Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Basics of Lexicology

Basics of Lexicology - obrázek není k dispozici

Radek Vogel

nakl.: MU Brno, 2. vyd., 2014
96 str., čb, brož., 210x295 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-80-210-7254-4
cena:
 147,-

Skriptum Basics of Lexicology je stručným průvodcem základní lexikologickou teorií, která je doplněna o praktická cvičení s klíčem k řešení. Publikace je určena zejména studentům anglistiky na pedagogické fakultě a její členění do kapitol odráží uspořádání semestrálního kurzu. Slovní zásoba angličtiny je popsána v logickém sledu od jazykového znaku, druhů a změn významu, přes slovotvorné procesy, vztahy mezi lexikálními jednotkami, vlastnosti jednotlivých slovních druhů až po kapitoly o regionálních variantách angličtiny a historickém vývoji jejího lexika.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
A Handbook of Functional Sentence Perspective - ESP in Theory and Practice – with key
Martin Adam, ISBN-13: 978-80-210-4605-4, MU Brno
A Reader in British Literature - Part I. Literature from the beginnings till the end of the eighteenth century
Lucie Podroužková, ISBN-13: 978-80-210-3638-3, MU Brno
A Reader in British Literature - Part II. The nineteenth century
Lucie Podroužková, ISBN-13: 978-80-210-4108-0, MU Brno
Aktuální trendy v pregraduální přípravě učitelů základních a středních škol - Určeno studentům učitelství přírodovědných předmětů
Jana Škrabánková, ISBN-13: 978-80-210-4544-6, MU Brno
Audiovizuální edukace jako součást mediální výchovy
Jana Krátká, Patrik Vacek, ISBN-13: 978-80-210-4684-9, MU Brno
Bioetika
Petr Jemelka, ISBN-13: 978-80-210-4626-9, MU Brno
Cvičebnice organické chemie
Jiří Šibor, ISBN-10: 80210-3326-6, MU Brno
Činnosti hudebně pohybové v systému vzdělávání na ZŠ a SŠ - didaktika hudební výchovy
Blanka Knopová, ISBN-13: 978-80-210-3911-7, MU Brno
Dějiny českých zemí 1800-1918
František Čapka, ISBN-13: 978-80-210-5566-7, MU Brno
Didaktik des Unterrichts deutsch als Fremdsprache - Eine Einführung
Věra Janíková, ISBN-13: 978-80-210-5035-8, MU Brno
Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
Přemysl Hauser, Květoslava Klímová, Helena Kneselová, Ivo Martinec, ISBN-13: 978-80-210-4244-5, MU Brno
Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné
Vítězslav Novák, ISBN-10: 80-210-3386-X, MU Brno
Dítě se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v rodinné terapii. - Učební text.
Marie Plevová, ISBN-13: 978-80-210-4372-5, MU Brno
Dokumenty a materiály k národním dějinám 1918-1945
František Čapka, ISBN-10: 80-210-3105-0, MU Brno
Dokumenty a materiály ke studiu národních dějin v letech 1848-1918
František Čapka, ISBN-13: 978-80-210-5120-1, MU Brno
Dokumenty ke studiu českých dějin první poloviny 19. století
František Čapka, ISBN-10: 80-210-3471-8, MU Brno
Dopravní výchova pro učitele 1. stupně ZŠ
Mojimír Stojan a spol., ISBN-13: 978-80-210-4251-3, MU Brno
Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami
Opatřilová Dagmar, ISBN-13: 978-80-210-6221-4, MU Brno
Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache - Studienmaterial für die Lehramtstudenten
Olga Geislerová, ISBN-13: 978-80-210-5435-6, MU Brno
Environmentální výchova ve vyučování matematice
Drahomíra Holubová, ISBN-10: 80-210-3615-X, MU Brno
Functional Macrofield Perspective - A Religious Discourse Analysis Based on FSP
Martin Adam, ISBN-13: 978-80-210-4922-2, MU Brno
Gattungen der Kinder- und Jugendliteratur - Ihre Charakteristik und Geschichte samt Leseproben...
Jana Baroková, ISBN-13: 978-80-210-5472-1, MU Brno
Grammar I.
Renata Povolná, ISBN-13: 978-80-210-4428-9, MU Brno
 1 / 5   1  2  3  4  5   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML