Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Rozbor filmu

Nově u nás!
Rozbor filmu

Radomír D. Kokeš

nakl.: Masarykova univerzita, 1. vyd., 2015
264 str., čb., brož., 210x220 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-7756-0
cena:
 350,-

Proč se vlastně zabývat analýzou filmu? Tato kniha vychází z předpokladu, že schopnost porozumět filmové výstavbě zásadně posiluje i každodenní diváckou zkušenost. Cílem Rozboru filmu přitom není na zvídavé analytické otázky jen odpovídat, ale naučit se je i klást. Názornost výkladu posilují stovky konkrétních příkladů i řada zevrubnějších rozborů známých i méně známých filmových děl. Díky srozumitelnosti a zároveň komplexnosti je kniha určena širokému okruhu čtenářů: od milovníků kinematografie přes začínající filmaře až k uchazečům o studium uměnovědných oborů a filmových studií.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Všude a nikde - Vliv elektronických médií na sociální chování
Joshua Meyrowitz, ISBN-10: 80-246-0905-3, Karolinum
Vývoj výzkumu rozhlasových posluchačů v Československu a v České republice
Veronika Hankusová, ISBN-10: 80-246-1092-2, Karolinum
Zpravodajské služby v nové demokracii
Karel Zetocha, ISBN-13: 978-80-87029-64-0, Barrister & Principal
Zpravodajství
Tomáš Trampota, ISBN-10: 80-7367-096-8, Portál
Zpravodajství v médiích
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-246-0248-2, Karolinum
Zprávy z českého století - Tiskové agentury a česká společnost 1848 – 1948
Jan Stejskal, ISBN-13: 978-80-7387-170-3, Triton
Žurnalistika - Praktická příručka pro novináře
Lynette Sheridan Rurns, ISBN-10: 80-7178-871-6, Portál
 4 / 4    předchozí strana  1  2  3  4   
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML