Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Marienthal

Sociograie komunity nezaměstnaných

Nově u nás!
Marienthal

Marie Jahoda

nakl.: Masarykova univerzita, 1. vyd., 2013
182 str., čb., brož., 120x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-6226-9
cena:
 287,-

Nezaměstnanost je naléhavým problémem dnešní doby. Má sociální, ekonomické, psychologické i zdravotní důsledky. Kniha prezentuje první velký výzkum k tomuto tématu. Patří ke klasické moderní sociálně vědecké analýze, metodicky a obsahově má příkladný význam i pro dnešní výzkum nezaměstnanosti. V terénním výzkumu byly využity kvalitativní i kvantitativní metody s cílem zachytit komplexní způsoby prožívání ztráty práce dělníků v obci Marienthal, poblíž Vídně. Použitá metoda zúčastněného pozorování je jednou z nejvýznamnějších metod etnografie. Studie podává komplexní popis psychosociálních následků dlouhodobé nezaměstnanosti pro postižené rodiny a pro celé vesnické společenství v Marienthalu. Studie známá jako "Marienthal" se stala "klasickou" četbou generací studentů sociologie a odvolávají se na ni jak odborníci zabývající se otázkami nezaměstnanosti, tak i sociologové studující rodinu a také zastánci měření v sociologii vyznávající kvalitativní výzkumné metody. Míru vlivu této knihy na rakouské prostředí dokládají přehledové studie nezaměstnanosti ukazující, že právě Rakousko má jednu z nejnižších úrovní nezaměstnanosti (4 %).
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Přelet nad hypermarketovým hnízdem - Deset let budování hypermarketů v ČR
Filip Fuchs a kol., ISBN-10: 80-903228-5-9, NESEHNUTÍ
Příroda a kultura - Svět jevů a svět interpretací
Stanislav Komárek, ISBN-13: 978-80-200-1582-2, Academia
Příručka sociologie náboženství
Zdeněk R. Nešpor, David Václavík a kol., ISBN-13: 978-80-86429-92-2, SLON
Příruční slovník občana
Marek Mičienka, ISBN-10: 80-86429-17-2, SLON
Psychologie davu
Gustave Le Bon, ISBN-13: 978-80-262-1028-3, Portal
Riziko odlivu lékařů a odborníků IT/ICT z České republiky do zahraničí
Jana Vavřečková a kol., ISBN-13: 978-80-87007-50-1, VÚPSV Rilsa
Rodičovské dráhy - Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě
Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea, ISBN-13: 978-80-210-6551-2, MU Brno
Rodina a společnost
Ivo Možný, ISBN-13: 978-80-86429-87-8, SLON
Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti
Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, ISBN-13: 978-80-7326-140-5, Albert
Rodina, partnerství a demografické stárnutí
Jitka Rychtaříková, Věra Kuchařová, (eds.), ISBN-13: 978-80-87007-75-4, VÚPSV Rilsa
Rodina, zaměstnání a sociální politika
Tomáš Sirovátka a kol., ISBN-10: 80-7326-104-9, Albert
Romové a cikáni – známí i neznámí - Interdisciplinární pohled
Marek Jakoubek, Lenka Budilová, ISBN-13: 978-80-7335-119-9, LEDA
Romové: kulturologické etudy
Marek Jakoubek, Tomáš Hirt, ISBN-10: 80-86473-83-X, Aleš Čeněk
Rozvod a změny reprodukčních strategií
Petr Fučík, ISBN-13: 978-80-210-6093-7, MU Brno
Rusko a virus svobody
Emile M. Cioran, ISBN-10: 80-7239-083-X, Doplněk
Řeknu to stručně - Základy slušné společnosti
Robert B. Reich, ISBN-10: 80-7261-122-4, Management Press
Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí
Věra Konečná, ISBN-13: 978-80-210-5325-0, MU Brno
Sex a represe v divošské společnosti
Bronislav Malinowski, ISBN-13: 978-80-86429-76-2, SLON
Sexuální chování v ČR – situace a trendy
Petr Weiss, Jaroslav Zvěřina, ISBN-10: 80-7178-558-X, Portál
Simplicity - Síla jednoduchosti
Edward de Bono, ISBN-13: 978-80-7387-309-7, Triton
Skleněná věc - Automatizace a my
Nicholas Carr, ISBN-13: 978-80-87171-46-2, Emitos
Slovník antropologie občanské společnosti
Marie Dohnalová, Jaroslav Malina, ISBN-10: 80-7204-349-8, CERM
Smrt a nesmrtelnost - Sociální reprezentace smrti
Roman Hytych, ISBN-13: 978-80-7387-092-8, Triton
Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný?
Jiřina Kocourková, Ladislav Rabušic, ISBN-10: 80-86561-93-3, UK Praha
Sobí lidé - Život se zvířaty a duchy na sibiři
Piers Vitebrsky, ISBN-13: 978-80-7419-005-6, SLON
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML