Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Svět cizinců a jeho regulace

Nově u nás!
Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Pavel Poslěch

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
193 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-186-2
cena:
 399,-

otázka se často vynořuje v médiích v reakci na to, jak se „výlet do nákupního centra“ stává častějším a legitimním způsobem využití volného času, přičemž v této funkci nahrazuje vylidňující se centra měst. Kniha tuto otázku uchopuje ze sociologické perspektivy. Ukazuje přitom, že na pozadí poměrně jednoznačného konfliktu veřejný prostor vs. nákupní centra vystupuje daleko komplexnější a sociologicky hlubší problém regulace prostoru a produkce řádu v každodenním světě. Pro veřejný prostor měst je charakteristické setkávání cizinců, tedy navzájem si neznámých osob, které spolu sdílí fyzický prostor města. Tato situace vyžaduje přítomnost určité formy řádu, který zaručí, že se navzájem neznámí lidé budou moci ve veřejném prostoru rutinně a s důvěrou pohybovat. Hledání tohoto řádu je proto tázáním po tom, jak je vlastně veřejný prostor možný, v parafrázi Simmelovy klasické otázky „Jak je možná společnost?“. V odpověď na tuto otázku identifikuje autor dva způsoby regulace městského prostoru: regulaci vnitřní, tedy intersubjektivní a zpravidla nepsanou, a regulaci vnější, vykonávanou prostřednictvím formální sociální kontroly. Fungování těchto dvou forem regulace kniha ukazuje na dvou formách sdíleného prostoru: na tradičním veřejném prostoru, který vzniká v centrech moderních měst a na nákupních centrech, která v posledních dvaceti letech radikálně proměnila náš způsob trávení času a náš vztah k našim městům. Jak je vlastně veřejný prostor možný? Jak mohou v současných městech rutinně koexistovat navzájem neznámí lidé? Co a proč ohrožuje náš veřejný prostor? Proč mluvíme o úpadku veřejného prostoru? Jakým způsobem nákupní centra vyrábí "nový veřejný prostor" a čím nás do něj lákají? Jak vzniká svět nákupních center? Jak se vyrábí prostor, který je zároveň bezpečný a vzrušující? Jsou nákupní centra budoucností našich měst?
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Doprava a společnost - Ekonomické aspekty udržitelné dopravy
Hana Brůhová-Foltýnová, ISBN-13: 978-80-246-1610-0, Karolinum
Důvěra a demokracie - Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích
ISBN-13: 978-80-7419-058-2, Slon
Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí
Milan Tuček a kol., ISBN-10: 80-86429-22-9, SLON
Ekonomický rozměr občanské společnosti
Magdalena Hunčová, ISBN-10: 80-7044-605-6, Universita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
English for Sociology
Blanka Nováčková, ISBN-10: 80-246-0604-6, Karolinum
Etnická různost a občanská jednota
Radim Marada, ISBN-10: 80-7325-111-6, CDK
Evropa a občanská společnost - Projekt evropské identity
Karel B. Müller, ISBN-13: 978-80-86429-84-7, SLON
Evropa v pohybu - Evropské migrace dvou staletí
Klaus J. Bade, ISBN-10: 80-7106-559-5, NLN
Evropský mezičas - Nové otázky evropské integrace
Petr Fiala , ISBN-10: 80-87029-04-6, Barrister & Principal
Fenomén bezdětnosti v sociologické a demografické perspektivě - Sociologické studie
Hana Hašková, Petra Šalamounová, Hana Víznerová, Lenka Zamykalová, ISBN-10: 80-7330-092-3, SOÚ
Fenomén lhaní v prostředí internetu
Štěpán Konečný, ISBN-13: 978-80-210-5488-2, MU Brno
Fenomén současného terorismu
Oldřich Krulík, Ivan Mašek, Otakar J. Mika, ISBN-13: 978-80-214-3600-8, VUT Brno
Firemná filantropia na Slovensku - Analýza – názory – pripadové štúdie
Jozef Majchrák, Lýdia Marošiová, ISBN-10: 80-88935-62-8, IVO – Inštitút pre verejné otázky
Fungující společnost - Vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému
Peter F. Drucker, ISBN-10: 80-7261-098-8, Management Press
Geografie maloobchodu a spotřeby - Věda o nakupování
Jana Spilková , ISBN-13: 978-80-246-1951-4, Karolinum
Globalizace pro a proti
Martin Ehl, ISBN-10: 80-200-0897-7, Academia
Globalizovaná žena - Zprávy o budoucí nerovnosti
Christa Wichterich, ISBN-10: 80-238-5631-6, proFem
Globální spravedlnost a demokracie
Marek Hrubec, ISBN-10: 80-7007-210-5, Filosofia
Historická sociologie - Teorie dlouhodobých vývojových procesů
Jiří Šubrt, ISBN-13: 978-80-7380-061-1, Aleš Čeněk
Historicko – sociologické eseje
Johann P. Arnason, ISBN-13: 978-80-7419-027-8, SLON
Hodnoty a hodnocení v soiologii Inocence Arnošta Bláhy - Studie z dějin klasické české sociologie
Dušan Janák, ISBN-13: 978-80-210-5038-9, IIPS MPÚ
Hospodářská hrůza
Viviane Forresterová, ISBN-10: 80-7239-101-1, Doplněk
Ideje – dějiny a společnost - Studie k historické sociologii vědění
Miloš Havelka, ISBN-13: 978-80-7325-220-5, Centrum pro studium demokracie a kultury
Implementace - Institucionální hledisko analýzy veřejných programů
Jiří Winkler, ISBN-10: 80-210-2932-3, MU Brno
Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy 2
Jiří Kabele, Lubomír Mlčoch, ISBN-10: 80-246-0432-9, Karolinum
Jacques RupnikR- rozhovor s Karlem Hvížďalou - Příliš brzy unavená demokracie
Karel Hvížďala, ISBN-13: 978-80-7367-458-8, Portál
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML