Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Marienthal

Sociograie komunity nezaměstnaných

Nově u nás!
Marienthal

Marie Jahoda

nakl.: Masarykova univerzita, 1. vyd., 2013
182 str., čb., brož., 120x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-6226-9
cena:
 287,-

Nezaměstnanost je naléhavým problémem dnešní doby. Má sociální, ekonomické, psychologické i zdravotní důsledky. Kniha prezentuje první velký výzkum k tomuto tématu. Patří ke klasické moderní sociálně vědecké analýze, metodicky a obsahově má příkladný význam i pro dnešní výzkum nezaměstnanosti. V terénním výzkumu byly využity kvalitativní i kvantitativní metody s cílem zachytit komplexní způsoby prožívání ztráty práce dělníků v obci Marienthal, poblíž Vídně. Použitá metoda zúčastněného pozorování je jednou z nejvýznamnějších metod etnografie. Studie podává komplexní popis psychosociálních následků dlouhodobé nezaměstnanosti pro postižené rodiny a pro celé vesnické společenství v Marienthalu. Studie známá jako "Marienthal" se stala "klasickou" četbou generací studentů sociologie a odvolávají se na ni jak odborníci zabývající se otázkami nezaměstnanosti, tak i sociologové studující rodinu a také zastánci měření v sociologii vyznávající kvalitativní výzkumné metody. Míru vlivu této knihy na rakouské prostředí dokládají přehledové studie nezaměstnanosti ukazující, že právě Rakousko má jednu z nejnižších úrovní nezaměstnanosti (4 %).
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Strategické volby pro českou společnost - Teoretická východiska
Martin Potůček, Jiří Musil, Miroslava Mašková, ISBN-13: 978-80-86429-86-1, SLON
Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, ISBN-10: 80-7326-064-6, Albert
Střet civilizací - Boj kultur a proměna světového řádu
Samuel P. Huntington, ISBN-10: 80-86182-49-5, Rybka Publishers
Studie ze sociologické teorie
Robert K. Merton, ISBN-13: 978-80-86429-70-0, SLON
Studying Differences Between Organizations: Comparative Approaches to Organizational Research - Research in the Sociology of Organizations Volume 26
Brayden G. King, Teppo Felin, David A. Whetten, ISBN-13: 978-1-84855-646-1, Emerald
Svět na předělu - O politické a morální krizi kapitalismu
Milan Valach, ISBN-13: 978-80-902831-5-2, Grimmus
Svoboda, svědomí, soužití - Kapitoly z mezilidské etiky
Erazim Kozák, ISBN-10: 80-86429-35-0, SLON
Syndrom velkého vlka - Hledání štěstí ve společnosti nadbytku
Thomas Hylland Eriksen, ISBN-13: 978-80-7239-244-5, Doplněk
Šedivějící hodnoty? - Aktivita jako dominantní způsob stárnutí
Marcela Petrová Kafková, ISBN-13: 978-80-210-6310-5, MU Brno
Tabu - Magie a sociální skutečnost
Hartmut Kraft, ISBN-10: 80-204-1345-6, Mladá fronta
Teď, když máme, co jsme chtěli - Články z let 1998 – 2008
Jan Keller, ISBN-13: 978-80-86916-07-1, EarthSave
Teorie jednání
Pierre Bourdieu, ISBN-10: 80-7184-518-3, Karolinum
Teorie modernizace
Jan Keller, ISBN-13: 978-80-86429-66-3, SLON
Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky
Jiří Winkler, ISBN-13: 978-80-210-4486-9, MU Brno
Terezín 1941 – 1945: Dějiny - Sociologie - Psychologie - Tvář nuceného společenství
H. G. Adler, ISBN-10: 80-7364-024-4, Barrister & Principal
The Expanding Sphere of Travel Behaviour Research - Selected Papers from the 11th International Conference on Travel Behaviour Research
Ryuichi Kitamura, Toshio Yoshii, Toshiyuki Yamamoto, ISBN-13: 978-1-84855-936-3, Emerald
Transnacionální migrace - Proměny identit, hranic a vědění o nich
Csaba Szaló, ISBN-13: 978-80-7325-136-9, CDK
Trh práce - Sociologická analýza
Pavel Kuchař, ISBN-13: 978-80-246-1383-3, Karolinum
Tři archetypy evropské sociální politiky
František Svoboda, ISBN-13: 978-80-210-5990-0, Muni Press
Tři sociální světy - Sociální strukture v postindustriální společnosti
Jan Keller, ISBN-13: 978-80-7419-031-5, SLON
Třídní analýza a sociální mobilita
Tomáš Katrňák, ISBN-10: 80-7325-067-5, CDK
Úpadek americké moci - USA v chaotickém světě
Immanuel Wallerstein, ISBN-10: 80-86429-44-X, SLON
Utopistika - Historické rozhodování ve 21. století
Immanuel Wallerstein, ISBN-10: 80-903355-4-3, INTU
Úvod do demografie
Květa Kalibová, ISBN-10: 80-246-0222-9, Karolinum
Úvod do sociologie
Jan Keller, ISBN-10: 80-86429-39-3, SLON
Úvod do sociologie
Radomír Havlík , ISBN-13: 978-80-246-1385-7, Karolinum
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML