Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Aktivity pro skupinovou psychoterapii

Aktivity pro skupinovou psychoterapii

Dawn Viers

nakl.: Portál, 1. vyd., 2011
264 str., čb., brož., 205x293 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7367-790-9
cena:
 599,-

Kniha byla zpracována s důrazem na přehlednost a přesnou metodiku při terapeutické práci se skupinami. Každá kapitola knihy se zaměřuje na podrobný popis práce s jednou psychoterapeutickou aktivitou užívanou při skupinové psychoterapii. U každé aktivity je vymezen cíl i teoretický kontext, z něhož aktivita pochází, popsána instrukce, kterou je aktivita vysvětlována klientům, a zahrnuta kazuistika, návrh, jak aktivitu dále využít či rozvinout při další práci se skupinou, možné kontraindikace a odkazy na další literaturu. Kniha obsahuje i tabulky a obrázky, které lze kopírovat a rozdávat klientům. Některé aktivity jsou určeny pro práci s jakoukoli skupinou, jiné se zaměřují na určité skupiny a další jsou zase určeny pro práci se specifickým tématem. Publikace je určena pro poradenské psychology, terapeuty, výcvikové lektory, pedagogy a všechny, kdo pracují s menšími skupinami.Autorský kolektiv tvoří 41 psychologů a psychoterapeutů z USA.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Současné směry v české psychoterapii - Rozhovory s významnými psychoterapeuty
Michaela Andrlová, ISBN-10: 80-7254-603-1, Triton
Současný výzkum psychoterapie
Ladislav Timuľák, ISBN-10: 80-7254-707-0, Triton
Speciální psychoterapie - 2., přepracované a doplněné vydání
Jan Vymětal a kol., ISBN-13: 978-80-247-1315-1, Grada
Společná terapie rodiny
Virginia Satir , ISBN-13: 978-80-7367-303-1, Portál
Stres a jeho mechanismy
Staša Bartůňková, ISBN-13: 978-80-246-1874-6, Karolinum
Suicidialita u psychických poruch
Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško, ISBN-13: 978-80-247-4305-9, Grada
Svépomocný program při koktavosti - Informace, zásady, postupy
Malcolm Fraser, ISBN-10: 80-7367-183-2, Portál
Syndrom pomocníka - Podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích
Wolfgang Schmidbauer, ISBN-13: 978-80-7367-369-7, Portál
Systemická terapie a poradenství
Arist von Schlippe, Jochen Schweitzer, ISBN-10: 80-7295-082-7, Cesta
Šeptáno do vrby - povzdechy a zbožná přání
Petr Vrbacký, ISBN-13: 978-80-7295-147-5, Portál
Taneční terapie a hlubinná psychologie - Imaginace v pohybu
Joan Chodorowová, ISBN-10: 80-7254-554-X, Triton
Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii - Příprava skupiny, Budování důvěry, Zacházení s odporem; Práce se sny; Práce s intenzivními emocemi; Ukončení skupiny
Gerald Corey, Marianne Schneider Corey, Patrick Callanan, J. Michael Russel, ISBN-10: 80-7367-160-3, Portál
Tělo v psychoterapii
Edward W. L. Smith, ISBN-13: 978-80-7367-144-0, Portál
Temné noci duše - Průvodce na cestě těžkýmiživotními zkouškami
Thomas Moore, ISBN-13: 978-80-7367-547-9, Portál
Teorie a praxe skupinové psychoterapie
Irvin D. Yalom, Molyn Leszcz, ISBN-13: 978-80-7367-304-8, Portál
Terapeutická komunita - Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí
Kamil Kalina, ISBN-13: 978-80-247-2449-2, Grada
Terapie narušené komunikační schopnosti
Viktor Lechta a kol., ISBN-10: 80-7178-961-5, Portál
Terapie realitou - O uspokojování potřeb a nalézání skutečného vztahu k realitě
William Glasser, ISBN-10: 80-7178-493-1, Portál
Transakční analýza - v poradenství a psychoterapii
Christine Lister-Ford, ISBN-10: 80-7367-085-2, Portál
Transakční analýza v psychoterapii - Klasická příručka k jejím základům
Eric Berne, ISBN-13: 978-80-87171-33-2, Emitos
Trauma a rodinné konstelace - Duševní štěpení a jejich léčba
Franz Ruppert, ISBN-13: 978-80-7367-367-3, Portál
Trénink emocí - Práce s emocemi na základě racionálně emoční terapie
Albert Ellis, ISBN-10: 80-7178-646-2, Portál
Trénink vůle - Metody svépomoci v psychoterapii
Abraham A. Low, ISBN-10: 80-86517-54-3, ERA
Tvůrčí proces v Gestalt terapii
Joseph Zinker, ISBN-10: 80-86517-93-4, ERA
Umění psychoterapie
Jeffrey K. Zeig, ISBN-10: 80-7178-972-0, Portál
Úvod do psychoterapie
Jan Vymětal, ISBN-13: 978-80-247-2667-0, Grada
 6 / 7    předchozí strana  1  2  3  4  5  6  7   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML