Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Cvičení pro děti se specifickými poruchy učení

Rozvoj vnímání a poznávání

Cvičení pro děti se specifickými poruchy učení

Věra Pokorná

nakl.: Portál, 1. vyd., 2011
153 str., čb., brož., 160x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7367-931-6
cena:
 185,-

Soubor cvičení pro rozvoj vnímání a poznávání, který učitelům i rodičům umožňuje vybrat takovou činnost, která je pro dítě účelná, protože odpovídá jeho úrovni rozvoje jednotlivých funkcí a přispívá k nápravě příslušné specifické poruchy učení. V úvodu autorka popisuje, jak s cvičeními pracovat, a stručně vysvětluje problematiku jednotlivých specifických poruch učení, kterými se cvičení zabývají. Kniha navazuje na publikaci Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Říkadla a hry pro nejmenší
Vladimíra Gebhartová, ISBN-13: 978-80-262-0201-1, Portál
Říkanková cestička - metodický materiál pro nápravu jednotlivých poruch výslovnosti
Marie Svatošová, ISBN-13: 978-80-86666-37-2, Infra
Říkanky pro rozvoj řeči - Jednoduché logopedické básničky s ilustracemi
Jitka Tučková, ISBN-13: 978-80-262-0137-3, Portál
Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z
Jitka Tučková, ISBN-13: 978-80-262-0508-1, Portál
Říkanky pro upevnění hlásek Č, Š, Ž
Jitka Tučková, ISBN-13: 978-80-262-0699-6, Portál
Říkanky pro upevnění hlásek L
Jitka Tučková, ISBN-13: 978-80-262-0186-1, Portál
Říkanky pro upevňování hlásek H, Cg, K, G a měkčení
Jitka Tučková, ISBN-13: 978-80-7367-844-9, Portál
Říkej si se mnou - Říkanky, básničky a pohádka k procvičování správné výslovnosti pro děti do 7 let
Bohdana Pávková, ISBN-13: 978-80-266-0533-1, Edika
Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči - logopedie pro děti od 4 do 7 let
Bohdana Pávková, ISBN-13: 978-80-266-0388-7, Edika
Sluchové postižení - Úvod do surdopedie
Radka Horáková, ISBN-13: 978-80-262-0084-0, Portál
Sluchové postižení a sebereflexe
Miloň Potměšil, ISBN-13: 978-80-246-1300-0, Karolinum
Sociální aspekty dyslexie
Zdeněk Matějček, Marie Vágnerová a kol., ISBN-10: 80-246-1173-2, Karolinum
Somatopedické aspekty
Marie Vítková, ISBN-10: 80-7315-134-0, Paido
Somatopedie - Texty k distančnímu vzdělávání
Ilona Fialová, Dagmar Opatřilová, Lucie Procházková, ISBN-13: 978-80-7351-233-8, Paido
Somatopedie - Texty k distančnímu vzdělávání
Ilona Fialová,Dagmar Opatřilová,Lucie Procházková, ISBN-13: 978-80-7315-233-8, Paido
Speciální andragogika - Texty k distančnímu vzdělávání
Lucie Procházková, Kateřina Sayoud Solárová, ISBN-13: 978-80-7315-254-3
Speciální pedagogika - Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním
Slavomír Fischer, Jiří Škoda, ISBN-13: 978-80-7387-014-0, Triton
Speciální pedagogika - Prevence a diagnostika; Terapie a poradenství; Vzdělávání osob s různým postižením; Člověk s handicapem a společnost
Josef Slowík, ISBN-13: 978-80-247-1733-3, Grada
Specifické poruchy učení - Texty k distančnímu vzdělávání
Miroslava Bartoňová, ISBN-13: 978-80-7315-232-1
Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Texty k distančnímu vzdělávání
Miroslava Bartoňová, Marie Vítková, ISBN-13: 978-80-7315-158-4, Paido
Surdopedie - Texty k distančnímu vzdělávání
Radka Horáková, ISBN-13: 978-80-7315-225-3, Paido
Svépomocný program při koktavosti - Informace, zásady, postupy
Malcolm Fraser, ISBN-10: 80-7367-183-2, Portál
Symptomatické poruchy řeči u dětí
Viktor Lechta, ISBN-13: 978-80-7367-433-5, Portál
Šimonovy pracovní listy 1 - Celkový rozvoj
Markéta Mlčochová, ISBN-13: 978-80-262-0014-7, Portál
Šimonovy pracovní listy 10 - Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání
Markéta Mlčochová, ISBN-13: 978-80-262-0744-3, Portál
Šimonovy pracovní listy 2 - Obrázkiy, geometrické tvary
Markéta Mlčochová, ISBN-10: 80-7178-366-8, Portál
 5 / 7    předchozí strana  1  2  3  4  5  6  7   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML