Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Svět cizinců a jeho regulace

Nově u nás!
Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Pavel Poslěch

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
193 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-186-2
cena:
 399,-

otázka se často vynořuje v médiích v reakci na to, jak se „výlet do nákupního centra“ stává častějším a legitimním způsobem využití volného času, přičemž v této funkci nahrazuje vylidňující se centra měst. Kniha tuto otázku uchopuje ze sociologické perspektivy. Ukazuje přitom, že na pozadí poměrně jednoznačného konfliktu veřejný prostor vs. nákupní centra vystupuje daleko komplexnější a sociologicky hlubší problém regulace prostoru a produkce řádu v každodenním světě. Pro veřejný prostor měst je charakteristické setkávání cizinců, tedy navzájem si neznámých osob, které spolu sdílí fyzický prostor města. Tato situace vyžaduje přítomnost určité formy řádu, který zaručí, že se navzájem neznámí lidé budou moci ve veřejném prostoru rutinně a s důvěrou pohybovat. Hledání tohoto řádu je proto tázáním po tom, jak je vlastně veřejný prostor možný, v parafrázi Simmelovy klasické otázky „Jak je možná společnost?“. V odpověď na tuto otázku identifikuje autor dva způsoby regulace městského prostoru: regulaci vnitřní, tedy intersubjektivní a zpravidla nepsanou, a regulaci vnější, vykonávanou prostřednictvím formální sociální kontroly. Fungování těchto dvou forem regulace kniha ukazuje na dvou formách sdíleného prostoru: na tradičním veřejném prostoru, který vzniká v centrech moderních měst a na nákupních centrech, která v posledních dvaceti letech radikálně proměnila náš způsob trávení času a náš vztah k našim městům. Jak je vlastně veřejný prostor možný? Jak mohou v současných městech rutinně koexistovat navzájem neznámí lidé? Co a proč ohrožuje náš veřejný prostor? Proč mluvíme o úpadku veřejného prostoru? Jakým způsobem nákupní centra vyrábí "nový veřejný prostor" a čím nás do něj lákají? Jak vzniká svět nákupních center? Jak se vyrábí prostor, který je zároveň bezpečný a vzrušující? Jsou nákupní centra budoucností našich měst?
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Jak čtou Češi, Francouzi a Němci Hrabalova Anglického krále - Esej ze sociologie četby
Pierre-Laurent Cosset, Lenka Grafnetterová, ISBN-13: 978-80-86429-95-3, SLON
Jak vládli? - Průvodce hierarchiemi reálného socialismu
Jiří Kabele, Martin Hájek, ISBN-13: 978-80-7239-213-1, Doplněk
Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství - Sociologiské studie
Zdeněk R. Nešpor, ISBN-10: 80-7330-061-3, SOÚ
Jazyk a identita etnických menšin - Možnosti zachování a revitalizace
Leoš Šatava, ISBN-13: 978-80-86429-83-0, SLON
Jednání, diskurs, kritika - Myslet společnost
Marek Nohejl, ISBN-13: 978-80-86429-71-7, SLON
Jinakost – postižení – kritika - Společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu
Kateřina Kolářová ( ed.), ISBN-13: 978-80-7419-050-6, Slon
Kam kráčíš, Ameriko? - Krize americké identity
Samuel P. Huntington, ISBN-10: 80-86182-87-8, Rybka Publishers
Kapitoly systematické sociologie
Jiří Reichel, ISBN-10: 80-86432-80-7, Eurolex Bohemia
Kapitoly systematické sociologie
Jiří Reichel, ISBN-13: 978-80-247-2594-9, Grada
Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech
Zdeněk R. Nešpor a Anna Kopecká (eds), ISBN-13: 978-80-7419-051-3, SLON
Kdo řídí Internet? - Iluze o světě bez hranic
Jack Goldsmith, Tim Wu, ISBN-13: 978-80-257-0044-0, Argo
Keď ľahostajnosť nie je odpoveď - Pribeh občianskeho združovania na Slovensku po páde komunizmu
Jozef Majchrák, Boris Strečanský, Martin Bútora, ISBN-10: 80-88935-73-3, IVO – Inštitút pre verejné otázky
Klíčové citace v sociologii - Hlavní myslitelé, pojmy a témata
Kenneth Thompson, ISBN-10: 80-85947-68-4, Barrister & Principal
Kolaps - Proč společnosti zanikají a přežívají
Jared Diamond, ISBN-13: 978-80-200-1589-1, Academia
Kolektivní paměť
Maurice Halbwachs, ISBN-13: 978-80-7419-016-2, SLON
Komunikační systémy - Socioantropologický pohled
Jean Lohisse, ISBN-10: 80-246-0301-2, Karolinum
Konec civilizace - (Brave New World)
Aldous Huxley, ISBN-13: 978-80-7287-150-6, Maťa
Konec velkého vyprávění? - Sekularizace v sociologické perspektivě
Roman Vido , ISBN-13: 978-80-7325-266-3, CDK
Krize
Henry Kissinger, ISBN-10: 80-200-1439-X, Academia
Krize - Psychologický a sociologický fenomén
Naděžda Špatenková a kol., ISBN-10: 80-247-0888-4, Grada
Krize moderního světa
René Guénon, ID: ID0003, Herrmann & synové
Krize rodiny
Evelyne Sullerotová, ISBN-10: 80-7184-647-3, Karolinum
Krizová intervence - Krize v životě člověka. Formy krizové pomoci a služeb
Daniela Vodáčková, ISBN-13: 978-80-262-0212-7, Portál
Kultura organizace a supervize ve vzájemném působení
Zuzana Havrdová a kol., ISBN-13: 978-80-87398-14-2, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Kulturní identita a její ohroženost
Martin Paleček, ISBN-10: 80-7041-580-0, Gaudeamus
Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice
Jindřich Krejčí, ISBN-13: 978-80-7419-001-8, SLON
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML