Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Diagnostika dítěte předškolního věku

Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let

Nově u nás!
Diagnostika dítěte předškolního věku

Jiřina Bednářová

nakl.: Albatros, 2. vyd., 2015
217 str., bar., brož., 200x290 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-266-0658-1
cena:
 399,-

Populárně-naučná publikace je určena především učitelkám MŠ a rodičům. Přináší návod, jaké oblasti vývoje u dítěte sledovat, co by dítě v kterém věku mělo umět. Publikace zahrnuje tyto oblasti vývoje dítěte: motorika, jemná motorika, grafomotorika, sebeobsluha, zrakové vnímání, sluchové vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, matematické představy, řeč, sociální schopnosti a dovednosti, hra.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Sociálně psychologické hry pro dospívající - Rozvoj pohlavní identity, prevence agresivity a zneužívání
Siegrid a Hartmut Hoppeovi, Jens Krabel, ISBN-10: 80-7178-434-6, Portál
Sociologie výchovy a školy
Radomír Havlík, Jaroslav Koťa, ISBN-13: 978-80-7367-327-7, Portál
Současné proměny vzdělávání učitelů
Vladimíra Spilková a kol., ISBN-10: 80-7315-081-6, Paido
Speciální pedagogika v praxi - Komplexní péče o děti se SPUCH
Eva Nechlebová, Markéta Šauerová a Klára Špačková , ISBN-13: 978-80-247-4369-1, Grada
Společenské hry
Jarmila Doubravová, ISBN-10: 80-86473-35-X, Aleš Čeněk
Spratek - Příběh dítěte, které nikdo nemiloval.
Torey L. Hayden, ISBN-13: 978-80-7367-375-8, Portál
Srovnávací pedagogika - Mezinárodní komparace vzdělávacích systémů
Jan Průcha, ISBN-10: 80-7367-155-7, Portál
Strategie učení cizímu jazyku - Výsledky výzkumu používání strategií a jejich efektivity na gymnáziích
Kateřina Vlčková, ISBN-13: 978-80-7315-155-3, Paido
Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Texty k distančnímu vzdělávání
Miroslava Bartoňová, Marie Vítková, ISBN-13: 978-80-7315-158-4, Paido
Studie z teorie a metodiky výchovy I.
Stanislav Střelec, ISBN-10: 80-86633-21-7, MU Brno
Studie z teorie a metodiky výchovy II.
Stanislav Střelec, ISBN-13: 978-80-210-5512-4, MU Brno
Supervize v adiktologické praxi
Jiří Broža, ISBN-13: 978-80-7387-209-0, Triton
Systém hodnocení a sebehodnocení žáků - Zkušenosti z České republiky i Evropských škol
Jana Kratochvílová, ISBN-13: 978-80-7392-169-9, MSD
Šikana ve škole, na ulici, doma – Jak bránit své dítě... - Praktický průvodce pro rodiče, pedagogy a vychovatele
Stéphane Bourcet, Isabelle Gravillonová, ISBN-10: 80-00-01552-8, Albatros
Škola kreslení a malování
Smith Ray, Wright Michael, Horton James, ISBN-10: 80-7209-456-4, Slovart
Školní didaktika
Zdeněk Kalhous, Otto Obst a kol., ISBN-10: 80-7178-253-X, Portál
Školní družina
Bedřich Hájek, Jiřina Pávková a kolektiv, ISBN-10: 80-7178-751-5, Portál
Školní hodnocení žáků a studentů - Se zaměřením na slovní hodnocení
Hana Košťálová, Šárka Miková, Jiřina Stang, ISBN-13: 978-80-7367-314-7, Portál
Školní poradenská psychologie pro pedagogy
Marie Vágnerová, ISBN-10: 80-246-1074-4, Karolinum
Školní zralost - Co by mělo umět dítě před vstupem do školy
Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová, ISBN-13: 978-80-251-2569-4, Computer Press
Študáci a kantoři za starého Rakouska - České střední školy v letech 1867 – 1918
Kateřina Řezníčková, ISBN-13: 978-80-7277-163-9, Libri
Tajemství slov
Vlastimil Styblík, ISBN-10: 80-7235-336-5, SPN
Tajemství výchovy šťastných dětí - Citlivá láska jako kontakt s dítětem; Kdo vychovává vaše dítě?; Výchova chlapců a výchova dívek
Steve Biddulph, ISBN-10: 80-7367-184-0, Portál
Temperament ve třídě
Barbara Keogh, ISBN-13: 978-80-247-1504-9, Grada
Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování - 3., rozšířené vydání
Věra Pokorná, ISBN-10: 80-7178-570-9, Portál
Tetka vrána
Pavel Vrána, ISBN: 980-86960-17-X, Scientia
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML