Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Diagnostické metody v personalistice

Diagnostické metody v personalistice

Jaroslav Ester Evangelu

nakl.: Grada, 1. vyd., 2009
176 str., čb., brož., 165x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-2607-6
cena:
 249,-

Na trhu ojedinělá publikace se věnuje diagnostice osobnostních a sociálních předpokladů zaměstnanců s ohledem na jejich stávající či budoucí pracovní pozici. Kniha obsahuje testové metody a jejich praktické uplatnění s popisem konkrétních sledovaných charakteristik i pozic, na které lze uvedenou metodu použít. Personální manažeři a specialisté, kterým je kniha zejména určena, se dozví, jak z těchto charakteristik predikovat další profesní vývoj, seznámí se s vlivem vrozených a získaných předpokladů na nejdůležitější pracovní charakteristiky, jako jsou výkonová křivka, adaptace, stresová odolnost, schopnost prosadit se, flexibilita myšlení, pohotovost apod. Publikace je určena profesionálům, ale díky rozpracování praktických případů a ukázek může sloužit i jako příručka pro samouky.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Jak získat psychickou odolnost - strategie vítězů,které změní Váš pracovní výkon
Jones,Moorhouse, ISBN-13: 978-80-247-3022-6, Grada
Kapitoly z personálního řízení pro neziskové organizace
Marcela Vítková, ISBN-10: 80-7041-678-5, Gaudeamus
Kariérový koučink
Monika Bartoníčková, ISBN-13: 978-80-86851-51-8, Alfa Publishing
Klíčové kompetence a jejich rozvíjení - Východiska, metody, cvičení a hry
Horst Belz, Marco Siegrist, ISBN-10: 80-7178-479-6, Portál
Konflikty v řízení a řízení konfliktů
Michal Čakrt, ISBN-10: 80-85943-81-6, Management Press
Koučování ve školní praxi
Viola Horská, ISBN-13: 978-80-247-2450-8, Grada
Kritikou a pochvalou k vyšší motivaci zaměstnanců - Kritika a zdravé sebevědomí, Pocity méněcennosti a jak na ně, Cíle a přínosy, Jak motivovat sám sebe
Yveta Rychtaříková, ISBN-13: 978-80-247-2100-2, Grada
Krizový management - Úvod do teorie
Emil Antušák, Zdeněk Kopecký, ISBN-10: 80-245-0951-2, Oeconomica - Nakladatelství VŠE
Krizový management ve veřejné správě - Teorie a praxe
Jaroslav Rektořík a kol., ISBN-10: 80-86119-83-1, Ekopress
Lékař, pacient a Michael Balint
Martina Pačesová, ISBN-13: 978-80-7254-491-8, Triton
Lektorské finty - Jak připravit a realizovat zajímavá školení
Jana Šoferová, ISBN-13: 978-80-247-2483-6, Grada
Lidské zdroje - Procesy, struktury a dokumenty
Eduard Bakoš, Jan Binek, David Póč, ISBN-10: 80-7380-013-6, Aleš Čeněk
Lidský kapitál a vzdělávací marketing v andragogickém pohledu
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-86861-04-X, Eurolex Bohemia
Management
František Bělohlávek, Pavol Košťan, Oldřich Šuleř, ISBN-10: 80-85839-45-8, Rubico
Management - Teorie a praxe v informační společnosti
Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, ISBN-10: 80-7261-041-4, Management Press
Management a marketing v praxi neziskových organizací
Eva Šimková, ISBN-13: 978-80-7041-083-7, Gaudeamus
Management genderových vztahů - Postavení žen a mužů v organizaci
Alena Křížková, Karel Pavlica, ISBN-10: 80-7261-117-8, Management Press
Manažerská etika
Jiří Bláha, Zdenek Dytrt, ISBN-10: 80-7261-084-8, Management Press
Manažerská psychologie
Milan Mikuláštík, ISBN-13: 978-80-247-1349-6, Grada
Marketing a práce s absolventy vysokých škol
Milan Beneš a kol., ISBN-10: 80-86432-06-8, Eurolex Bohemia
Marketing cestovního ruchu
Josef Zelenka, ISBN-13: 978-80-7041-070-7, Gaudeamus
Marketing neziskových organizací
Radim Bačuvčík, ISBN-13: 978-80-87500-01-9, VeRBuM
Marketingový výzkum - Jak poznávat své zákazníky
Miroslav Foret, Jan aStávková, ISBN-10: 80-247-0385-8, Grada
Moc, vliv, autorita
Eva Bedrnová, Ivan Nový, ISBN-10: 80-7261-053-8, Management Press
Nákupní řetězce nové výzvy - Geografie, územní plánování, lidská práva, lokální ekonomika, účast veřejnosti, samospráva, média, občanská společnost
kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-87217-00-9, NESEHNUTÍ
Nekonvenční myšlení - 17 pravidel pro vítězství v byznysu
Anja Förster, Peter Kreuz, ISBN-13: 978-80-247-1741-8, Grada
 2 / 5    předchozí strana  1  2  3  4  5   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML