Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Lesby – by – by

Politiky identít

Nedostupné
Lesby – by – by

Hanna Hacker

nakl.: Aspekt, 1. vyd., 2004
444 str., čb., brož., 145x200 mm
jazyk: slovensky
ISBN-10: 80-86549-46-X
cena:
 150,-

„Čo je lesba? Lesba je vášeň všetkých žien, dovedená do explózie,“ vyhlásili Radikálne lesby v roku 1970 v New Yorku. Lesby sú dnes - v Európskej únii každopádne! - dobré občianky štátov, úspešné pracovníčky, solventné konzumentky, nedeľné návštevníčky kostola, milovníčky detí, sociálne dobre prispôsobené, verné vo svojich vzťahoch, monogamné a vydajachtivé...?
Publikácia prináša kľúčové texty, zhrnutia, marginálie, kritické i vizionárske úvahy o lesbickej túžbe v kultúre, o pozíciách vzbury v mene lesbického odporu proti systémom násilia. Zoskupenie príspevkov sleduje ťažiská - lesbické komunity a politický aktivizmus, produkcia teórie a literatúra, písanie, fikcia, ktoré sú formálne zoradené do štyroch častí: n, a, ba, by. Štúdie významných mysliteliek a aktivistiek v publikácii rôznorodo pomenúvajú aspekty lesbickej existencie i queerskych identít. Aké sú spôsoby identifikácie vo vnútri komunít a ako sa ich príslušníčky prezentujú navonok (Iniciatíva Inakosť, Annamarie Jagose)? Ako s týmito obrazmi narábajú médiá (Viera Wallace-Lorencová, Diane Hamer)? Úvahy o historických premenách sexuálnych identít (Esther Newton) a právnom postihovaní diskriminácie na základe sexuálnej orientácie (Paula Jójárt, Marianna Šípošová) sú doplnené úryvkami próz známych autoriek (Gertrude Stein, Audre Lorde) a slovnou kolážou slangových výrazov pre lesby a ženy (Christina Della Giustina, Sabina Baumann).
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
ABC feminismu
kolektiv autorů , ISBN-10: 80-903228-3-2, NESEHNUTÍ
Aktivní rodičovství
Lukáš Sedláček, Kateřina Plesková, ISBN-13: 978-80-903228-9-1, NESEHNUTÍ
Aspekt - 2/1998 - Priestory žien
kolektiv autorů , ID: ID0006, Aspekt
Aspekt - 2/2001 - D(r)ámy
kolektiv autorů , ID: ID0005, Aspekt
Aspekt – 1/2002 - Telo sa stalo slovom
kolektiv autorů , ID: ID0201-1336-099X, Aspekt
Česká média a feminismus
Barbara Osvaldová, ISBN-10: 80-7277-263-5, Libri
Do politiky prý žena nesmí – proč? - Vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století
Jana Malínská, ISBN-10: 80-86429-42-3, Libri
Feministická filozofie - Výsledky, problémy, perspektivy
Herta Nagl-Docekal, ISBN-13: 978-80-86429-68-7, SLON
Freudovská mystika - Freud, ženy a feminismus
Samuel Slipp, ISBN-13: 978-80-7254-891-0, Triton
Gender & generation
Kateřina Kolářová, Věra Sokolová, ISBN-13: 978-80-7308-184-3, Litteraria Pragensia
Gender před tabulí - Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy
Lucie Jarkovská, ISBN-13: 978-80-7419-119-0, SLON
Genderové představy a vztahy - Sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a femininity v průběhu základní školy
Irena Smetáčková, ISBN-13: 978-80-7419-229-6, Slon
Globalizovaná žena - Zprávy o budoucí nerovnosti
Christa Wichterich, ISBN-10: 80-238-5631-6, proFem
Hlasy žien - Ženskej politiky
Jana Cviková, Jana Juráňová, ISBN-10: 80-85549-30-1, Aspekt
Management genderových vztahů - Postavení žen a mužů v organizaci
Alena Křížková, Karel Pavlica, ISBN-10: 80-7261-117-8, Management Press
Materská láska - od 17. storočia po súčasnosť
Elisabeth Badinter, ISBN-10: 80-85549-04-2, Aspekt
Mnohohlasem - Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989
Hana Hašková, Alena Křížková, Marcela Linková, ISBN-10: 80-7330-101-6, SOÚ
Možnosť voľby - Aspekty práv a zodpovednosti
Jana Cviková, Jana Juráňová, ISBN-10: 80-85549-25-5, Aspekt
Mříže v ráji - Muslimské ženy v Evropě
Magdaléna Frouzová, ISBN-10: 80-7021-847-9, Vyšehrad
Mužov nemožno znásilniť
Märta Tikkanen, ISBN-10: 80-85549-03-4, Aspekt
Nebezpečná známosť alebo daalenberské listy
Hella S. Haasse, ISBN-10: 80-85549-22-0, Aspekt
Nevesta zbojníčka
Margaret Atwood, ISBN-10: 80-85549-02-6, Aspekt
Neviditelná žena - Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě
Martina Pachmanová, ISBN-10: 80-86354-16-7, One Women Press
Pamäť žien - O skúsenosti sebautvárania v biografických rozhovorech
Zuzana Kiczková a kol., ISBN-10: 80-89018-96-3, IRIS
Po dlhom mlčaní
Etela Farkašová, ISBN-10: 80-85549-23-9, Aspekt
Pohlaví, příroda a výchova
Richard A. Lippa, ISBN-13: 978-80-200-1719-2, Academia
 1 / 2   1  2   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML