Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Hyperkinetická porucha

ADHD

Hyperkinetická porucha - obrázek není k dispozici

Ivana Drtílková, Omar Šerý a kol.

nakl.: Galén, 1. vyd., 2007
268 str., čb., brož., 155x225 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7262-419-5
cena:
 390,-

Publikace podává ucelený přehled současných poznatků o hyperkinetické poruše, které byla v posledních letech v odborné literatuře věnována mimořádná pozornost. Na jedné straně nové poznatky z oblasti neurověd a genetiky umožnily specialistům lépe porozumět příčinám tohoto onemocnění, na druhé straně se však problematika stala složitější a méně srozumitelná pro všechny, kteří nejsou přímo odborníky v dané oblasti. Kolektiv autorů z dětského oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno zpracoval problematiku hyperkinetické poruchy způsobem, který je přínosný pro odbornou veřejnost a současně může oslovit i laiky - zejména rodiče hyperkinetických dětí.
Monografie je rozdělena na dvě části: větší díl obsahuje kapitoly určené odborníkům (klasifikace, etiopatogeneze, genetika, biologické příčiny hyperkinetické poruchy, metody klinického a psychologického vyšetření, diagnostika, diferenciální diagnostika, výskyt komorbidních poruch, průběh hyperkinetické poruchy od dětství do dospělosti, farmakoterapie, psychoterapie); odbornou část doplňuje samostatná příloha vhodná zejména pro rodiče a vychovatele, která pojednává o hyperkinetické poruše u dětí formou otázek a odpovědí. Vedle přehledu současných znalostí je záměrem monografie také zdůvodnit potřebu komplexního, multimodálního terapeutického přístupu k léčbě hyperkinetické poruchy - použitím moderní farmakoterapie společně se specifickými výchovnými a psychoterapeutickými metodami.
Publikace je určena především psychiatrům a klinickým psychologům, ale přínosná bude i pro další odborníky, kteří se s problematikou hyperkinetické poruchy ve své praxi setkávají (pediatři, pedagogové, neurologové).
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Hyperaktivní dítě - Vše, co potřebujete vědět o dítěti s hyperkinetickou poruchou (ADHD)
Ivana Drtílková, ISBN-13: 978-80-7262-447-8, Galén
Hyperkinetická porucha a poruchy chování
Ivo Paclt a kol., ISBN-13: 978-80-247-1426-4, Grada
Integrativní speciální pedagogika - Integrace školní a sociální
Marie Vítková, ISBN-10: 80-7315-071-9, Paido
Já mám v krabici cukr a krupici - Říkanky k procvičování R a Ř
Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková, ISBN-13: 978-80-262-0851-8, Portál
Jak se kluci a holky učili říkat L, ĎŤŇ, SZC, ŠŽČ, R A Ř - Logopedie pro děti od 4 do 7 let – Domalovánky
Bohdana Pávková, ISBN-13: 978-80-266-0380-1, Edika
Jak se počítají koťata - Zpěvník s CD
Jiří Žáček, Pavel Jurkovič, ISBN-13: 978-80-7367-789-3, Portál
Kam se ztrácí sněhuláci - Knížka pro prvňáky a předškoláky
Milada Motlová, ISBN-10: 80-242-1654-X, Knižní klub
Kapitoly pro studenty logopedie - Text k distančnímu vzdělávání
Jiřina kleníková, Barbora Bočková, Ilona Bytešníková, ISBN-13: 978-80-7315-299-1
Kapitoly ze speciální pedagogiky
Jarmila Pipeková, ISBN-10: 80-7315-120-0, Paido
Když naše dítě nemluví plynule - koktavost a jiné neplynulosti řeči
Viktor Lechta, Barbara Králiková, ISBN-13: 978-80-7367-849-4, Portál
Komunikace s lidmi s postižením
Josef Slowík, ISBN-13: 978-80-7367-691-9, Portál
Komunikační systémy sluchově postižených
Beáta Krahulcová, ISBN-13: 978-80-903863-2-7, Beakra
Kuliferda a jeho svět - Komunikace a řeč myšlení – pracovní sešit 4
Jaroslava Budíková, Lenka Křapková, ISBN-13: 978-80-7496-116-8, Raabe
Kuliferda a jeho svět - Pozornost a soustředění – pracovní sešit 1
Jaroslava Budíková, Lenka Křapková, ISBN-13: 978-80-7496-113-7, Raabe
Logopedická cvičení - Předškoláci, 4-7 let
Ivana Novotná, ISBN-13: 978-80-251-1762-0, Computer Press
Logopedické hrátky - Metodické listy pro činnosti v oblasti rozvoje jazyka
Veronika Miklíková, ISBN-13: 978-80-86666-36-5, Infra
Logopedické pexeso a obrázkové čtení C-S-Z-Č-Š-Ž
Bohdana Pávková, ISBN-13: 978-80-251-1993-8, Computer Press
Logopedické pexeso a obrázkové čtení L-R-Ř
Bohdana Pávková, ISBN-13: 978-80-251-2318-8, Computer Press
Logopedické pohádky - Příběhy k procvičování výslovnosti
Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková, ISBN-13: 978-80-262-0060-4, Portál
Logopedické pohádky - Veršované doplňovačky k procvičování výslovnosti
Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková, ISBN-13: 978-80-262-0715-3, Portál
Logopedické poradenství - Příklady a analýzy
Alžběta Peutelschmiedová, ISBN-13: 978-80-247-2666-3, Grada
Logopedie - Narušení komunikační schopnosti; Logopedická prevence; Logopedická intervence v ČR; Příklady z praxe
Jiřina Klenková, ISBN-10: 80-247-1110-9, Grada
Logopedie - Texty, hry a úkoly pro nácvik výslovnosti
Ludmila Strejčková, ISBN-13: 978-80-253-0882-0, Fragment
Logopedie žežicha se neříká - Říkanky – zábavné úkoly – jazykolamy
Ester Stará, ISBN-13: 978-80-253-1679-5, Fragment
Mám dyslexii - Průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení
Olga Zelinková, ISBN-13: 978-80-262-0349-0, Portal
Mami, je to člověk nebo zvíře? - Myšlení dítěte s autismem
Hilde De Clerq, ISBN-13: 978-80-7367-235-5, Portál
 2 / 7    předchozí strana  1  2  3  4  5  6  7   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML