Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Otcovství po rozchodu rodičovského páru

Nedostupné
Otcovství po rozchodu rodičovského páru

Radka Dudová

nakl.: SOÚ, 1. vyd., 2008
236 str., čb., brož., 160x235 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7330-136-1
cena:
 281,-

Studie Otcovství po rozchodu rodičovského páru Mgr. Radky Dudové, Ph.D., je třetí z nové ediční řady publikací, kterou připravuje Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., pod názvem Sociologické disertace.
Tato kniha se zabývá otcovstvím, tak jak jej prožívají a konstruují muži, kteří nemají své dítě svěřené do své výhradní výchovy a přestávají s ním sdílet společné bydliště. Jedná se o podobu otcovství, se kterou se setkává a různým způsobem vyrovnává většina českých mužů po rozvodu: s dětmi již nemají společný domov a místo toho je jim vyhrazen čas na „styk s dítětem“. Kniha se zaměřuje na rozbor změn otcovské role, identity a praktik po rozchodu rodičovského páru. Činí tak pomocí kvalitativní metodologie sociologického výzkumu, konkrétně konstruktivistického pojetí „zakotvené teorie“ a techniky rozhovoru. Autorka provedla 35 rozhovorů s otci po rozvodu či rozchodu a na jejich základě popisuje způsoby, jakými jsou tito muži nadále „živiteli“, „pečovateli“, „vychovateli“ či „učiteli“ svých dětí. V rozhovorech byly identifikovány tři základní modely otcovství, které lze prezentovat jako tři ideální typy otců. Každý z nich se po rozchodu setkává s jinými problémy a je vystaven jiným rizikům z hlediska zachování kontinuity rodičovského vztahu. Vzhledem k použité metodologii není a nemůže být cílem této práce poznání jediné objektivní reality porozvodového otcovství, ale způsobů, jakými zkoumaní muži konstruují a interpretují svou vlastní subjektivní realitu. Porozumění jejich „verzi“ skutečnosti může pomoci citlivému přístupu k této problematice a v budoucnu snad i nepřímo ke zlepšení komunikace mezi všemi zúčastněnými v rozvodové situaci – rozvádějícími (či rozcházejícími) se rodiči, jejich dětmi a institucemi, které do tohoto bolestného procesu vstupují.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
...když už máš Céčko... - Informace o virové hepatitidě typu C
Laura Krekulová, Vratislav Řehák, ISBN-10: 80-7254-823-9, Triton
Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem - Zvládání problémového chování u lidí nejen v domovech sociálních služeb
Věra Čadilová, Hynek Jůn, Kateřina Thorová a kol., ISBN-13: 978-80-7367-319-2, Portál
Aktivní rodičovství
Lukáš Sedláček, Kateřina Plesková, ISBN-13: 978-80-903228-9-1, NESEHNUTÍ
Aspergerův syndrom - Porucha sociálních vztahů a komunikace
Tony Attwood, ISBN-10: 80-7178-979-8, Portál
Autonomie ve stáří - Kapitoly z gerontosociologie
Dana Sýkorová, ISBN-13: 978-80-86429-62-5, SLON
Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích
Roman Rak, Václav Matyáš, Zdeněk Říha a kol., ISBN-13: 978-80-247-2365-5, Grada
Bydlení pro seniory
Dagmar Glosová a kol., ISBN-10: 80-7366-057-1, ERA
Černá kniha satanismu - Psychosociální aspekty vlivu na mladou generaci
Tonnino Cantelmi, Cristina Cacaceová, ISBN-13: 978-80-7195-220-6, Karmelitánské nakladatelství
Česká politika zaměstanosti v době krize a po krizi
Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková, Pavel Horák, ISBN-13: 978-80-210-7149-0, MU Brno
Děti v tísni - příručka pro screening dětských kreseb
Linda Whitney Peterson, Milton Edward Hardin, ISBN-10: 80-7254-237-0, Triton
Dětská prostituce - 2. doplněné a aktualizované vydání
Eva Vaníčková, ISBN-13: 978-80-247-2218-4, Grada
Dilemata náhradní výchovy - Teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a v dětských domovech
Albín Škoviera, ISBN-13: 978-80-7367-318-5, Portál
Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích
Jiří Tošner, Olga Sozanská, ISBN-10: 80-7367-178-6, Portál
Domácí násilí - Příručka pro současné i potenciální oběti se zákonem č. 135/2006 SB. platným od 1. ledna 2007
Helen L. Conwayová, ISBN-13: 978-80-00-01550-7, Albatros
Domácí násilí v českém právu z pohledu žen
Jiřina Voňková, Ivana Spoustová, ISBN-13: 978-80-903626-7-3, proFem
Drogy - Otázky a odpovědi
Kolektiv autorů sdružení SANANIM, ISBN-13: 978-80-7367-223-2, Portál
Dvojí tvář islámské charity
Ondřeh Beránek, Pavek Ťupek, ISBN-13: 978-80-7325-163-5, CDK
Etické kontexty sociální práce s rodinou
Jindřich Šrajer, Libor Musil, ISBN-13: 978-80-7326-145-0, Albert
Etika pro pomáhající profese
Jiří Jankovský, ISBN-10: 80-7254-329-6, Triton
Etika pro zdravotně sociální pracovníky
Kutnohorská Jana, Cichá Martina, Goldmann Radoslav, ISBN-13: 978-80-247-3843-7, Grada
Eutanazie, nebo paliativní péče?
Marta Munzarová, ISBN-10: 80-247-1025-0, Grada
Extrémy a lidé blízcí - Rozhovor se Šimonem Pánkem
Jan Urban, ISBN-13: 978-80-7262-545-1, Galén
Fotbaloví chuligáni
Miroslav Mareš, Josef Smolík, Marek Suchánek, ISBN-10: 80-903333-0-3, Barrister & Principal
Fundraisingové aktivity - Jak získat finanční prostředky od místní komunity
Zuzana Polačková, ISBN-10: 80-7178-694-2, Portál
Hledání pružné organizace - Věda do kapsy
Miroslav Gregor a kol., ISBN-10: 80-210-0663-3, MU Brno
Kapitoly z personálního řízení pro neziskové organizace
Marcela Vítková, ISBN-10: 80-7041-678-5, Gaudeamus
 1 / 6   1  2  3  4  5  6   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML