Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Flow

O štěstí a smyslu života

Nově u nás!
Flow

Mihaly Csikszentmihalyi

nakl.: Portál, 1. vyd., 2015
326 str., čb., váz., 160x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-262-0918-8
cena:
 599,-

Pojem flow neboli plynutí jeho autor popisuje jako „stav, ve kterém jsou lidé tak ponořeni do určité činnosti, že nic jiného se jim nezdá důležité“, okamžik, „kdy se naše tělo nebo mysl vzepne k hranicím svých možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížného, co stojí za to“. Při prožitku flow lidé zapomínají na sebe samé, přestávají vnímat čas a splývají s tím, k čemu je upřeno jejich vědomí. Jedná se o jedno z nejznámějších témat pozitivní psychologie, které jeho autor označuje za podstatu lidského štěstí. Ve své slavné knize se věnuje mnohostranné aplikaci flow a hledá odpověď na otázku, do jaké míry jsme flow schopni sami navozovat a ovlivňovat i bez ohledu na vnější okolnosti svých životů. Prof. Mihaly Csikszentmihalyi působil jako vedoucí katedry psychologie na Univerzitě v Chicagu a nyní pracuje na Claremont Graduate University. Pochází z Maďarska, v mládí emigroval do USA. Je jedním z čelných představitelů pozitivní psychologie, ve svých výzkumech a pracích se zabývá především konceptem flow (plynutí) a jeho souvislostmi s rozvojem osobnosti, kreativitou, motivací, smysluplností apod.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Rozbité sny
Larry Crabb, ISBN-13: 978-80-7255-296-2, Návrat domů
Rozhodni se! - Konec vašich „možná“ a „snad“ - Jak se správně rozhodnout; Test: Jaký jste rozhodovací typ?
Birgit Preuss-Scheuerleová, ISBN-13: 978-80-247-2084-5, Grada
Rozhodování jednotlivce - Teorie a skutečnost – obecná část
Michal Skořepa, ISBN-10: 80-246-0960-6, Karolinum
Rozpouštění bolesti - Jednoduchá cvičení pro trénink mozku zaměřená na úlevu od chronické bolesti
Les Fehmi, Phd., ISBN-13: 978-80-87171-38-7, Emitos
Rozvodová tematika a moderní psychologie
Eduard Bakalář a kol., ISBN-10: 80-246-1089-2, Karolinum
Řeč těla pro ženy - Jak působit jistě a sebevědomě
Cornelia Topf, ISBN-13: 978-80-247-2806-3, Grada
Sám sobě psychologem - 3., doplněné vydání – Testy sebepoznání; Relaxační techniky; Asertivní komunikace; Jak si nezkazit náladu
Tomáš Novák, Věra Capponi, ISBN-10: 80-247-0606-7, Grada
Sám sobě psychologem 2
Tomáš Novák , ISBN-13: 978-80-247-2956-5, Grada
Sborník referátů XXXI. soudně psychiatrické a psychologické konference - XVI. Mezinárodní česko-slovenské - Valtice (Morava), 15.-18. října 2008
ISBN-13: 978-80-7262-634-2, Galén
Sebedůvěra - Důležitost minění dítěte o sobě samém; Jak pomoci dítěti překonat komplexy; Jakou roli hraje sebedůvěra ve školce a ve škole; Jak rozvíjet důvěru dítěte v život
Marie – Bernard Chicaud, ISBN-10: 80-7178-662-4, Portál
Sebepojetí a identita v adolescenci - sociální a kulturní kontext
Mojmír Tyrlík, Petr Macek, Jan Širůček, ISBN-13: 978-80-210-5107-2, MU Brno
Sebevražedná triáda - Virginia Woolfová, Sylvia Plathová, Sarah Kaneová
Oida Kodrlová, Ivo Čermák, ISBN-13: 978-80-200-1524-2, Academia
Sebevražedné chování - Současné poznatky o suisidalitě a její specifika u dětí a dospívajících
Jiří Koutek, Jana Kocourková, ISBN-10: 80-7178-732-9, Portál
Sen a smrt - O čem vypovídají sny umírajících
Marie-Louise von Franz, ISBN-10: 80-7178-404-4, Portál
Sestup k bohyni - Iniciační cesta žen
Sylvia Brinton Perera, ISBN-10: 80-85880-24-5, Nakladatelství Tomáše Janečka
Setkání s bytostným JÁ - Jungiánský komentář k ilustracím Williama Blakea ke Knize Jóbově
Edward F. Edinger, ISBN-10: 80-85880-29-6, Nakladatelství Tomáše Janečka
Síla stromů - zalesnění duše
Michael Perlman, ISBN-13: 978-80-87171-41-7, Emitos
Síla zranitelnosti
Brené Brownová, ISBN-13: 978-80-7255-345-7, Návrat domů
Skrytá historie koučování
Leni Wildflower, ISBN-13: 978-80-262-0784-9, Portál
Skrytý havran - Konflikt a proměna v životě Franze Kafky
Daryl Sharp, ISBN-10: 80-85880-27-X, Nakladatelství Tomáše Janečka
Skupinová daseinsanalýza
Oldřich Čálek, ISBN-10: 80-7254-539-6, Triton
Skupinové poradenství
Marta Hargašová a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-2642-7, Grada
Slovník analytické psychologie
Lutz Müller, Anette Müller, ISBN-10: 80-7178-863-5, Portál
Slovník zakladních pojmů psychologie C. G. Junga
Daryl Sharp, ISBN-10: 80-85880-39-3, Nakladatelství Tomáše Janečka
Slušný rozvod - Když už rozvod, tak: rychle, levně a s co nejmenším stresem
Bohumila Průchová, ISBN-10: 80-86517-25-X, ERA
Smrt a nesmrtelnost - Sociální reprezentace smrti
Roman Hytych, ISBN-13: 978-80-7387-092-8, Triton
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML