Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Zrakové vnímání

Zrakové vnímání

Radovan Šikl

nakl.: Grada, 1. vyd., 2013
312 str., bar., brož., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3029-5
cena:
 499,-

Proč se nám zdá obloha modrá? Jakou výhodu nám dávají dvě oči? Co o vnímání prozrazují oční pohyby? Skutečně vidí psi černobíle? Proč nám připadají Asiati navzájem podobní? Připadáme tak i my jim? Kniha popisuje, jak prostřednictvím zraku poznáváme okolní svět, ukazuje překvapující komplexnost procesu vnímání a pomáhá pochopit, jakou úlohu má zrakové vnímání v lidském životě. Poskytuje čtenáři encyklopedické znalosti v hlavních oblastech oboru a seznamuje jej s výsledky klíčových výzkumů. Současně mu ale také dává možnost pohlédnout na vybrané otázky v širších mezioborových souvislostech a předkládané informace ilustruje na příkladech z každodenní zkušenosti. Tato kniha, která je první ucelenou prací na českém knižním trhu věnovanou tomuto obsáhlému tématu, je určena studentům a odborníkům z různých oborů, pro něž je znalost zvláštností lidského vnímání nezbytností, stejně jako všem zájemcům o záhady lidského poznání.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Biologie člověka pro učitele
Jitka Machová, ISBN-10: 80-7184-867-0, Karolinum
CRC Encyclopedia of Mathematics - Third Edition – 3 Volume Set
Eric W. Weisstein, ISBN-13: 978-1-4200-7221-1, CRC Press
Drahé kameny starověkých civilizací
Ivan Mrázek, ISBN-13: 978-80-210-6122-4, MU Brno
Nový přehled biologie
Stanislav Rosypal a kol., ISBN-13: 978-80-86960-23-4, Scientia
Příroda a krajina v okolí Svaté Heleny
Jan Lacina, Pavel Klvač, Antonín Buček, ISBN-13: 978-80-904591-1-3, Občanské sdružení Drnka
Špetka dobromysli - Kapitoly z praktické ekologické výchovy
Aleš Máchal, ISBN-10: 80-901668-6-5, EkoCentrum
Veřejná správa životního prostředí
Hadrabová Alena, ISBN-13: 978-80-245-1407-9, Nakladatelství Oeconomica
Znaky a významy v evoluci
Anton Markoš, ISBN-13: 978-80-906089-3-1, Nová Beseda
Zrakové vnímání
Radovan Šikl, ISBN-13: 978-80-247-3029-5, Grada
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML