Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Diagnostika dítěte předškolního věku

Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let

Nově u nás!
Diagnostika dítěte předškolního věku

Jiřina Bednářová

nakl.: Albatros, 2. vyd., 2015
217 str., bar., brož., 200x290 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-266-0658-1
cena:
 399,-

Populárně-naučná publikace je určena především učitelkám MŠ a rodičům. Přináší návod, jaké oblasti vývoje u dítěte sledovat, co by dítě v kterém věku mělo umět. Publikace zahrnuje tyto oblasti vývoje dítěte: motorika, jemná motorika, grafomotorika, sebeobsluha, zrakové vnímání, sluchové vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, matematické představy, řeč, sociální schopnosti a dovednosti, hra.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Kapitoly z technické zájmové činnosti
Michal Scigiel, Petra Scigielová, ISBN-10: 80-7315-045-X, Paido
Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I.
Stanislav Střelec, ISBN-10: 80-85931-61-3, Paido
Kapitoly ze speciální pedagogiky - 3., přepracované a rozšířené vydání
Jarmila Pipeková et al., ISBN-13: 978-80-7315-198-0, Paido
Kdo koho vychovává? - Jsem přesvědčen, že můžeme rodičům vrátit sebedůvěru, kterou tolik potřebují aniž bychom se museli vracet k autoritativní výchově.
William J. Doherty, ISBN-10: 80-7255-138-8, Návrat domů
Když děti často stůňou - Psychosomatika pro rodiče
Hans Hopf, ISBN-13: 978-80-262-1010-8, Portal
Klíčové dovednosti učitele - Cesty k lepšímu vyučování
Chris Kyriacou, ISBN-10: 80-7178-965-8, Portál
Koktavost u dětí školního věku
Carl W. Dell, ISBN-10: 80-7315-075-1, Paido
KOLO pro děti a jejich rodiče - Příručka pro rodiče a vedoucí mládeže – Výuka jízdy; Hry a cvičení na kolech; Cykloturistické trasy; Údržba a opravy kola; Využití kola pro rodinné akce; Vybavení a doplňky kola; Zdraví a bezpečnost; Cyklisté s postižením
Jiří Šafránek, ISBN-10: 80-7178-438-9, Portál
Kompetence ve vzdělávání - Obecné modely a kritéria; Postoje a motivace jejich nositelů; V kontextu celoživotního učení; Ve společenských, ekonomických a individuálních souvislostech
Jaroslav Veteška, Michaela Tureckiová, ISBN-13: 978-80-247-1770-8, Grada
Komunikace - ČJ pro šestý a sedmý ročník ZŠ (doplňkový cvičný modelový učební text)
Irena Loudová, Václav Víška, Marie Slintáková, ISBN-13: 978-80-7041-539-9, Gaudeamus
Komunikace a vzájemné porozumění - Hry pro dospívající
Alena Vališová, ISBN-10: 80-247-0842-6, Grada
Komunikace dětí předškolního věku
Ilona Bytešníková, ISBN-13: 978-80-247-3008-0, Grada
Komunikace mezi rodičem a dítětem
Ilona Špaňhellová, ISBN-13: 978-80-247-2698-4, Grada
Komunikace ve školní třídě
Klára Šedová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, ISBN-13: 978-80-262-0085-7, Portál
Korálkové nápady
Marie Kielbusová, ISBN-13: 978-80-247-3329-6, Grada
Koučování ve školní praxi
Viola Horská, ISBN-13: 978-80-247-2450-8, Grada
Kreslíme a hrajeme si ve školní družině
Alena Kulhánková, ISBN-13: 978-80-7367-394-9, Portál
Kvalita (ve) vzdělávání - obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky
Tomáš Janík, ISBN-13: 978-80-210-6349-5, MU Brno
Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách
Roman Švaříček, Klára Šeďová a kol., ISBN-13: 978-80-7367-313-0, Portál
Leváci a jejich výchova - Jak u malého dítěte rozpoznat leváctví; Jak pomoci dítěti, které je levákem; Přizpůsobení domácího prostředí; Škola a spolupráce s ní
Jane M. Healey, ISBN-10: 80-7178-701-9, Portál
Lezeme a šplháme - 68 her a cvičení na stěně a na nářadí
Jiří Baláš, Barbora Strejcová, Ladislav Vomáčko, ISBN-13: 978-80-247-2272-6, Grada
Lidé ve škole a jejich vztahy
ID: ID0912-1803-7437, MU Brno
Lidové písničky a hry s nimi - Jak čistě a rytmicky zpívat; Jak probouzet radost ze zpěvu; Nápěvy v notách s akordy; Hry s písničkami
Zdeněk Šimanovský, Alena Tichá, ISBN-10: 80-7178-323-4, Portál
Lidové písničky a koledy - Zpěvník více než 200 lidových písniček
Eva Beránková, ISBN-10: 80-7178-915-1, Portál
Logopedické pexeso a obrázkové čtení C-S-Z-Č-Š-Ž
Bohdana Pávková, ISBN-13: 978-80-251-1993-8, Computer Press
Logopedické pexeso a obrázkové čtení L-R-Ř
Bohdana Pávková, ISBN-13: 978-80-251-2318-8, Computer Press
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML