Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Marienthal

Sociograie komunity nezaměstnaných

Nově u nás!
Marienthal

Marie Jahoda

nakl.: Masarykova univerzita, 1. vyd., 2013
182 str., čb., brož., 120x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-6226-9
cena:
 287,-

Nezaměstnanost je naléhavým problémem dnešní doby. Má sociální, ekonomické, psychologické i zdravotní důsledky. Kniha prezentuje první velký výzkum k tomuto tématu. Patří ke klasické moderní sociálně vědecké analýze, metodicky a obsahově má příkladný význam i pro dnešní výzkum nezaměstnanosti. V terénním výzkumu byly využity kvalitativní i kvantitativní metody s cílem zachytit komplexní způsoby prožívání ztráty práce dělníků v obci Marienthal, poblíž Vídně. Použitá metoda zúčastněného pozorování je jednou z nejvýznamnějších metod etnografie. Studie podává komplexní popis psychosociálních následků dlouhodobé nezaměstnanosti pro postižené rodiny a pro celé vesnické společenství v Marienthalu. Studie známá jako "Marienthal" se stala "klasickou" četbou generací studentů sociologie a odvolávají se na ni jak odborníci zabývající se otázkami nezaměstnanosti, tak i sociologové studující rodinu a také zastánci měření v sociologii vyznávající kvalitativní výzkumné metody. Míru vlivu této knihy na rakouské prostředí dokládají přehledové studie nezaměstnanosti ukazující, že právě Rakousko má jednu z nejnižších úrovní nezaměstnanosti (4 %).
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Náboženství v menšině - Religiozita a spiritu alita v současné české společnosti
Dušan Lužný, Zdeněk R. Nešpor a kolektiv, ISBN-13: 978-80-86702-53-7, Malvern
Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století - Nacionalismus, Gesellschaft und Kulturin Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert
Jiří Pokorný, Luboš Velek, Alice Veleková, ISBN-13: 978-80-246-1398-7, Karolinum
Národ a náboženství v době globalizace - Nations et religions à l´heure de la mondialisation
Pierre Rosanvallon a kol., ISBN-13: 978-80-246-1516-5, Karolinum
Národní identity a identifikace - Česká republika – Visegrádská čtyřka – Evropská unie
Klára Vlachová, ISBN-13: 978-80-7419-188-6, Slon
Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914
Jana Machačová, Jiří Matějček, ISBN-13: 978-80-246-1679-7, Karolinum
Naše nynější modernita - (Diskuse o dějinné perspektivě modernity v pojetí Jaroslava Krejčího)
Josef Tomeš, ISBN-13: 978-80-86429-82-3, SLON
Návrat k sociálnímu původu - Vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 – 2009
Tomáš Katrňák, Petr Fučík, ISBN-13: 978-80-7325-241-0, Centrum pro studium demokracie a kultury
Ne/náboženské naděje intelektuálů - Vývoj české sociologie náboženství
Zdeněk R. Nešpor, ISBN-13: 978-80-86197-97-5, Scriptorium
Nedomyšlená společnost
Jan Keller, ISBN-10: 80-72-39-091-0, Doplněk
Negativní kampaně a politická reklama ve volbách
Eva Bradová a kol., ISBN-13: 978-80-86624-44-0, Periplum
Nejistota a důvěra - aneb K čemu je modernitě dobrá tradice
Jan Keller, ISBN-13: 978-80-7419-002-5, SLON
Nesmyslná rozhodnutí - Sociologie přetrvávajících zásadních omylů
Christian Morel, ISBN-10: 80-7325-088-8, CDK
New Approaches to Social Problems Treatment - Research in Social Problems and Public Policy Volume 17
Mark Peyrot, Stacy Lee Burns, ISBN-13: 978-1-84950-736-3, Emerald
Nezaměstnanost - 2., přepracované a aktualizované vydání
Božena Buchtová a kol., ISBN-13: 978-80-247-4282-3, Grada
Nezaměstnanost - Psychologický, ekonomický a sociální problém
Božena Buchtová a kol., ISBN-10: 80-247-9006-8, Grada
Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky
Jiří Winkler, Lenka Klimplová, ISBN-13: 978-80-210-5352-6, MU Brno
Nové šance a rizika: - Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin
Radka Dudová, ISBN-13: 978-80-7330-138-5, Sociologický ústav AV ČR
O procesu civilizace I.
Norbert Elias, ISBN-10: 80-7203-838-9, Argo
O procesu civilizace II.
Norbert Elias, ISBN-13: 978-80-7203-962-3, Argo
Občanská společnost v moderním státě
František Šamalík, ISBN-10: 80-85765-45-4, Doplněk
Občanská společnost v regionech České republiky
Jana Stachová, ISBN-13: 978-80-7330-142-2, Sociologický ústav AV ČR
Občanská společnost: Minulost – současnost - budoucnost - Panoráma biologické a sociokulturní antropologie
Marie Dohnalová, Jaroslav Malina, Karel Müller, ISBN-10: 80-7204-278-5, CERM
Obory sociální politiky
Igor Tomeš, ISBN-13: 978-80-7367-868-5, Portál
Obrazy dětství v dnešní české společnosti - Studie ze sociologie dětství
Igor Nosál, ISBN-10: 80-86598-80-2, Barrister & Principal
Od veřejného prostoru k nákupním centrům - Svět cizinců a jeho regulace
Pavel Poslěch, ISBN-13: 978-80-7419-186-2, Slon
Od zneuznání ke spravedlnosti - Kritická teorie globální společnosti a politiky
ISBN-13: 978-80-7007-362-9, Filosofia
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML