Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Svět cizinců a jeho regulace

Nově u nás!
Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Pavel Poslěch

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
193 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-186-2
cena:
 399,-

otázka se často vynořuje v médiích v reakci na to, jak se „výlet do nákupního centra“ stává častějším a legitimním způsobem využití volného času, přičemž v této funkci nahrazuje vylidňující se centra měst. Kniha tuto otázku uchopuje ze sociologické perspektivy. Ukazuje přitom, že na pozadí poměrně jednoznačného konfliktu veřejný prostor vs. nákupní centra vystupuje daleko komplexnější a sociologicky hlubší problém regulace prostoru a produkce řádu v každodenním světě. Pro veřejný prostor měst je charakteristické setkávání cizinců, tedy navzájem si neznámých osob, které spolu sdílí fyzický prostor města. Tato situace vyžaduje přítomnost určité formy řádu, který zaručí, že se navzájem neznámí lidé budou moci ve veřejném prostoru rutinně a s důvěrou pohybovat. Hledání tohoto řádu je proto tázáním po tom, jak je vlastně veřejný prostor možný, v parafrázi Simmelovy klasické otázky „Jak je možná společnost?“. V odpověď na tuto otázku identifikuje autor dva způsoby regulace městského prostoru: regulaci vnitřní, tedy intersubjektivní a zpravidla nepsanou, a regulaci vnější, vykonávanou prostřednictvím formální sociální kontroly. Fungování těchto dvou forem regulace kniha ukazuje na dvou formách sdíleného prostoru: na tradičním veřejném prostoru, který vzniká v centrech moderních měst a na nákupních centrech, která v posledních dvaceti letech radikálně proměnila náš způsob trávení času a náš vztah k našim městům. Jak je vlastně veřejný prostor možný? Jak mohou v současných městech rutinně koexistovat navzájem neznámí lidé? Co a proč ohrožuje náš veřejný prostor? Proč mluvíme o úpadku veřejného prostoru? Jakým způsobem nákupní centra vyrábí "nový veřejný prostor" a čím nás do něj lákají? Jak vzniká svět nákupních center? Jak se vyrábí prostor, který je zároveň bezpečný a vzrušující? Jsou nákupní centra budoucností našich měst?
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Kyberkultura
Piere Lévy, ISBN-10: 80-246-0109-5, Karolinum
Lidská práva proti rasismu
Tatiana Machalová a kol., ISBN-10: 80-7239-099-6, Doplněk
Lokomotivy dějin - Revoluce a utváření moderního světa
Martin Malia, ISBN-13: 978-80-7325-194-9, CDK
Marienthal - Sociograie komunity nezaměstnaných
Marie Jahoda, ISBN-13: 978-80-210-6226-9, Masarykova univerzita
Masa a moc
Elias Canetti, ISBN-13: 978-80-200-1512-9, Academia
Matky po e-mailu
Jiřina Šiklová, ISBN-13: 978-80-7017-124-0, Kalich
Max Weber - Život a dílo; Weberovské interpretace
Marek Loužek, ISBN-10: 80-246-0812-X, Karolinum
Mediální integrace národa v době globalizace
Václav Štětka, ISBN-13: 978-80-210-4376-3, IIPS MPÚ
Menšiny a marginalizované skupiny v České republice
Tomáš Sirovátka, ISBN-10: 80-210-2791-6, Georgetown
Mezi demokracií a totalitarismem - Aronova politická sociologie industriálních společností 20. století
Miroslav Novák , ISBN-13: 978-80-210-4437-1, IIPS MPÚ
Mezi konfliktem a kooperací - Jednotná teorie konfliktu a kooperace
František Znebejánek, ISBN-13: 978-80-7419-154-1, SLON
Mezinárodní bezpečnost v době globalizace
Jan Eichler, ISBN-13: 978-80-7367-540-0, Portál
Mezinárodní organizovaný zločin v České republice
Miroslav Nožina, ISBN-10: 80-7312-018-6, Themis
Migrace a (i)migranti v Česku - Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?
Dušan Drbohlav a kol., ISBN-13: 978-80-7419-039-1, SLON
Migrace a státní suverenita - Oprávnění a hranice přistěhovalecké politiky z pohledu křesťanské sociální etiky
Petr Štica, ISBN-13: 978-80-87378-75-5, Pavel Mervart
Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil
Jana Vavřečková a kol., ISBN-10: 80-87007-00-X, VÚPSV Rilsa
Mikroekonomie sounáležitosti se společenstvím
Jiří Hlaváček a kol., ISBN-10: 80-7184-856-5, Karolinum
Mládež a delikvence - Možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže
Oldřich Matoušek, Andrea Kroftová, ISBN-10: 80-7178-771-X, Portál
Mocenská posedlost
František Koukolík, ISBN-13: 978-80-246-1825-8, Karolinum
Modelování a simulace komplexních systémů
Radek Pelánek, ISBN-13: 978-80-210-5318-2, MU Brno
Moderní sociální teorie - Základní témata a myšlenkové proudy
Austin Harrington a kol., ISBN-10: 80-7367-093-3, Portál
Modernizace a česká rodina
Petr Mareš, Tomáš Potočný, ISBN-10: 80-86598-61-6, Barrister & Principal
Náboženství a lidé západní Evropy (1789 – 1989)
Hugh McLeod, ISBN-13: 978-80-7325-124-6, CDK
Náboženství a moderní česká společnost
David Václavík, ISBN-13: 978-80-247-2468-3, Grada
Náboženství a moderní společnost - Sociologické teorie modernizace a sekularizace
Dušan Lužný, ISBN-10: 80-210-2224-8, MU Brno
Náboženství a společnost v Evropě
René Rémond, ISBN-10: 80-7106-496-3, NLN
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML