Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Svět cizinců a jeho regulace

Nově u nás!
Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Pavel Poslěch

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
193 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-186-2
cena:
 399,-

otázka se často vynořuje v médiích v reakci na to, jak se „výlet do nákupního centra“ stává častějším a legitimním způsobem využití volného času, přičemž v této funkci nahrazuje vylidňující se centra měst. Kniha tuto otázku uchopuje ze sociologické perspektivy. Ukazuje přitom, že na pozadí poměrně jednoznačného konfliktu veřejný prostor vs. nákupní centra vystupuje daleko komplexnější a sociologicky hlubší problém regulace prostoru a produkce řádu v každodenním světě. Pro veřejný prostor měst je charakteristické setkávání cizinců, tedy navzájem si neznámých osob, které spolu sdílí fyzický prostor města. Tato situace vyžaduje přítomnost určité formy řádu, který zaručí, že se navzájem neznámí lidé budou moci ve veřejném prostoru rutinně a s důvěrou pohybovat. Hledání tohoto řádu je proto tázáním po tom, jak je vlastně veřejný prostor možný, v parafrázi Simmelovy klasické otázky „Jak je možná společnost?“. V odpověď na tuto otázku identifikuje autor dva způsoby regulace městského prostoru: regulaci vnitřní, tedy intersubjektivní a zpravidla nepsanou, a regulaci vnější, vykonávanou prostřednictvím formální sociální kontroly. Fungování těchto dvou forem regulace kniha ukazuje na dvou formách sdíleného prostoru: na tradičním veřejném prostoru, který vzniká v centrech moderních měst a na nákupních centrech, která v posledních dvaceti letech radikálně proměnila náš způsob trávení času a náš vztah k našim městům. Jak je vlastně veřejný prostor možný? Jak mohou v současných městech rutinně koexistovat navzájem neznámí lidé? Co a proč ohrožuje náš veřejný prostor? Proč mluvíme o úpadku veřejného prostoru? Jakým způsobem nákupní centra vyrábí "nový veřejný prostor" a čím nás do něj lákají? Jak vzniká svět nákupních center? Jak se vyrábí prostor, který je zároveň bezpečný a vzrušující? Jsou nákupní centra budoucností našich měst?
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Sociologie pro ekonomy a manažery - Využití sociologie v managementu, marketingu a porsonalistice; Chování jednotlivců a skupin v organizaci; Fungování a řízení pracovní skupiny; Komunikace s veřejností; Sociologiský empirický výzkum
Ivan Nový, Alois Surynek a kol., ISBN-10: 80-247-1705-0, Grada
Sociologie sportu
Aleš Sekot, ISBN-10: 80-7315-132-4, Paido
Sociologie světových systémů - Hegemonie, centra, periferie
Stanislav Holubec, ISBN-13: 978-80-7419-014-8, SLON
Sociologie trochu jinak
Lukáš Urban, ISBN-13: 978-80-247-2493-5, Grada
Sociologie v kostce
Aleš Sekot, ISBN-10: 80-7315-126-X, Paido
Sociologie výchovy a školy
Radomír Havlík, Jaroslav Koťa, ISBN-13: 978-80-7367-327-7, Portál
Sociologie zdraví, nemoci a rodiny - Sociológia zdravia, choroby a rodiny
Sylva Bártlová, Stanislav Matulay, ISBN-13: 978-80-8063-306-6, Osveta
Sociologie životního stylu
Jana Dufková, Lukáš Urban, Josef Dubský, ISBN-13: 978-80-7380-123-6, Aleš Čeněk
Sociologie žurnalistiky
Brian McNair, ISBN-10: 80-7178-840-6, Portál
Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech
Vojtěch Krebs a kol., ISBN-13: 978-80-7416-044-8, VÚPSV Rilsa
Soudobá sociologická teorie
Jiří Šubrt, Jan Balon, ISBN-13: 978-80-247-2457-7, Grada
Soudobá sociologie I - (Teoretické koncepce a jejich autoři)
Jiří Šubrt a kol., ISBN-13: 978-80-246-1275-1, Karolinum
Soudobá sociologie II - Teorie sociálního jednání a sociální struktury
Jiří Šubrt a kolektiv, ISBN-13: 978-80-246-1413-7, Karolinum
Soudobá sociologie III - Diagnózy soudobých společností
Jiří Šubrt a kolektiv, ISBN-13: 978-80-246-1486-1, Karolinum
Soudobá sociologie IV (Aktuální a každodenní)
Jiří Šubrt a kol., ISBN-13: 978-80-246-1789-3, Univerzita Karlova v Praze
Soudržnost v diferencující se společnosti
Milan Tuček, ISBN-13: 978-80-7330-145-3, SOÚ
Společenská dělba práce
Émile Durkheim, ISBN-10: 80-7325-041-1, CDK
Společenské souvislosti trhu práce
Dagmar Brožová, ISBN-10: 80-86429-16-4, SLON
Společnost a vědění - Od Gutenberga k Diderotovi
Peter Burke, ISBN-13: 978-80-246-1319-2, Karolinum
Společnost nevolnosti - Eseje z pozdější doby
Václav Bělohradský, ISBN-13: 978-80-86429-80-9, SLON
Společnosti pozdní doby
Miroslav Petruse, ISBN-10: 80-86429-63-6, SLON
Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě - Význam, praxe, příslib
Daniel Čermák, ISBN-13: 978-80-7419-067-4, Slon
Spříznění volbou? - Homogamie a heterogamie manželských párů v České republice
Tomáš Katrňák, ISBN-13: 978-80-86429-98-4, SLON
Squaty a jejich revoluční tendence
Vlastimil Růžička, ISBN-10: 80-7254-859-X, Triton
Státověda a teorie politiky
Zdeněk Neubauer, ISBN-10: 80-86429-51-2, SLON
Stigma - Poznámky o způsobech zvládání narušené identity
Erving Goffman, ISBN-10: 80-86429-21-0, SLON
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML