Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Rozbor filmu

Nově u nás!
Rozbor filmu

Radomír D. Kokeš

nakl.: Masarykova univerzita, 1. vyd., 2015
264 str., čb., brož., 210x220 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-7756-0
cena:
 350,-

Proč se vlastně zabývat analýzou filmu? Tato kniha vychází z předpokladu, že schopnost porozumět filmové výstavbě zásadně posiluje i každodenní diváckou zkušenost. Cílem Rozboru filmu přitom není na zvídavé analytické otázky jen odpovídat, ale naučit se je i klást. Názornost výkladu posilují stovky konkrétních příkladů i řada zevrubnějších rozborů známých i méně známých filmových děl. Díky srozumitelnosti a zároveň komplexnosti je kniha určena širokému okruhu čtenářů: od milovníků kinematografie přes začínající filmaře až k uchazečům o studium uměnovědných oborů a filmových studií.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Media life - Život v médiích
Mark Deuze, ISBN-13: 978-80-246-2815-8, Karolinum
Média v pohybu - K proměně současných českých publik
Jakub Macek, ISBN-13: 978-80-210-8033-1, Masarykova univerzita
Média, komunikace a kultura
Jiří Bystřický a kol., ISBN-13: 978-80-7380-117-5, Aleš Čeněk
Mediální diskurz postmoderny - K problematice fatálních strategií a seduktivních her narativních diskusů
Jiří Bystřický , ISBN-10: 80-246-0254-7, Karolinum
Mediální integrace národa v době globalizace
Václav Štětka, ISBN-13: 978-80-210-4376-3, IIPS MPÚ
Mediální monopol
M.A.Verick, ISBN-13: 978-80-86916-09-5, EarthSave
Mediální studia I/2006 - Český a slovenský čtvrtletník pro kritickou reflexi médií
kolektiv autorů, ID: ID0601-1801-9978, Syndikát novinářů ČR
Mediální studia I/2007 - Český a slovenský čtvrtletník pro kritickou reflexi médií
kolektiv autorů, ID: ID0701-1802-9978, Syndikát novinářů ČR
Mediální studia I/2008 - Český a slovenský čtvrtletník pro kritickou reflexi médií
kolektiv autorů, ID: ID0801-1805-9978, Syndikát novinářů ČR
Mediální studia II/2007 - Český a slovenský čtvrtletník pro kritickou reflexi médií
kolektiv autorů, ID: ID0702-1803-9978, Syndikát novinářů ČR
Mediální studia III/2007 - Český a slovenský čtvrtletník pro kritickou reflexi médií
kolektiv autorů, ID: ID0703-1804-9978, Syndikát novinářů ČR
Metody výzkumu médií
Tomáš Trampota, Martina Vojtěchovská, ISBN-13: 978-80-7367-683-4, Portál
Moc a nemoc médií - Rozhovory a eseje
Karel Hvížďala, ISBN-10: 80-86569-70-5, Dokořán
Moc slova
Lubomír Mlčoch, ISBN-10: 80-246-0587-2, Karolinum
Možnosti vizuálních studií - Obrazy – texty – interpretace
Marta Filipová, Matthew Rampley, ISBN-13: 978-80-87029-26-8, Barrister & Principal
Můj život s uměním - Zaznamenala Bronislava Janečková
František Dvořák, ISBN-10: 80-7106-057-7, Nakladatelství Lidové noviny
Multimediální slovník
J. Pospíšil, S. Michal, ISBN-10: 80-7346-019-X, Rubico
Nádoba plná řeči
Irena Vaňková, ISBN-13: 978-80-246-1122-8, Karolinum
Nová ekologie médií - Konvergence a mediamorfóza
Jakubowicz Karol, ISBN-13: 978-80-87500-37-8, VeRBuM
Novinář a jeho zdroje v digitální éře
Milan Šmíd, Ludmila Trunečková, ISBN-13: 978-80-246-1661-2, Karolinum
O fejetonu, s fejetonem
Barbora Osvaldová, Radim Kopáč, ISBN-13: 978-80-246-1286-7, Karolinum
O reportáži, o reportérech
Barbora Osvaldová, Radim Kopáč, ISBN-13: 978-80-246-1781-7, Karolinum
Poznámky ke studiím nových médiích
Jakub Macek, ISBN-13: 978-80-210-6476-8, Masarykova univerzita
Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace
Barbora Osvaldová, Jan Halada, ISBN-13: 978-80-7277-266-7, Libri
Prostor, moc a utopie - Ideální město a jeho společnost
Barbora Vacková, ISBN-13: 978-80-210-5252-9, MUNI Press
Public Relations a politika - Kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem
Jozef Ftorek, ISBN-13: 978-80-247-3376-0, Grada
 2 / 4    předchozí strana  1  2  3  4   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML