Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení

Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení

Vlastislav Bříza

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2011
334 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-1864-7
cena:
 480,-

Jaderné zbraně se řadí k nejnebezpečnějším zbraním hromadného ničení a jejich případné nasazení by se dotklo nejenom napadené země, nýbrž by mohlo znamenat i zánik veškeré civilizace na naší planetě. Jejich hrozivou sílu demonstruje fakt, že v polovině 80. let vytvářel světový jaderný arzenál 5000krát ničivější sílu než byla použita během 2. světové války. I přes konec studené války mají tento druh zbraní ve výzbroji především její bývalí aktéři Rusko a USA. Rusko cca. 5 000 strategických hlavic, USA 8 000 hlavic; zbývajících cca. 1 000 hlavic je rozděleno mezi Francii, Velkou Británii a Čínu. Oproti dobám studené války je jejich počet na základě bilaterálních dohod Rusko / USA neustále snižován, zbývající strategické hlavice však stále stačí k likvidaci veškeré civilizace. Demontované hlavice jsou navíc pouze zakonzervovány a v případě hrozby mohou být během několika dní opět aktivovány. Předkládaná práce se podrobně zabývá třemi oblastmi širšího pojetí jaderného odzbrojení; zákazu jaderných zkoušek, vytváření bezatomových pásem a bránění šíření atomových zbraní. Na rozdíl od dohod, jež vedly ke snížení počtu jaderných zbraní, sehrály u uzavírání smluv ostatních skupin klíčovou úlohu mezinárodní organizace, především pak OSN. Mezinárodněprávní analýza dohod, systémy kontroly jejich dodržování a role OSN v procesu regulace a úpravy jaderného zbrojení jsou tak těžištěm monografi.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Bezpečnost České republiky - Právní aspekty situace po 11. září 2001
Břetislav Dančák, Vojtěch Šimíček, ISBN-10: 80-210-3009-7, IIPS MPÚ
Encyklopedie blízkovýchodního terorismu
Marek Čejka, ISBN-13: 978-80-87029-19-0, Barrister & Principal
Jak zkoumat politiku - Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích
Petr Drulák a kol., ISBN-13: 978-80-7367-385-7, Portál
Krizový management - Úvod do teorie
Emil Antušák, Zdeněk Kopecký, ISBN-10: 80-245-0951-2, Oeconomica - Nakladatelství VŠE
Krizový management ve veřejné správě - Teorie a praxe
Jaroslav Rektořík a kol., ISBN-10: 80-86119-83-1, Ekopress
Kvalitativní výzkum - Základní metody a aplikace
Jan Hendl, ISBN-10: 80-7367-040-2, Portál
Logika terorismu
Luis de la Corte Ibánez, ISBN-13: 978-80-200-1724-6, Academia
Mezinárodní organizovaný zločin v České republice
Miroslav Nožina, ISBN-10: 80-7312-018-6, Themis
Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie - (právní náhled)
Bohumil Pikna, ISBN-10: 80-7201-615-6, Linde
Moc a teror - Přednášky a rozhovory uskutečněné po 11. 9.
Noam Chomsky, ISBN-13: 978-80-903259-9-9, Mezera
Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě
Josef Smolík, Tomáš Šmíd, Vladimír Vaďura, ISBN-13: 978-80-210-4438-8, IIPS MPÚ
Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu - Sborník z konference
Břetislav Dančák , ISBN-10: 80-210-4003-3, IIPS MPÚ
Protiteroristické operace na záchanu rukojmích - Třicet nejvýznamnějších protiteroristických akcí 20. a 21. století
Milan Kovář, ISBN-13: 978-80-204-1878-4, Mladá fronta
Současný terorismus
Otakar J. Mika, ISBN-10: 80-7254-409-8, Triton
Střet civilizací - Boj kultur a proměna světového řádu
Samuel P. Huntington, ISBN-10: 80-86182-49-5, Rybka Publishers
Terorismus - historicko-psychologická studie
Jan Zeman, ISBN-10: 80-7254-305-9, Triton
Terorismus - Válka proti státu
Emil Souleimanov a kol., ISBN-10: 80-86861-76-7, Eurolex Bohemia
Terorismus a války na počátku 21. století
Jan Eichler, ISBN-13: 978-80-246-1317-8, Karolinum
Terorismus v ČR
Miroslav Mareš , ISBN-10: 80-903333-8-9, Centrum strategických studií
Vybrané kapitoly z ochrany obyvatelstva
Miloš Fiala, Josef Vilášek, ISBN-13: 978-80-246-1856-2, Karolinum
Základy kriminologie a trestní politiky
Josef Kuchta, Helena Válková a kol., ISBN-10: 80-7179-813-4, C. H. Beck
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML