Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

ČSR A SSSR 1945-1948

dokumenty, mezivládní jednání

ČSR A SSSR 1945-1948

Karel Kaplan, Alexandra Špiritová

nakl.: Doplněk, 1. vyd., 1996
544 str., čb., brož., 150x220 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-85765-92-6
ISBN-10: 80-85270-65-X
cena:
 210,-

Sborník dokumentů zabírá krátké, ale událostmi kypící období československých dějin s narůstající hegemonií komunistické strany ve vnitřním vývoji státu.

(Koedice Doplněk – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; ISBN Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 80-85270-65-X)
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Věrni zůstaneme - K 100. výročí československého odboje, korunovaného vznikem Československa
Kučerová, Hroch, ISBN-13: 978-80-905850-0-3, MU Brno
Vítězství nebo násilí - Historie Afgánského hnutí odporu v Jižní Africe
Arthur Kemp, ISBN-13: 978-80-254-2468-1, Kontingent Press
VIXI - Paměti nezařaditelného
Richard Pipes, ISBN-10: 80-204-1296-4, Mladá fronta
Vladimír Čermák - člověk - filozof - soudce
Jiří Baroš, ISBN-13: 978-80-210-4946-8, MU Brno
Vlastnictví a svoboda
Richard Pipes, ISBN-13: 978-80-257-0017-4, Argo
Vyhnání - České země jako poučný případ
Peter Glotz, ISBN-10: 80-7185-705-X, Paseka
Východ - Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989
Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera, Miroslav Tejchman, ISBN-10: 80-85983-82-6, Libri
Výchova či politika? - Úskalí německého reformně padagogického hnutí v Československu v letech 1918 – 1933
Tomáš Kasper, ISBN-13: 978-80-246-1410-6, Karolinum
Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století
Anne-Marie Thiessová, ISBN-13: 978-80-7325-118-5, CDK
Vývoj sociálního státu v Evropě - Čítanka z historie moderní evropské sociální politiky
Libor Musil, ISBN-10: 80-85765-62-4, Doplněk
Vznik Velkého Brna
Filip Vrána, Karel Schelle, ISBN-13: 978-80-7418-096-5, KEY Publishing
Z kapitalismu do socialismu a zpět
Jiří Kabele, ISBN-10: 80-246-1127-9, Karolinum
Za obzor západu - Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase
Ivo T. Budil, ISBN-10: 80-7254-163-3, Triton
Zakletá zem Podkarpatská Rus 1918-1946
Peter Švorc, ISBN-13: 978-80-7106-754-2, NLN
Zamlčené dějiny - 1918 – 1938 – 1948 – 1968
Tomáš Krystlík, ISBN-13: 978-80-87197-06-6, Beta Books
Zápas o lidská práva - Rada svobodného Československa a helsinský proces
Mojmír Povolný, ISBN-10: 80-903550-9-9, Stilus Press
Zdařilá demokracie - Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek
Edgar Wolfrum, ISBN-13: 978-80-87029-43-5, Barrister & Principal
Zlaté číslo
Matila C. Ghyka, ISBN-13: 978-80-7203-926-5, Argo
Zpráva o vývoji české společnosti 1989 – 1998
Jiří Večerník, Petr Matějů, ISBN-10: 80-200-0703-2, Academia
Zprávy z českého století - Tiskové agentury a česká společnost 1848 – 1948
Jan Stejskal, ISBN-13: 978-80-7387-170-3, Triton
Zrod českého státu 568-1055
Petr Charvát, ISBN-13: 978-80-7021-845-7, Vyšehrad
Zrození státu - Prvotní civilizace Starého světa
Petr Charvát, ISBN-13: 978-80-246-1682-7, Karolinum
Zrození velmoci - Anglie (Velká Británie) ne cestě k postavení první světové mocnosti (1603-1746)
Martin Kovář, Stanislav Tumis, ISBN-13: 978-80-7254-939-9, Triton
Žalářování, pronásledování a zneuznání - Svědectví ještě žijících obětí stalinismu v českých zemích
Ivan Gaďourek, Jiří Nehněvajsa, ISBN-10: 80-210-1718-X, IIPS MPÚ
Ženy v evropských dějinách - Od středověku do současnosti
Gisela Bocková, ISBN-13: 978-80-7106-494-7, NLN
Židé v novodobých dějinách
Václav Veber a kol., ISBN-10: 80-7184-412-8, Karolinum
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML