Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Chcete mluvit česky?

Do you want to speak czech?

Chcete mluvit česky? - obrázek není k dispozici

Helena Remediosová, Elga Čechová

nakl.: Harry Puttz , 5. vyd., 2005
416 str., bar., brož., 165x225 mm
jazyk: česky, anglicky
ISBN-10: 80-86727-04-1
cena:
 420,-

"Do You Want To Speak Czech?“ je úspěšný kurz současné češtiny pro anglicky mluvící cizince ve 2. dílech. 1. díl je určen začátečníkům po středně pokročilé. Učebnice je orientována komunikativně, co nejpřístupnější formou umožní zvládnout základy češtiny – budete schopen/schopna orientovat se ve všech běžných oblastech společenského života – na návštěvě, ve městě, v hotelu, v restauraci, v obchodě, na poště, na nádraží, na letišti, na dálnici, naučíte se vést jednoduché obchodní jednání. Se slovní zásobou a konverzačními obraty si zároveň osvojíte celý základní gramatický systém češtiny. Učebnice je systematická, promyšleným opakováním slovní zásoby, tvarů slov a celých větných struktur se brzy naučíte správně se česky vyjadřovat. Učebnice obsahuje kompletní česko-anglický slovníček – v lekcích i shrnutý v závěru, přehled nejběžnějších konverzačních frází, přehledné gramatické tabulky, klíč ke všem cvičením včetně překladů konverzace v prvních lekcích. Sada 4 audio CD obsahuje nahrávky konverzací a textů jak z učebnice, tak i pracovní knihy. Na audionahrávkách si poslechnete jednoho z nejoblíbenějších českých herců-dabérů Pavla Soukupa.
Každá lekce je doplněna 12 stránkami cvičení, konverzací, textů a dalších aktivit v pracovní knize.

"Do You Want To Speak Czech?“ is a popular 2-part course in modern Czech for English speakers. The first part is specifically designed for beginners and intermediate students. The textbook concentrates on communication skills, allowing you to acquire the basics of the language step by step. You will be able to cope in all spheres of life – visiting friends, in town, in hotels and restaurants, in shops and post offices, at the station or the airport, or on the motorway. You will even learn how to conduct simple business negotations. As you expand your vocabulary and your repertoire of conversational phrases, your command of basic Czech grammar will improve. The methodical textbook, with its patient revision of vocabulary, word formation and sentence structures, will soon enable you to express yourself correctly in Czech.<>The textbook contains a thorough Czech-English word-list for each lesson (summarised in an appendix), an overview of the most common conversational phrases, clear grammatical tables, and a key to all the exercises (including translations of the conversations in the early lessons). The set of 4 Audio CDs contains recordings of the conversations and texts taken from the workbook and textbook. On these recordings you can hear the voice of Pavel Soukup - one of the most popular Czech actors. Each lesson is rounded off with 12 pages of exercises, conversations, texts and further activities in the workbook.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
101 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí u přijímacího pohovoru. - Jak se připravit a uspět
C.P. Müller-Thurau, ISBN-13: 978-80-247-3685-3, Grada
2000 nejpoužívenějších anglických slov - Základní slovní zásoba, která vám umožní efektivně komunikovat
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-251-0122-3, Computer Press
Anglická gramatika jednoduše - všechny gramatické struktury; Vhodná pro začátečníky; Výklad v postupných krocích; Cvičení a testy s klíčem; Přehledná, podrobná, kompletní, efektivní
John Stevens, ISBN-13: 978-80-247-2289-4, Grada
Anglická nepravidelná slovesa
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-251-0447-8, Computer Press
Anglická slovíčka ve větách - 1700 slovíček a slovních vazeb; Základní slovní zásoba; Pro učení a opakování
Peter Leder, ISBN-13: 978-80-247-2261-0, Grada
Anglicko-české doplňovačky - K zábavnému procvičování angličtiny pro malé začátečníky
Iva Nováková, ISBN-13: 978-80-262-0998-0, Portal
Anglicko-český, česko anglický lékařský slovník
Věra Topilová, ISBN-10: 80-7169-284-0, Grada
Anglicko-český, česko anglický slovník s výslovností
kol. aut., ISBN-10: 80-7182-071-7, Grada
Anglický výkladový slovník - vybraných odborných termínů z psychologie, sociologie, etiky a sociální práce
Jan Bláha, Jana Šemberová, ISBN-10: 80-7254-467-5, Triton
Angličtina - Procvičování slovní zásoby
Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann, ISBN-13: 978-80-247-2553-6, Grada
Angličtina - 8000 základních slovíček ve 100 tématech - Přehledné tematické členění do 100 kapitol; S barevně zvýrazněnou každodenní slovní zásobou; S anglickým a českým rejstříkem pro rychlé vyhledávání
Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann, ISBN-13: 978-80-247-2287-0, Grada
Angličtina pro lenochy a věčné začátečníky - + multimediální CD
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-251-1022-2, Computer Press
Angličtina pro sestry - Manuál pro praxi
Joy Parkinson, Chris Brooker, ISBN-10: 80-247-1282-2, Grada
Angličtina v práci - Jak úspěšně používat angličtinu a vyvarovat se chyb
Gabi Neumayer, ISBN-10: 80-247-1689-5, Grada
Angličtina za 24 dnů - Intenzívní kurz pro samouky
Emily A. Grosvenor, ISBN-10: 80-251-1079-6, Computer Press
Cvičebnice anglické gramatiky
Daniela Špačková, ISBN-13: 978-80-7238-553-9, Fraus
Cvičebnice italštiny pro mírně a středně pokročilé
Lenka Halgašová, ISBN-10: 80-86598-18-7, Barrister & Principal
Česko-anglický Nový zákon – kapesní vydání - The New Testament
kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-85810-89-9, Česká biblická společnost
Česko-anglický Nový zákon – skripta - The New Testament
kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-85810-90-5, Česká biblická společnost
Česko-anglický technický slovník
Jiří Elman, Václav Michalíček, ISBN-10: 80-85920-85-9, Sobotáles
Česko-francouzský/francouzsko-český kapesní slovník s výslovností
Iva Gailly, ISBN-10: 80-7182-220-5, Nakladatelství Olomouc
Česky, prosím - Učebnice češtiny pro cizince
Jitka Cvejnová, ISBN-13: 978-80-246-1577-6, Karolinum
Čeština na dlani - přehled světové a české literatury / český jazyk
ISBN-10: 80-7346-042-4, Rubico
 1 / 3   1  2  3   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML