Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Media life

Život v médiích

Nově u nás!
Media life

Mark Deuze

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2015
267 str., čb., brož., 140x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2815-8
cena:
 300,-

Publikace předkládá ucelenou a originální koncepci „života v médiích“. Přestože člověk obvykle trvá na pojetí technologie jako něčeho, co je vůči životu vnější, média nejen reprodukují, ale i utvářejí svět, v němž žijeme. Přítomnost médií v lidském životě obvykle vnímáme, jen pokud jde o jejich technologickou infrastrukturu, je ale třeba si uvědomit, že intuitivnost a samozřejmost jejich používání vedou k tomu, že mizejí z našeho aktivního vědomí a stávají se neviditelnými. Autor představuje nové formy společenského uspořádání, které vznikají vlivem globálního masového používání mediálních technologií. Život v médiích narušuje tradiční sociální hierarchii, založenou na moci, a nahrazuje ji příslibem participační kultury, v níž soutěžení ustupuje spolupráci. Tato kultura sdílení klade důraz na kreativitu a společenskou angažovanost. Na druhou stranu kvůli „hypersociabilitě“ dnešní společnosti médií ztrácíme smysl pro vlastní jedinečnost a individualitu; jsme kolektivně ztraceni v technologiích, podobně jako zombie, které Deuze používá jako metaforu hybridního světa. Životní a mediovaný svět se do sebe vzájemně hroutí a nelze už je spolehlivě rozlišit. Vzhledem ke strategiím přežití, které v médiích zaujímáme a které jsou analogické se strategiemi přežití v primitivních společenstvích, je možné éru moderních médií považovat jen za další etapu vývoje lidského druhu.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Všude a nikde - Vliv elektronických médií na sociální chování
Joshua Meyrowitz, ISBN-10: 80-246-0905-3, Karolinum
Vývoj výzkumu rozhlasových posluchačů v Československu a v České republice
Veronika Hankusová, ISBN-10: 80-246-1092-2, Karolinum
Zpravodajské služby v nové demokracii
Karel Zetocha, ISBN-13: 978-80-87029-64-0, Barrister & Principal
Zpravodajství
Tomáš Trampota, ISBN-10: 80-7367-096-8, Portál
Zpravodajství v médiích
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-246-0248-2, Karolinum
Zprávy z českého století - Tiskové agentury a česká společnost 1848 – 1948
Jan Stejskal, ISBN-13: 978-80-7387-170-3, Triton
Žurnalistika - Praktická příručka pro novináře
Lynette Sheridan Rurns, ISBN-10: 80-7178-871-6, Portál
 4 / 4    předchozí strana  1  2  3  4   
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML