Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Marienthal

Sociograie komunity nezaměstnaných

Nově u nás!
Marienthal

Marie Jahoda

nakl.: Masarykova univerzita, 1. vyd., 2013
182 str., čb., brož., 120x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-6226-9
cena:
 287,-

Nezaměstnanost je naléhavým problémem dnešní doby. Má sociální, ekonomické, psychologické i zdravotní důsledky. Kniha prezentuje první velký výzkum k tomuto tématu. Patří ke klasické moderní sociálně vědecké analýze, metodicky a obsahově má příkladný význam i pro dnešní výzkum nezaměstnanosti. V terénním výzkumu byly využity kvalitativní i kvantitativní metody s cílem zachytit komplexní způsoby prožívání ztráty práce dělníků v obci Marienthal, poblíž Vídně. Použitá metoda zúčastněného pozorování je jednou z nejvýznamnějších metod etnografie. Studie podává komplexní popis psychosociálních následků dlouhodobé nezaměstnanosti pro postižené rodiny a pro celé vesnické společenství v Marienthalu. Studie známá jako "Marienthal" se stala "klasickou" četbou generací studentů sociologie a odvolávají se na ni jak odborníci zabývající se otázkami nezaměstnanosti, tak i sociologové studující rodinu a také zastánci měření v sociologii vyznávající kvalitativní výzkumné metody. Míru vlivu této knihy na rakouské prostředí dokládají přehledové studie nezaměstnanosti ukazující, že právě Rakousko má jednu z nejnižších úrovní nezaměstnanosti (4 %).
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Sociální deviace
Lukáš Urban, ISBN-13: 978-80-7380-397-1, Aleš Čeněk
Sociální distance, interakce, relace a kategorizace - Alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace
Jiří Šafr, ISBN-13: 978-80-7330-146-0, SOÚ
Sociální ekologie
Jaroslav Mozga, Miloš Vítek, ISBN-13: 978-80-7041-777-5, Gaudeamus
Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin
Tomáš Sirovátka, ISBN-10: 80-210-3455-6, MU Brno
Sociální hnutí
František Znebejánek, ISBN-10: 80-85850-31-1, SLON
Sociální integrace přistěhovalců v České republice
Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola (eds.), ISBN-13: 978-80-7419-020-0, SLON
Sociální konstrukce reality - Pojednání o sociologii vědění
Peter I. Berger, Thomas Luckmann, ISBN-10: 80-85959-46-1, CDK
Sociální ochrana - Terciární prevence, její možnosti a limity
Vratislava Černíková a kol., ISBN-13: 978-80-7380-138-0, Aleš Čeněk
Sociální patologie - Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů
Slavomil Fischer, Jiří Škoda, ISBN-13: 978-80-247-2781-3, Grada
Sociální politika 2
Helena Kolibová, ISBN-13: 978-80-85819-67-0, OPTYS
Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze - Sborník z konference
Petr Mareš, Ondřej Hofírek, ISBN-13: 978-80-210-4439-5, IIPS MPÚ
Sociální situace a religiozita ukrajinských migrantů v ČR
Eva Pavlíková, Karel Sládek a kol., ISBN-13: 978-80-86818-95-5, Pavel Mervart
Sociální stát a kapitalismus
Michael Hauser, ISBN-13: 978-80-86320-48-9, Svoboda Servis
Sociální stratifikace - Problém, vybrané teorie, výzkum
Jadwiga Šanderová, ISBN-10: 80-246-0025-0, Karolinum
Sociální studia - č. 1 / ročník 7 – Vzpomínání a paměť
ISBN: 1001-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 2 / ročník 6 – Nová média
ISBN: 0902-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 2 / ročník 7 – Nová sociální rizika
ISBN: 1002-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 3 / ročník 6 – Individualizace
ISBN: 0903-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 3 / ročník 7 – Československé město
ISBN: 1003-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia - č. 4 / ročník 6 – Reprodukce nebo intimita?
ISBN: 0904-1214-813X, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia 1-2/2007 - Generace
kolektiv autorů , ID: ID0701-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 1/2004 - Rozšířená Evropa: předpoklady, důsledky, problémy
kolektiv autorů , ID: ID0401-1212-365X, MU Brno
Sociální studia 1/2005 - Dilemata občanské společnosti
kolektiv autorů , ID: ID0501-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 1/2006 - Život v pohybu
kolektiv autorů , ID: ID0601-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 1/2008 - Genderové re-konstrukce
kolektiv autorů , ID: ID0801-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 2/2005 - Divočina mezi přírodou a kulturou
kolektiv autorů , ID: ID0502-1214-813X, MU Brno
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML