Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Svět cizinců a jeho regulace

Nově u nás!
Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Pavel Poslěch

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
193 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-186-2
cena:
 399,-

otázka se často vynořuje v médiích v reakci na to, jak se „výlet do nákupního centra“ stává častějším a legitimním způsobem využití volného času, přičemž v této funkci nahrazuje vylidňující se centra měst. Kniha tuto otázku uchopuje ze sociologické perspektivy. Ukazuje přitom, že na pozadí poměrně jednoznačného konfliktu veřejný prostor vs. nákupní centra vystupuje daleko komplexnější a sociologicky hlubší problém regulace prostoru a produkce řádu v každodenním světě. Pro veřejný prostor měst je charakteristické setkávání cizinců, tedy navzájem si neznámých osob, které spolu sdílí fyzický prostor města. Tato situace vyžaduje přítomnost určité formy řádu, který zaručí, že se navzájem neznámí lidé budou moci ve veřejném prostoru rutinně a s důvěrou pohybovat. Hledání tohoto řádu je proto tázáním po tom, jak je vlastně veřejný prostor možný, v parafrázi Simmelovy klasické otázky „Jak je možná společnost?“. V odpověď na tuto otázku identifikuje autor dva způsoby regulace městského prostoru: regulaci vnitřní, tedy intersubjektivní a zpravidla nepsanou, a regulaci vnější, vykonávanou prostřednictvím formální sociální kontroly. Fungování těchto dvou forem regulace kniha ukazuje na dvou formách sdíleného prostoru: na tradičním veřejném prostoru, který vzniká v centrech moderních měst a na nákupních centrech, která v posledních dvaceti letech radikálně proměnila náš způsob trávení času a náš vztah k našim městům. Jak je vlastně veřejný prostor možný? Jak mohou v současných městech rutinně koexistovat navzájem neznámí lidé? Co a proč ohrožuje náš veřejný prostor? Proč mluvíme o úpadku veřejného prostoru? Jakým způsobem nákupní centra vyrábí "nový veřejný prostor" a čím nás do něj lákají? Jak vzniká svět nákupních center? Jak se vyrábí prostor, který je zároveň bezpečný a vzrušující? Jsou nákupní centra budoucností našich měst?
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Bydlení – věc veřejná - Sociální aspekty bydlení v české republice a zemích Evropské unie
Martin Lux a kol., ISBN-10: 80-86429-12-1, SLON
Bydlení pro seniory
Dagmar Glosová a kol., ISBN-10: 80-7366-057-1, ERA
Cesta do otroctví
Friedrich A. Hayek, ISBN-13: 978-80-87029-32-9, Barrister & Principal
Cikánské skupiny a jejich sociální organizace
Marek Jakoubek, Lenka Budilová, ISBN-13: 978-80-7325-178-9, CDK
Civilizace a nemoci
kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-86844-53-4, Futura
Co vlastně Bible říká o homosexualitě?
Daniel A. Helminiak, ISBN-13: 978-80-7325-122-2, CDK
Čas a společnost - K otázce temporalizované sociologie
Jiří Šubrt, ISBN-10: 80-86642-06-2, ISV
Černá kniha globalizace
Moisés Naím, ISBN-13: 978-80-7021-866-2, Vyšehrad
Česká sociální politika na prahu 21. století - Efektivnost, selhávání, legitimita
Tomáš Sirovátka, ISBN-10: 80-210-2307-4, MU Brno
Česká společnost stárne
Ladislav Rabušic, ISBN-10: 80-210-1155-6, MU Brno
Češi a občanská společnost - Pojem, problémy, východiska
Karel Müller, ISBN-10: 80-7254-387-3, Triton
Češi na prahu nového tisíciletí
Hana Friedlanderová, Milan Tuček, ISBN-10: 80-85850-88-5, SLON
Čítanka pro kurzy SOC 151 a SOC 751 - Výběrová šetření v sociologii
ID: ID0013, MU Brno
Člověk a vzdělání v informační společnosti - Vzdělání a život v komputerizovaném světě
Petr Sak, Jiří Mareš, Hana Nová, Vít Richter, Karolína Saková, Jarmila Skalková, ISBN-13: 978-80-7367-230-0, Portál
Člověk, média a elektronická kultura - Reprezentativní výbor z celoživotního díla proroka a mága elektronického věku a elektronické revoluce
Marshall McLuhan, ISBN-13: 978-80-7217-128-6, JOTA
Čtyři důvody pro zrušení televize
Jerry Mander, ISBN-10: 80-7239-063-5, Doplněk
Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs
Ivo Možný, Petr Pakosta, Marie Přidalová, ISBN-13: 978-80-210-4554-5, MU Brno
Dějiny klasické sociologie
Jan Keller, ISBN-10: 80-86429-50-0, SLON
Dějiny sociologie
Charles-Henry Cuin, Francois Gresle, ISBN-13: 978-80-86429-33-5, SLON
Demografie - poprvé
Felix Koschin, ISBN-10: 80-245-0859-1, Oeconomica - Nakladatelství VŠE
Demografie (nejen) pro demografy
kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-7419-012-4, SLON
Demokracie, veřejnost a občanská společnost
Marek Hrubec , ISBN-10: 80-7007-211-3, Filosofia
Děti, mládež a rodiny v období transformace - Children, Youth and Families in period of transition
Ivo Plaňava, Milan Pilát, ISBN-10: 80-86598-36-5, Barrister & Principal
Dialogičnost a sociální reprezentace - Dynamika mysli
Ivana Marková, ISBN-13: 978-80-200-1542-6, Academia
Dobrodružství náhodného sociologa - Jak vysvětlit svět, a přitom nenudit
Peter L. Berger, ISBN-13: 978-80-7325-291-5, CDK
Domácnost - péče o život
Monique Wortelboer, ISBN-10: 80-86600-34-3, Fabula
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML