Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Profesní poradenství

Vybrané kapitoly

Nově u nás!
Profesní poradenství

Dagmar Svobodová

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
160 str., čb., brož., 130x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5092-7
cena:
 259,-

Publikace zdůrazňuje, aby klienti upřesňovali cíle osobního a odborného rozvoje, včetně aktivního přístupu k budování jejich profesní kariéry. Obsahuje charakteristiku aktivit, které přispívají k vyjasňování profesních představ a očekávání klientů na trhu práce, a model tvorby profesního portfolia. Na základě vybraných příkladů jsou předkládány návrhy poradenských nástrojů k formování profesní kariéry.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí
Věra Konečná, ISBN-13: 978-80-210-5325-0, MU Brno
Sociální distance, interakce, relace a kategorizace - Alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace
Jiří Šafr, ISBN-13: 978-80-7330-146-0, SOÚ
Sociologie pro ekonomy a manažery - Využití sociologie v managementu, marketingu a porsonalistice; Chování jednotlivců a skupin v organizaci; Fungování a řízení pracovní skupiny; Komunikace s veřejností; Sociologiský empirický výzkum
Ivan Nový, Alois Surynek a kol., ISBN-10: 80-247-1705-0, Grada
Současný výzkum psychoterapie
Ladislav Timuľák, ISBN-10: 80-7254-707-0, Triton
Spokojený zaměstnanec: váš spojenec
Reid Hoffman, Ben Casnocha, ISBN-13: 978-80-7261-283-3, Management press
Statistická analýza experimentálních dat - + CD
Milan Meloun, Jiří Militký, ISBN-10: 80-200-1254-0, Academia
Úspěšný návrh výzkumu
Keith F. Punch, ISBN-13: 978-80-7367-468-7, Portál
Úvod do kriminologie - Jak studovat zločin
Jan Tomášek, ISBN-13: 978-80-247-2982-4, Grada
Úvod do metodologie psychologického výzkumu - Jak zkoumat lidskou duši
Ján Ferjenčík, ISBN-10: 80-7178-367-6, Portál
Úvod do pedagogického výzkumu
Peter Gavora, ISBN-10: 80-85931-79-6, Paido
Úvod do pedagogického výzkumu
Peter Gavora, ISBN-13: 978-80-7315-185-0, Paido
Úvod do teorie a metodologie měření chování
Paul Martin, Patrick Bateson, ISBN-13: 978-80-7367-526-4, Portál
Výkladový slovník analytiky
Lubomír Opat, ISBN-10: 80-86861-19-8, Eurolex Bohemia
Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství
Martin Skutil, ISBN-13: 978-80-7367-778-7, Portál
 2 / 2    předchozí strana  1  2   
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML