Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Flow

O štěstí a smyslu života

Nově u nás!
Flow

Mihaly Csikszentmihalyi

nakl.: Portál, 1. vyd., 2015
326 str., čb., váz., 160x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-262-0918-8
cena:
 599,-

Pojem flow neboli plynutí jeho autor popisuje jako „stav, ve kterém jsou lidé tak ponořeni do určité činnosti, že nic jiného se jim nezdá důležité“, okamžik, „kdy se naše tělo nebo mysl vzepne k hranicím svých možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížného, co stojí za to“. Při prožitku flow lidé zapomínají na sebe samé, přestávají vnímat čas a splývají s tím, k čemu je upřeno jejich vědomí. Jedná se o jedno z nejznámějších témat pozitivní psychologie, které jeho autor označuje za podstatu lidského štěstí. Ve své slavné knize se věnuje mnohostranné aplikaci flow a hledá odpověď na otázku, do jaké míry jsme flow schopni sami navozovat a ovlivňovat i bez ohledu na vnější okolnosti svých životů. Prof. Mihaly Csikszentmihalyi působil jako vedoucí katedry psychologie na Univerzitě v Chicagu a nyní pracuje na Claremont Graduate University. Pochází z Maďarska, v mládí emigroval do USA. Je jedním z čelných představitelů pozitivní psychologie, ve svých výzkumech a pracích se zabývá především konceptem flow (plynutí) a jeho souvislostmi s rozvojem osobnosti, kreativitou, motivací, smysluplností apod.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Uvědom si svůj strach a překonej ho - Jak proměnit strach, nerozhodnost a zlost v sílu, akci a lásku
Susan Jeffers, ISBN-13: 978-80-247-3585-6, Grada
Úvod do kognitivní vědy - Mysl a myšlení
Paul Thagard, ISBN-10: 80-7178-445-1, Portál
Úvod do metodologie psychologického výzkumu - Jak zkoumat lidskou duši
Ján Ferjenčík, ISBN-10: 80-7178-367-6, Portál
Úvod do psychologie osobnosti
Cakirpaloglu Panajotis, ISBN-13: 978-80-247-4033-1, Grada
Úzkostné poruchy - Klasifikace, diagnostika a léčba
Ján Praško, ISBN-10: 80-7178-997-6, Portál
Věkový rozdíl mezi partnery - Věkový rozdíl = partnerský problém?; Vliv věku na soužití partnerů; Lišíte se od ostatních; Osobní příběhy, testy
Tomáš Novák , ISBN-13: 978-80-247-1595-7, Grada
Velká kniha manipulativní techniky
Andreas Edmüller, ISBN-13: 978-80-247-3778-2, Grada
Velký psychologický slovník
Pavel Hartl, Helena Hartlová, ISBN-13: 978-80-7367-686-5, Portál
Verbální komunikace a lidská psychika
Jaromír Janoušek, ISBN-13: 978-80-247-1594-0, Grada
Věřte sami sobě! - Proč se zbytečně podceňujeme, podmínky pro rozvoj sebevědomí, sebevýchova, příběhy ze života
Tomáš Novák, Blanka Dvořáčková, ISBN-13: 978-80-247-2922-0, Grada
Věštění a synchronicita - Psychologie smysluplné náhody
Marie-Louise von Franz, ISBN-10: 80-85880-33-4, Nakladatelství Tomáše Janečka
Víš, jak žít? - Osm úvah nad básní R. Kiplinga „Když...“ o vedení dobrého života
Vladimír Smékal, ISBN-10: 80-7295-089-4, Cesta
Víš, kdo jsi? - Psychotesty pro mládež
Roland Rottenfusser, ISBN-10: 80-7178-342-0, Portál
Vizuální komunikační strategie v autismu
Andy Bondy, Lori Frost, ISBN-13: 978-80-247-2053-1, Grada
Vliv psychiky na zdraví - Soudobá psychosomatika
Asbjorn O. Faleide, Lilleba B. Lian, Eyolf K. Faleide, ISBN-13: 978-80-247-2864-3, Grada
Vnímání a fantazie
Jiří Zeman, ISBN-10: 80-7041-689-0, Gaudeamus
Vnitřní svět traumatu
Donald Kalsched, ISBN-13: 978-80-7367-877-7, Portál
Vojenská psychologie
Olga Dziaková, ISBN-13: 978-80-7387-156-7, Triton
Výběr partnera - Pro nezadané i zadané – partnerské očekávání, princip podobnosti, význam přitažlivosti, příběhy
Petr Šmolka, ISBN-10: 80-247-1080-3, Grada
Výbor z díla
Zdeněk Matějček, ISBN-10: 80-246-1056-6, Karolinum
Vybraná témata pedagogické psychologie
Danuše Vašátková, ISBN-13: 978-80-7041-333-3, Gaudeamus
Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie - Mentální reprezentace a mentální modely
Miluše Sedláková, ISBN-10: 80-247-0375-0, Grada
Vyhoření - Jak rozproudit vlasní energii
Anselm Grün, ISBN-13: 978-80-262-0587-6, Portál
Vývoj resilience v dětství a dospělosti
Iva Šolcová, ISBN-13: 978-80-247-2947-3, Grada
Vývojová psychologie
Josef Langmaier, Dana Krejčířová, ISBN-10: 80-247-1284-9, Grada
Vývojová psychologie
Josef Langmeier, Dana Krejčířová, ISBN-13: 978-80-247-1284-0, Grada
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML