Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Co je bulvár, co je bulvarizace

Novinka!
Co je bulvár, co je bulvarizace

Barbora Osvaldová, Radim Kopáč

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2016
142 str., čb., brož., 140x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-3229-2
cena:
 180,-

Kolektivní monografie Co je bulvár, co je bulvarizace navazuje na publikace již Nakladatelstvím Karolinum vydané, jako byly texty O fejetonu, s fejetonem nebo O reportáži, o reportérech, Pokusy a dobrodružství - poznámky k eseji, Rozhovory o interview, O komentáři, o komentátorech, Žurnalistika v informační společnosti a podobně. Vždy se jedná o obecný úvod a poté jsou zařazeny relevantní příspěvky odborníků a publicistů, kteří téma rozvíjejí a také popisují, jak využívají materiály ve své činnosti. Monografie o bulváru je více zaměřena na obtížné definování tohoto fenoménu, na jeho historii i současnost. Několik autorů a autorek popisuje svoji zkušenost s bulvárem a bulvárními médii. Bulvarizace je slovo, které se v poslední době objevuje poměrně často. Jedním z cílů této publikace je přinést čtenářům orientaci v tématu a také jim umožnit o fenoménu nezaujatě přemýšlet, protože jak vyplývá z některých příspěvků, takzvaná bulvární žurnalistika nemá jen záporné stránky.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Všude a nikde - Vliv elektronických médií na sociální chování
Joshua Meyrowitz, ISBN-10: 80-246-0905-3, Karolinum
Vývoj výzkumu rozhlasových posluchačů v Československu a v České republice
Veronika Hankusová, ISBN-10: 80-246-1092-2, Karolinum
Zpravodajské služby v nové demokracii
Karel Zetocha, ISBN-13: 978-80-87029-64-0, Barrister & Principal
Zpravodajství
Tomáš Trampota, ISBN-10: 80-7367-096-8, Portál
Zpravodajství v médiích
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-246-0248-2, Karolinum
Zprávy z českého století - Tiskové agentury a česká společnost 1848 – 1948
Jan Stejskal, ISBN-13: 978-80-7387-170-3, Triton
Žurnalistika - Praktická příručka pro novináře
Lynette Sheridan Rurns, ISBN-10: 80-7178-871-6, Portál
 4 / 4    předchozí strana  1  2  3  4   
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML