Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Politická šetření a šátrání

Political Probings

Politická šetření a šátrání

W. J. Stankiewicz

nakl.: CDK, 1. vyd., 2011
260 str., čb., brož., 145x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7325-234-2
cena:
 249,-

Nové česko-anglické vydání aforismů, jež upozorňují na pociťovaná i opomíjená nebezpečí dnešního světa: relativismus, manipulativní žargon či zažité myšlenkové stereotypy. Autor, politický filosof W. J. Stankiewicz, si po desetiletí razil cestu konceptuální změtí mnoha typů politické teorie, ale přitom se vyhýbal kategorizacím, uzavřeným definicím a postupům v rámci ustavených systémů. Zřejmě i proto mu forma krátkých textů a aforismů - konfuciánský pokus „zapálit svíčku raději než proklínat temnotu" - tolik vyhovovala. Jeho myšlení bylo nesmlouvavě racionální, ale zároveň otevřené a vnímavé k novým tématům globalizovaného světa. Stankiewicz při formulaci svých často nekompromisních a „politicky nekorektních" názorů nikdy nepouštěl ze zřetele hierarchii hodnot, dovedl se však přitom vyhnout povrchnostem a banalitám.
Čeští čtenáři se mohli s částí jeho originálních aforismů seznámit již v roce 1995, současné, definitivní vydání je rozsahem více než dvojnásobné a obsahuje mimo jiné i autorovy osobnější texty z posledních let života.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Co chcete vědět o České republice - Učebnice reálií
Jitka Cvejnová, ISBN-13: 978-80-246-1590-5, Karolinum
Česky, prosím - Učebnice češtiny pro cizince
Jitka Cvejnová, ISBN-13: 978-80-246-1577-6, Karolinum
Chcete mluvit česky? - Do you want to speak czech?
Helena Remediosová, Elga Čechová, ISBN-10: 80-86727-04-1, Harry Puttz
Politická šetření a šátrání - Political Probings
W. J. Stankiewicz, ISBN-13: 978-80-7325-234-2, CDK
Učíme se česky - Učebnice češtiny pro cizince se stručným anglickým výkladem
Eva Roubalová, ISBN-10: 80-7184-740-2, Karolinum
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML