Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Školní zralost

Co by mělo umět dítě před vstupem do školy

Školní zralost

Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová

nakl.: Computer Press, 1. vyd., 2010
100 str., bar., brož., 208x295 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-251-2569-4
cena:
 249,-

Publikace Školní zralost je určena rodičům a pedagogům, kteří pomáhají rozvoji předškolního dítěte v těchto oblastech:
vizuomotorika, grafomotorika
řeč
sluchové vnímání
zrakové vnímání
vnímání prostoru
vnímání času
základní matematické představy

Publikace Školní zralost autorské dvojice Jiřina Bednářová – Vlasta Šmardová doplňuje ucelenou řadu odborných materiálů, které v poslední době autorky publikovaly, a završuje svým pohledem otázku vývoje a diagnostiky dítěte v předškolním věku. Ústředním tématem je školní zralost / připravenost, autorky se snaží alespoň rámcově seznámit čtenáře se všemi důležitými faktory ovlivňujícími dosaženou vývojovou úroveň dítěte před vstupem do školy a i možnou korespondencí s problémy ve školním věku, jsou-li v daných oblastech určité deficity.

Čtenáři a uživateli budou v první řadě rodiče, neboť se dozvědí, jaká jsou kritéria školní zralosti / připravenosti, jak pracovat s dítětem před vstupem do školy, a pokud se chtějí ujistit, že jejich potomek splňuje vývojové ukazatele před nástupem do školy, naleznou zde jednoduché diagnostické úkoly. Tímto tématem se odborně zabývají školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra). Cílem publikace jistě není to, aby si rodiče nebo vychovatelé jednorázově provedli u dítěte komplexní diagnostiku sami. Publikace jim naopak dává prostor, aby se dlouhodobě zabývali podněcováním dítěte v době přípravy na nástup do školy a aby měli základní informace o tom, co by mělo dítě umět a zvládnout mezi pátým až šestým rokem věku. Záměrem autorek rovněž je, aby dospělí byli včas upozorněni na některé vývojové obtíže a včas vyhledali odbornou pomoc poradenských zařízení, například při posouzení, zda by mělo dítě do školy nastoupit, případně při zařazování do edukačně-stimulačních skupin či intervenčních programů.

Publikace by mohla dobře sloužit i učitelkám mateřských škol. I ony se zabývají otázkou, co je ještě třeba dále trénovat v posledním roce před nástupem do školy, ve kterých oblastech má dítě menší či větší problémy, opakovaně třeba i u dětí s odklady školní docházky.

Inspirací může být ale také pro samotné školy – jak učitele elementaristy, tak například pracovníky školních poradenských pracovišť, zejména při řešení zápisů do 1. tříd, které jsou pojaty více odborně a diagnosticky než společensky.

Ti, kteří se s publikacemi autorek již seznámili, vědí, že jejich diagnostické přístupy jsou poměrně jednoduché, jsou formou jednoduchých škál, bez důrazu na normativní přístup. Autorky diagnostiku ale nepojímají jako „nálepkování“ dětí, nýbrž posouzením individuálních zvláštností každého dítěte budují základy pro navazující práci s ním, pro zajištění odpovídající vzdělávací nabídky a vhodného pedagogického vedení.

Autorky opakovaně uživatelům připomínají důležitý princip, že diagnostika není jednorázovou záležitostí, že i dítě před nástupem do školy je ještě ve svých výkonech závislé na okamžitém nastavení a vyladění. Korigovat různá zkreslení (neschopnost či nezájem se v daném okamžiku požadovanou činností zabývat) by mělo napomoci opakované sledování dítěte.

Přeji nové publikaci hodně čtenářů a čtenářům hodně inspirací!

PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D. katedra pedagogické a školní psychologie Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Vybraná témata pedagogické psychologie
Danuše Vašátková, ISBN-13: 978-80-7041-333-3, Gaudeamus
Vybrané kapitoly z obecné didaktiky
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-210-2798-3, MU Brno
Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky
Michaela Prášilová, ISBN-10: 80-244-1415-5, UP Olomouc
Výchova a budoucnost - Hry a techniky o životním prostředí a společnosti
Jen Činečera, Milan Caha, ISBN-10: 80-7315-099-9, Paido
Výchova a manipulace - Podstata manipulace; Mechanizmy a proces; Vynucování a násilí; Propaganda
Alina Wróbel, ISBN-13: 978-80-247-2337-2, Grada
Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém
Jaroslav Balvín, ISBN-10: 80-86031-48-9, RADIX
Výchova bez poražených - Řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi
Thomas Gordon, ISBN-10: 80-87580-06-6, Malvern
Výchova či politika? - Úskalí německého reformně padagogického hnutí v Československu v letech 1918 – 1933
Tomáš Kasper, ISBN-13: 978-80-246-1410-6, Karolinum
Výchova dívek - Předmluvu napsal Steve Biddulph
Gisela Preuschoff, ISBN-13: 978-80-7367-207-2, Portál
Výchova k psychické odolnosti dítěte - Silní pro život
Simona Horáková-Hoskovcová, Lucie Suchochlebová-Ryntová, ISBN-13: 978-80-247-2206-1, Grada
Výchova k toleranci a proti rasismu - Multikulturní výchova v praxi
Tatjana Šišková, ISBN-13: 978-80-7367-182-2, Portál
Výchova kluků
Steve Biddulph, ISBN-10: 80-7367-161-1, Portál
Výchova začíná vztahem
Daniel Wirz, ISBN-13: 978-80-7204-503-7, CERM
Výchova, naděje společnosti
Petr Piťha, ISBN-10: 80-86610-18-7, Poustevník
Vychovávej jako Don Bosco
Bruno Ferrero, ISBN-13: 978-80-7367-294-2, Portál
Vyrábíme z kůže a jiných materiálů - Šmodrchle; Přívěsky; Turbánky; Náramky; Prsteny; Oplétání; Raznice
Pavel Tomeš, ISBN-10: 80-7178-520-2, Portál
Vyrábíme z provázků a jiných materiálů - Podrobné návody, jak vyrábět ozdobné předměty
Pavel Tomeš, ISBN-10: 80-7367-028-3, Portál
Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením - Příběhy a cvičení pro děti ve věku 4–8 let
Julia Sorensen, ISBN-13: 978-80-262-0095-6, Portal
Vysoké školství v USA
Hana Ripková, ISBN-10: 80-246-1151-1, Karolinum
Výtvarná dílna
Hana Babyrádová, ISBN-10: 80-7254-705-4, Triton
Výtvarné hrátky pro nejmenší aneb Tvoříme po celý rok - Hry pro děti od 1 roku; Hry s přírodními materiály; Výtvarná tvorba; Modelování a hraní
Petra Vondrová, ISBN-10: 80-247-0943-0, Grada
Vyučovací styly učitelů
Gary D. Fenstermacher, Jonas F. Soltis, ISBN-13: 978-80-7367-471-7, Portál
Vyučování jako dialog - Vedení dialogu; Podněcující prostředí; Kladení otázek; Připravenost učitele i žáků
Zdeněk Kolář, Renata Šikulová, ISBN-13: 978-80-247-1541-4, Grada
Vzdělávací program Začít spolu - Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání
Juliana Gardošová, Lenka Dujková a kol., ISBN-10: 80-7178-815-5, Portál
Vzdělávání dospělých - Průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele
Jiří Plamínek, ISBN-13: 978-80-247-3235-0, Grada
Vzdělávat učitele - Příspěvky o inovativní praxi
Bohumíra Lazarová a kol., ISBN-10: 80-7315-013-1, Paido
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML