějček, ISBN-13: 978-80-246-1679-7, Karolinum
Naše nynější modernita - (Diskuse o dějinné perspektivě modernity v pojetí Jaroslava Krejčího)
Josef Tomeš, ISBN-13: 978-80-86429-82-3, SLON
Návrat k sociálnímu původu - Vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 – 2009
Tomáš Katrňák, Petr Fučík, ISBN-13: 978-80-7325-241-0, Centrum pro studium demokracie a kultury
Ne/náboženské naděje intelektuálů - Vývoj české sociologie náboženství
Zdeněk R. Nešpor, ISBN-13: 978-80-86197-97-5, Scriptorium
Nedomyšlená společnost
Jan Keller, ISBN-10: 80-72-39-091-0, Doplněk
Negativní kampaně a politická reklama ve volbách
Eva Bradová a kol., ISBN-13: 978-80-86624-44-0, Periplum
Nejistota a důvěra - aneb K čemu je modernitě dobrá tradice
Jan Keller, ISBN-13: 978-80-7419-002-5, SLON
Nesmyslná rozhodnutí - Sociologie přetrvávajících zásadních omylů
Christian Morel, ISBN-10: 80-7325-088-8, CDK
New Approaches to Social Problems Treatment - Research in Social Problems and Public Policy Volume 17
Mark Peyrot, Stacy Lee Burns, ISBN-13: 978-1-84950-736-3, Emerald
Nezaměstnanost - 2., přepracované a aktualizované vydání
Božena Buchtová a kol., ISBN-13: 978-80-247-4282-3, Grada
Nezaměstnanost - Psychologický, ekonomický a sociální problém
Božena Buchtová a kol., ISBN-10: 80-247-9006-8, Grada
Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky
Jiří Winkler, Lenka Klimplová, ISBN-13: 978-80-210-5352-6, MU Brno
Nové šance a rizika: - Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin
Radka Dudová, ISBN-13: 978-80-7330-138-5, Sociologický ústav AV ČR
O procesu civilizace I.
Norbert Elias, ISBN-10: 80-7203-838-9, Argo
O procesu civilizace II.
Norbert Elias, ISBN-13: 978-80-7203-962-3, Argo
Občanská společnost v moderním státě
František Šamalík, ISBN-10: 80-85765-45-4, Doplněk
Občanská společnost v regionech České republiky
Jana Stachová, ISBN-13: 978-80-7330-142-2, Sociologický ústav AV ČR
Občanská společnost: Minulost – současnost - budoucnost - Panoráma biologické a sociokulturní antropologie
Marie Dohnalová, Jaroslav Malina, Karel Müller, ISBN-10: 80-7204-278-5, CERM
Obory sociální politiky
Igor Tomeš, ISBN-13: 978-80-7367-868-5, Portál
Obrazy dětství v dnešní české společnosti - Studie ze sociologie dětství
Igor Nosál, ISBN-10: 80-86598-80-2, Barrister & Principal
Od zneuznání ke spravedlnosti - Kritická teorie globální společnosti a politiky
ISBN-13: 978-80-7007-362-9, Filosofia
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML