Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Diagnostika dítěte předškolního věku

Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let

Nově u nás!
Diagnostika dítěte předškolního věku

Jiřina Bednářová

nakl.: Albatros, 2. vyd., 2015
217 str., bar., brož., 200x290 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-266-0658-1
cena:
 399,-

Populárně-naučná publikace je určena především učitelkám MŠ a rodičům. Přináší návod, jaké oblasti vývoje u dítěte sledovat, co by dítě v kterém věku mělo umět. Publikace zahrnuje tyto oblasti vývoje dítěte: motorika, jemná motorika, grafomotorika, sebeobsluha, zrakové vnímání, sluchové vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, matematické představy, řeč, sociální schopnosti a dovednosti, hra.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Dramatická výchova ve službách dějepisu
Veronika Rodová, ISBN-13: 978-80-210-7593-1, muni Press
Dyslexie - Specifické poruchy čtení
Zdeněk Matějček, ISBN-10: 80-85787-27-X, H & H
Emoční inteligence dítěte a její rozvoj - Emoční inteligence a úspěšný život; Rozvoj sociálních dovedností; Stud, pocit viny a co s nimi;Výchova k citlivosti a četnosti
Lawrence E. Shapiro, ISBN-10: 80-7178-964-X, Portál
Environmentální výchova: od cílů k prostředkům
Jan Činčera, ISBN-13: 978-80-7315-147-8, Paido
Evropská vzdělávací politika - Programy, principy a cíle
Miroslav Brdek, Helena Vychová, ISBN-10: 80-86395-96-0, ASPI
Grafomotorická cvičení
Věra Ovečková, ISBN-13: 978-80-251-1763-7, Computer Press
Grafomotorika - Slečno i kluku rozcvičuj ruku!
Helena Uhlířová, ISBN-13: 978-80-247-5861-9, Grada
Grafomotorika a počáteční psaní
Renata Mlčáková, ISBN-13: 978-80-247-2630-4, Grada
Hádanky a hříčky nejen se slovíčky - Peo děti od 7 do 11 let
Zuzana Pospíšilová, ISBN-10: 80-7367-070-4, Portál
Herní specialista v somatopedii
Milan Valenta, ISBN-13: 978-80-244-2137-7, Univerzita Palackého Olomouc
Historie a perspektivy didaktického myšlení
Alena Vališová a kol., ISBN-10: 80-246-0914-2, Karolinum
Hledání těžiště výchovy
Jiří Pelikán, ISBN-13: 978-80-246-1265-2, Karolinum
Hledání vztahu jako základ pedagogiky
Tomáš Zuzák, ISBN-10: 80-86600-16-5, Fabula
Hodnocení v současné škole - Východiska a nové metody pro praxi
Jan Slavík, ISBN-10: 80-7178-262-9, Portál
Homo Educandus - Filosofické základy teorie výchovy
Radim Palouš, Zuzana Svobodová, ISBN-13: 978-80-246-1901-9, Karolinum
Hrajeme na zobcovou flétnu - Metodika výuky dětí hry na zobcovou flétnu bez not
Kateřina Koutníková, ISBN-10: 80-7178-789-2, Portál
Hrátky s abecedou aneb Moje první čtení
Markéta Breníková, ISBN-10: 80-247-0433-1, Grada
Hry do kapsy II - Sociálně psychologické, motorické a kreativní hry
Soňa Hermochová, Jan Neuman, ISBN-10: 80-7178-673-X, Portál
Hry do kapsy III - Sociálně psychologické, motorické a kreativní hry
Soňa Hermochová, Jan Neuman, ISBN-10: 80-7178-817-1, Portál
Hry do kapsy IV - Sociálně psychologické, motorické a kreativní hry
Soňa Hermochová, Jan Neuman, ISBN-10: 80-7178-818-X, Portál
Hry na každý den - Pro rodiče s dětmi, pro skupinku dětí i pro jednotlivce
Julei M. Habisreutingerová, ISBN-10: 80-7178-336-6, Portál
Hry na každý měsíc - Pro děti od 5 do 11 let
Edita Doležalová, ISBN-10: 80-247-0414-5, Grada
Hry na semináře a workshopy - 66 kreativních her
Susanne Beermann, Monika Schubach, ISBN-13: 978-80-247-2964-0, Grada
Hry pro levou polovinu mozku - Mentální trénink ke stimulování pozitivních emocí a k rozvíjení schopnosti řešit problémy
Allen D. Bragdon, David Gamon, ISBN-13: 978-80-7367-521-9, Portál
Hry pro maminky s dětmi - Zábavné činnosti s malými dětmi
Jan a Hanšpachová, ISBN-10: 80-7367-126-3, Portál
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML