Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Spokojený zaměstnanec: váš spojenec

Novinka!
Spokojený zaměstnanec: váš spojenec

Reid Hoffman, Ben Casnocha

nakl.: Management press, 1. vyd., 2016
151 str., čb., brož., 140x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7261-283-3
cena:
 399,-

Zásadní nespojitost moderního zaměstnávání spočívá v tom, že vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je založen na „nepoctivém rozhovoru“. Jen málo firem dnes zcela vážně nabízí záruku trvalého zaměstnání a stejně tak i zaměstnanci vnímají takováto ujištění jako naivní či pokrytecká, případně obojí. Firmy dnes v podstatě žádají zaměstnance, aby se jí zavázali, aniž by se ony na oplátku zavazovaly jim. Mnozí zaměstnanci na to reagují tak, že se pojistí a nesázejí vše na jednu kartu, jsou připraveni opustit loď, kdykoliv se nabídne nová příležitost, bez ohledu na to, jak moc deklarují svou loajalitu během náborového procesu či při ročním hodnocení. Obě strany tedy jednají způsobem, který je očividně v rozporu s jejich oficiálními stanovisky. A v důsledku tohoto vzájemného sebeklamu ani jedna strana nevěří té druhé. V pasti uprostřed se pak ocitají manažeři – mají přitom obavy tento problém byť jen přiznat, natož pak řešit. Je tedy jasné, že zaměstnavatelé, manažeři i zaměstnanci potřebují pro své vztahy nový rámec, ve kterém by si mohli navzájem dávat takové sliby, které skutečně mohou dodržet. A právě ten se pokouší nabídnout kniha Spokojený zaměstnanec – Váš spojenec.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Řešené příklady z matematické analýzy
Jiří Vanžura, ISBN-10: 80-246-0628-3, Karolinum
Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí
Věra Konečná, ISBN-13: 978-80-210-5325-0, MU Brno
Sociální distance, interakce, relace a kategorizace - Alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace
Jiří Šafr, ISBN-13: 978-80-7330-146-0, SOÚ
Sociologie pro ekonomy a manažery - Využití sociologie v managementu, marketingu a porsonalistice; Chování jednotlivců a skupin v organizaci; Fungování a řízení pracovní skupiny; Komunikace s veřejností; Sociologiský empirický výzkum
Ivan Nový, Alois Surynek a kol., ISBN-10: 80-247-1705-0, Grada
Současný výzkum psychoterapie
Ladislav Timuľák, ISBN-10: 80-7254-707-0, Triton
Statistická analýza experimentálních dat - + CD
Milan Meloun, Jiří Militký, ISBN-10: 80-200-1254-0, Academia
Úspěšný návrh výzkumu
Keith F. Punch, ISBN-13: 978-80-7367-468-7, Portál
Úvod do kriminologie - Jak studovat zločin
Jan Tomášek, ISBN-13: 978-80-247-2982-4, Grada
Úvod do metodologie psychologického výzkumu - Jak zkoumat lidskou duši
Ján Ferjenčík, ISBN-10: 80-7178-367-6, Portál
Úvod do pedagogického výzkumu
Peter Gavora, ISBN-10: 80-85931-79-6, Paido
Úvod do pedagogického výzkumu
Peter Gavora, ISBN-13: 978-80-7315-185-0, Paido
Úvod do teorie a metodologie měření chování
Paul Martin, Patrick Bateson, ISBN-13: 978-80-7367-526-4, Portál
Výkladový slovník analytiky
Lubomír Opat, ISBN-10: 80-86861-19-8, Eurolex Bohemia
Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství
Martin Skutil, ISBN-13: 978-80-7367-778-7, Portál
 2 / 2    předchozí strana  1  2   
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML