Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Diagnostika dítěte předškolního věku

Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let

Nově u nás!
Diagnostika dítěte předškolního věku

Jiřina Bednářová

nakl.: Albatros, 2. vyd., 2015
217 str., bar., brož., 200x290 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-266-0658-1
cena:
 399,-

Populárně-naučná publikace je určena především učitelkám MŠ a rodičům. Přináší návod, jaké oblasti vývoje u dítěte sledovat, co by dítě v kterém věku mělo umět. Publikace zahrnuje tyto oblasti vývoje dítěte: motorika, jemná motorika, grafomotorika, sebeobsluha, zrakové vnímání, sluchové vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, matematické představy, řeč, sociální schopnosti a dovednosti, hra.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Malá kniha velkých hádanek - Logické myšlení; Představivost, Nekonvenční nápady
Charles Barry Townsend, ISBN-10: 80-7178-580-6, Portál
Malý tyran - Příčiny dětské panovačnosti; Poruchy vývoje osobnosti dítěte; Co vlastně děti potřebují
Jiřina Prekopová , ISBN-13: 978-80-7367-271-3, Portál
Mámo, táto, tvořte se mnou!
Markéta Lukáčová, ISBN-13: 978-80-7367-618-6, Portál
Manuál k tréninku řeči lidského těla
Jaosef Valenta, ISBN-10: 80-239-2575-X, AISIS
Mé dítě si věří - Překonání strachu u dětí; Pěstování sebedůvěry; Jak čelit opravdovým nebezpečím
Anne Bacus, ISBN-13: 978-80-7367-296-6, Portál
Mediální zlo – mýty a realita - Souvislost mezi sledováním televize a agresivitou u dětí
Adam Suchý, ISBN-13: 978-80-7254-926-9, Triton
Metodika úpravy textů - Proo znevýhodněné čtenáře
Martina Daňová, ISBN-13: 978-80-247-2389-1, Grada
Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi
Pavel Pecina, Lucie Zormanová, ISBN-13: 978-80-210-4834-8, MU Brno
Metody aktivního vyučování - Spolupráce žáků ve skupinách
Dagmar Sitná, ISBN-13: 978-80-7367-246-1, Portál
Metody výuky romských žáků
Jaroslav Balvín, ISBN-13: 978-80-86031-73-6, RADIX
Mezi námi pastelkami 1. díl - Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 3 do 5 let
Jiřina Bednářová, ISBN-10: 80-251-0809-0, Computer Press
Míče, míčky a hry s nimi - Soubor her pro děti ve věku od 4 do 9 let
Blanka Borová, ISBN-10: 80-7178-538-5, Portál
Mládež a delikvence - Možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže
Oldřich Matoušek, Andrea Kroftová, ISBN-10: 80-7178-771-X, Portál
Moderní pedagogika
Jan Průcha, ISBN-13: 978-80-262-0456-5, Portál
Moderní pedagogika - 3., přepracované a a ktualizované vydání
Jan Průcha, ISBN-10: 80-7367-047-X, Portál
Moderní vyučování
Geoffrey Petty, ISBN-10: 80-7178-978-X, Portál
Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech
Pavel Vacek, ISBN-13: 978-80-7435-051-1, Gaudeamus
Multikulturní výchova - Příručka (nejen) pro učitele
Jan Průcha, ISBN-10: 80-7254-866-2, Triton
Muzikoterapie v praxi - příběhy muzikoterapeutických cest
Markéta Gerlichová, ISBN-13: 978-80-247-4581-7, Grada
Myšlenkové mapy pro děti - Rychlá cesta k úspěchu nejen ve škole
Tony Buzan, ISBN-13: 978-80-265-0121-3, BizBooks
Mýty ve vzdělávání - O škodlivosti některých zaběhaných představ o učení, škole a výchově a cestách, jak je překonat
Jana Nováčková, ISBN-13: 978-80-901873-9-9, Spirála – Karel Kopřiva
Na návštěvě u malíře 3. díl - Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let
Jiřina Bednářová, ISBN-10: 80-251-0951-8, Computer Press
Nadané děti a jejich rozvoj
Jiří Mudrák, ISBN-13: 978-80-247-5089-7, Grada
Nadání a nadání - Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi
Lenka Hříbková, ISBN-13: 978-80-247-1998-6, Grada
Náměty pro multikulturní výchovu - Poznáváme jiné národy
Eva Cílková, Petra Borešová, ISBN-13: 978-80-7367-890-6, Portál
Náměty pro multikulturní výchovu - Poznáváme jiné národy
Eva Cílková, Petra Schönerová, ISBN-13: 978-80-7367-238-6, Portál
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML