Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Svět cizinců a jeho regulace

Nově u nás!
Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Pavel Poslěch

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
193 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-186-2
cena:
 399,-

otázka se často vynořuje v médiích v reakci na to, jak se „výlet do nákupního centra“ stává častějším a legitimním způsobem využití volného času, přičemž v této funkci nahrazuje vylidňující se centra měst. Kniha tuto otázku uchopuje ze sociologické perspektivy. Ukazuje přitom, že na pozadí poměrně jednoznačného konfliktu veřejný prostor vs. nákupní centra vystupuje daleko komplexnější a sociologicky hlubší problém regulace prostoru a produkce řádu v každodenním světě. Pro veřejný prostor měst je charakteristické setkávání cizinců, tedy navzájem si neznámých osob, které spolu sdílí fyzický prostor města. Tato situace vyžaduje přítomnost určité formy řádu, který zaručí, že se navzájem neznámí lidé budou moci ve veřejném prostoru rutinně a s důvěrou pohybovat. Hledání tohoto řádu je proto tázáním po tom, jak je vlastně veřejný prostor možný, v parafrázi Simmelovy klasické otázky „Jak je možná společnost?“. V odpověď na tuto otázku identifikuje autor dva způsoby regulace městského prostoru: regulaci vnitřní, tedy intersubjektivní a zpravidla nepsanou, a regulaci vnější, vykonávanou prostřednictvím formální sociální kontroly. Fungování těchto dvou forem regulace kniha ukazuje na dvou formách sdíleného prostoru: na tradičním veřejném prostoru, který vzniká v centrech moderních měst a na nákupních centrech, která v posledních dvaceti letech radikálně proměnila náš způsob trávení času a náš vztah k našim městům. Jak je vlastně veřejný prostor možný? Jak mohou v současných městech rutinně koexistovat navzájem neznámí lidé? Co a proč ohrožuje náš veřejný prostor? Proč mluvíme o úpadku veřejného prostoru? Jakým způsobem nákupní centra vyrábí "nový veřejný prostor" a čím nás do něj lákají? Jak vzniká svět nákupních center? Jak se vyrábí prostor, který je zároveň bezpečný a vzrušující? Jsou nákupní centra budoucností našich měst?
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Strategické volby pro českou společnost - Teoretická východiska
Martin Potůček, Jiří Musil, Miroslava Mašková, ISBN-13: 978-80-86429-86-1, SLON
Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, ISBN-10: 80-7326-064-6, Albert
Střet civilizací - Boj kultur a proměna světového řádu
Samuel P. Huntington, ISBN-10: 80-86182-49-5, Rybka Publishers
Studie ze sociologické teorie
Robert K. Merton, ISBN-13: 978-80-86429-70-0, SLON
Studying Differences Between Organizations: Comparative Approaches to Organizational Research - Research in the Sociology of Organizations Volume 26
Brayden G. King, Teppo Felin, David A. Whetten, ISBN-13: 978-1-84855-646-1, Emerald
Svět na předělu - O politické a morální krizi kapitalismu
Milan Valach, ISBN-13: 978-80-902831-5-2, Grimmus
Svoboda, svědomí, soužití - Kapitoly z mezilidské etiky
Erazim Kozák, ISBN-10: 80-86429-35-0, SLON
Syndrom velkého vlka - Hledání štěstí ve společnosti nadbytku
Thomas Hylland Eriksen, ISBN-13: 978-80-7239-244-5, Doplněk
Šedivějící hodnoty? - Aktivita jako dominantní způsob stárnutí
Marcela Petrová Kafková, ISBN-13: 978-80-210-6310-5, MU Brno
Tabu - Magie a sociální skutečnost
Hartmut Kraft, ISBN-10: 80-204-1345-6, Mladá fronta
Teď, když máme, co jsme chtěli - Články z let 1998 – 2008
Jan Keller, ISBN-13: 978-80-86916-07-1, EarthSave
Teorie jednání
Pierre Bourdieu, ISBN-10: 80-7184-518-3, Karolinum
Teorie modernizace
Jan Keller, ISBN-13: 978-80-86429-66-3, SLON
Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky
Jiří Winkler, ISBN-13: 978-80-210-4486-9, MU Brno
Terezín 1941 – 1945: Dějiny - Sociologie - Psychologie - Tvář nuceného společenství
H. G. Adler, ISBN-10: 80-7364-024-4, Barrister & Principal
The Expanding Sphere of Travel Behaviour Research - Selected Papers from the 11th International Conference on Travel Behaviour Research
Ryuichi Kitamura, Toshio Yoshii, Toshiyuki Yamamoto, ISBN-13: 978-1-84855-936-3, Emerald
Transnacionální migrace - Proměny identit, hranic a vědění o nich
Csaba Szaló, ISBN-13: 978-80-7325-136-9, CDK
Trh práce - Sociologická analýza
Pavel Kuchař, ISBN-13: 978-80-246-1383-3, Karolinum
Tři archetypy evropské sociální politiky
František Svoboda, ISBN-13: 978-80-210-5990-0, Muni Press
Tři sociální světy - Sociální strukture v postindustriální společnosti
Jan Keller, ISBN-13: 978-80-7419-031-5, SLON
Třídní analýza a sociální mobilita
Tomáš Katrňák, ISBN-10: 80-7325-067-5, CDK
Úpadek americké moci - USA v chaotickém světě
Immanuel Wallerstein, ISBN-10: 80-86429-44-X, SLON
Utopistika - Historické rozhodování ve 21. století
Immanuel Wallerstein, ISBN-10: 80-903355-4-3, INTU
Úvod do demografie
Květa Kalibová, ISBN-10: 80-246-0222-9, Karolinum
Úvod do sociologie
Jan Keller, ISBN-10: 80-86429-39-3, SLON
Úvod do sociologie
Radomír Havlík , ISBN-13: 978-80-246-1385-7, Karolinum
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML